Logga in

en

sv

nl

fr

de

da

fi

no

Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Alla funktioner

  • Performance management
  • Självledarskap
  • Avancerad datahantering

Medarbetar-engagemang

Färdiga frågebatterier

Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Custom surveys

Använd skräddarsydda undersökningar eller "minipulser" för att fråga dina anställda om mer specifika saker.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Visselblåsarsystem

Skapa en säker kanal för rapporter om missförhållanden på arbetsplatsen. Uppfyller EU:s visselblåsardirektiv.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
eNPS (Employee Net Promotor Score)

Lägg till en eNPS-fråga i din pulsundersökning för att mäta hur benägna dina medarbetare är att rekommendera din organisation som arbetsgivare.

Läs mer
Forskningsbaserat frågebatteri

Ett standardbatteri av forskningsbaserade frågor säkerställer att dina medarbetarundersökningar mäter rätt sak.

Läs mer

Realtidsrapporter och analytics

Attrition Risk

Med Eletive Attrition Risk kan du förutse attrition och vidta förebyggande åtgärder för att minska personalomsättningen.

Läs mer
Insights

Insights-panelen hjälper medarbetare, chefer och HR att snabbt och enkelt sortera och prioritera mellan frågor.

Läs mer
Realtidsrapporter

Få tillgång till rapporter och resultat för hur din organisation mår – i samma sekund som din medarbetarundersökning besvaras.

Läs mer
Segments-rapporter

Analysera och sortera data och rapporter från dina medarbetarundersökningar baserat på segment som team, avdelning, land eller kön.

Läs mer
Benchmarking

Jämför resultaten från dina medarbetarundersökningar med miljoner undersökningar i vår databas.

Läs mer
Värmekartor

Intuitiva värmekartor, baserade på resultaten från dina pulsundersökningar, ger en tydlig överblick över hur organisationen mår och var det behövs extra stöd.

Läs mer
Realtidsvarningar

Aktivera varningar i realtid så att chefer och anställda meddelas när undersökningsresultat indikerar att omedelbara åtgärder krävs.

Läs mer

Maskininlärning och AI

Eletive Copilot

Nu introducerar vi Eletive Copilot, en innovativ AI-assistent designad att hjälpa organisationer med att förbättra sitt engagemang.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Listening AI

Använd AI för att analysera fritext-svar från dina medarbetarundersökningar, och få en omedelbar överblick, även med stora mängder data.

Läs mer

Handlingsplaner

Handlingsplaner – organisation

Skapa handlingsplaner, implementera OKRs och mät framsteg i hela organisationen.

Läs mer
Handlingsplaner - team

Med handlingsplaner för team ger du dina medarbetare verktyg för att bocka av viktiga uppgifter och tillsammans bygga ett bra arbetsklimat.

Läs mer
Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer

Rekommendationer

Insights

Insights-panelen hjälper medarbetare, chefer och HR att snabbt och enkelt sortera och prioritera mellan frågor.

Läs mer
OBM (Organizational Behaviour Management)

Bygg en kultur av självledarskap och kommunikation med ett forskningsbaserat förhållningssätt.

Läs mer
Tips & rekommenderade åtgärder

Inspirera medarbetare och chefer med tips och rekommenderade åtgärder, baserade på vetenskap och OBM. Uppmuntra till självreflektion och självledarskap.

Läs mer

Performance management

SMARTa mål och OKRs

Handlingsplaner – organisation

Skapa handlingsplaner, implementera OKRs och mät framsteg i hela organisationen.

Läs mer
Handlingsplaner - team

Med handlingsplaner för team ger du dina medarbetare verktyg för att bocka av viktiga uppgifter och tillsammans bygga ett bra arbetsklimat.

Läs mer
Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer
Objectives & Key Results (OKRs)

Med Eletive är det enkelt att definiera och följ upp OKRs för medarbetare, team och hela organisationen. Så att alla kan dra åt samman håll.

Läs mer

1on1s

Schemaläggning & notifikationer

Använd schemaläggning och påminnelser för att hjälpa chefer och medarbetare att se till att inga 1:1-möten glöms bort.

Läs mer
1on1s – mall för medarbetarsamtal

Färdiga mallar för medarbetarsamtal är ett bra stöd för chefer och säkerställer att viktiga diskussionspunkter tas upp av alla.

Läs mer
Gemensam agenda & anteckningar

Stötta dina chefer och team med delade agendor för medarbetarsamtal, delade anteckningar och mallar för one-on-ones och medarbetarsamtal.

Läs mer
Privata anteckningar

Ge varje medarbetare ett utrymme för privata anteckningar inför och efter medarbetarsamtal och one-on-ones.

Läs mer

Notifikationer

Insights

Insights-panelen hjälper medarbetare, chefer och HR att snabbt och enkelt sortera och prioritera mellan frågor.

Läs mer
Schemaläggning & notifikationer

Använd schemaläggning och påminnelser för att hjälpa chefer och medarbetare att se till att inga 1:1-möten glöms bort.

Läs mer
Realtidsvarningar

Aktivera varningar i realtid så att chefer och anställda meddelas när undersökningsresultat indikerar att omedelbara åtgärder krävs.

Läs mer

360 feedback

360-graders feedback

Använd 360-graders feedback från kollegor som en del i arbetet med personalutveckling och ledarskapsutveckling.

Läs mer

Självledarskap

Individuella dashboards

Individrapporter

Ge alla medarbetare tillgång till sine egna individuella rapporter så att de kan följa sina resultat och framsteg över tid.

Läs mer

OBM-baserade tips

Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer
OBM (Organizational Behaviour Management)

Bygg en kultur av självledarskap och kommunikation med ett forskningsbaserat förhållningssätt.

Läs mer
Tips & rekommenderade åtgärder

Inspirera medarbetare och chefer med tips och rekommenderade åtgärder, baserade på vetenskap och OBM. Uppmuntra till självreflektion och självledarskap.

Läs mer

Individuella mål

Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer
Privata anteckningar

Ge varje medarbetare ett utrymme för privata anteckningar inför och efter medarbetarsamtal och one-on-ones.

Läs mer

Avancerad datahantering

Segmentering och Attribut

Flexibel admin-åtkomst

Hierarkier gör det möjligt för chefer att komma åt dashboards och data om medarbetare under dem i organisationshierarkin.

Läs mer
Segments-rapporter

Analysera och sortera data och rapporter från dina medarbetarundersökningar baserat på segment som team, avdelning, land eller kön.

Läs mer

Import, export och integrationer

Enkel import av masterdata

Använd "drag and drop" för att snabbt och enkelt ladda upp och redigera användardata i Eletive.

Läs mer
Tvåfaktorsautentisering & SSO (Single sign-on)

Skapa ett extra lager av säkerhet med tvåfaktorsautentisering. Eletive har stöd för tvåfaktorsautentisering via Google-autentisering.

Läs mer
Slack och Microsoft Teams Integration

Integrera Eletive med Slack och Microsoft Teams så att alla medarbetare får tillgång till undersökningar, mål och notifikationer på ett smidigt sätt.

Läs mer
Data export

Exportera resultaten från pulsundersökningarna till Powerpoint och Excel med bara ett klick och skapa färdiga presentationer att dela med ditt team.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj