Ökad insikt och bättre personalbeslut

Driv engagemang med modern medarbetarundersökning

”Verktyget gör det enkelt att ta insiktsfulla beslut. Vi väljer själva hur ofta mätningarna ska ske, puls-utskick eller mer sällan. Oavsett frekvens ser vi resultatet i realtid.”

Anders Jönsson

CEO Puma Nordic

Puma vit

”Att involvera medarbetarna i ansvarstagandet är nyckeln till framgång. Ofta läggs hela ansvaret på chefer och HR. Med Eletive ges möjlighet för alla i organisationen att arbeta för ökat välmående och engagemang.”

Anders Farsnäs

HR Manager Scandinavia

Kemira vit

Insikt som driver förbättring

Eletive optimerar er viktigaste resurs, medarbetarna. Genom att mäta välmående och engagemang driver ni förbättringar i er organisation. Detta resulterar i ökat engagemang, minskad personalomsättning och reducerade stressrelaterade sjukskrivningar.

iPad medarbetarundersökning värmekarta
Mac medarbetarundersökning översikt

Inflytande för att skapa resultat

Få möjlighet att administrera personaldata och konfigurera inställningar på ett enkelt sätt. Eletive är framtaget med fokus på enkelhet för slutanvändaren.

Trygghet från början till slut

Utöver en marknadsledande produkt medföljer allt ni behöver utöver själva produkten.

Trygghet i stöd från Eletive

Ta din organisation till nästa nivå!