Engagerade människor skapar framgångsrika organisationer

En kraftfull plattform som möjliggör ett gemensamt agerande för hela organisationen.

Betrodda av organisationer över hela världen

Skapa en arbetsplats där alla kan utvecklas

Eletive driver framgång genom att främja medarbetare med självledarskap, så att alla i er organisation ska kunna nå sin fulla potential. Samtliga medarbetare är viktiga för att skapa en välmående företagskultur. Plattformen hjälper organisationer över hela världen att öka engagemang hos medarbetarna, bygga en sund företagskultur och förbättra sina affärsresultat på nya och innovativa sätt.

Detta är Eletive

En flexibel, agil och människofokuserad plattform

Ta pulsen på er organisation

Eletives evidensbaserade realtidsundersökningar ger er organisation tillgång till kraftfull data på en sekund. Pulsundersökningen drivs av machine learning, vilket ger era medarbetare relevanta frågor vid rätt tidpunkt som bara tar några minuter att besvara. Detta ger ledning, chefer och medarbetare handlingsbara resultat i realtid.

Ökade insikter leder till bättre personalbeslut

Kategorisera och analysera data efter era behov. Kategorisera exempelvis efter team, kontor, land eller anställningstid. Få nya och tydliga insikter anpassade till er organisation. Identifiera områden som behöver uppmärksammans och djupdyk i informationen för att få en tydligare bild av er organisations mående just nu.

Främja medarbetare med självledarskap

Ledning, chefer och medarbetare bör alla vidta åtgärder och arbeta med sina resultat för att skapa en långvarig förändring. Den största effekten uppnås när varje individ i en organisation förväntas att ta ansvar. Därför får alla medarbetare tillgång till en personlig rapport med tydliga indikationer på ens styrkor och prioriteringar, konkreta tips på åtgärder och alla de verktyg som behövs för att driva självledarskap.

Betrodda av organisationer över hela världen

Gör som organisationer över hela världen - stärk er företagskultur med Eletive

”Vi använder Eletive för att förbättra våra anställdas engagemang och välmående i realtid. Plattformen gör att vi kan bli datadrivna i HR-frågor. Den omedelbara informationen hjälper oss att ta viktiga steg mot att bli den bästa möjliga globala arbetsgivaren. ”

Annelie Henriksson

HR-Chef

Investera i era medarbetare