Logga in

en

sv

nl

fr

de

da

fi

no

Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Främja mångfald och inkludering
Highest rating
Inlärning och utveckling4.7
Feedback och kommunikation4.4
Relation till chef4.7

Stötta chefer och medarbetare

Ge chefer och ledare verktygen för att coacha och leda högpresterande team.

Ge chefer och ledare verktygen för att ta proaktiva beslut

Ge chefer och ledare verktygen för att ta proaktiva beslut

Regelbundna medarbetarundersökningar hjälper chefer och ledare att förstå vad som verkligen motiverar deras medarbetare. Genom att ge dem verktygen för att driva positiv förändring tillsammans med sina team, läggs grunden för ett gott ledarskap och engagerade medarbetare.

Eletive hjälper chefer att hålla meningsfulla medarbetarsamtal och att tillsammans med sina team bidra till en god företagskultur och arbetsmiljö. Genom att samla allt som rör engagemang och prestation i samma plattform ger Eletive chefer och ledare bästa möjliga förutsättningar för att bygga en kultur av feedback och samarbete.

Relation till chef

Benchmark: 3

Autonomi

Benchmark: 3

Bygg en kultur av feedback och kommunikation

Uppmuntra dina chefer hålla regelbundna individuella möten med alla medarbetare för att diskutera framsteg och planer när det gäller mål, engagemang och professionell utveckling. Skapa mallar för medarbetarsamtal och one-on-ones för att hjälpa chefer och anställda att samarbeta.

Med Eletive har chefer och teammedlemmar tillgång en gemensam mötesagenda med plats för både privata och delade anteckningar. Plattformen genererar också tip och förslag på åtgärder för olika scenarier – råd som sedan enkelt kan omvandlas till handlingsplaner och checklistor med ett klick. Med alla handlingsplaner, anteckningar och kommentarer sparade på ett ställe blir det enkelt att följa utvecklingen.

Stöd dina chefer och utveckla dina medarbetare. Ge dina team verktygen de behöver för att mäta och öka engagemang och resultat – tillsammans.

  Best practices

  5 sätt att stötta chefer och team

 1. 01Ge chefer och ledare tillgång aktuell data om medarbetarnas engagemangsnivåer

  Det första steget mot positiva förändringar är att förstå var förändringar behövs. Genom att varje teamledare får tillgång till aktuell data om engagemangsnivån och om potentiella problem i deras team kan de fatta bättre och mer proaktiva beslut.

 2. 02Hjälp chefer att gå från insikt till handling

  Efter att ha lyssnat på sina team är nästa viktiga steg för chefer att agera utifrån feedbacken. Med Eletive ger du dina chefer verktygen för att planera och vidta rätt åtgärder tillsammans med sina team och för att löpande mäta effekten av åtgärderna.

 1. 03Skapa processer som stöttar och förbättrar kommunikation

  Kommunikation och feedback är grundläggande i framgångsrika ledarskap och högpresterande team. Eletive stöttar din organisation med mallar och processer för medarbetarsamtal, one-on-ones och performance management.

 2. 04Bygg en kultur av feedback och aktivt lyssnande

  Genom att aktivt lyssna på alla i organisationen byggs en kultur där människor känner sig sedda, hörda och bekräftade. Många chefer upplever även att resultaten från pulsundersökningarna hjälper dem att ha bättre och mer konstruktiva samtal med sina team och teammedlemmar.

 3. 05Främja självledarskap, ansvarstagande och transparens

  Ge era chefer verktygen för att stötta sina teammedlemmar i att leda sig själva. Med Eletive har varje medarbetare tillgång till sin egen individuella dashboard, så att var och en kan följa och påverka sin medarbetarupplevelse över tid.

Ta hjälp av Eletive:

Verktyg och ramverk som ökar prestationen

Strategi, vision och kultur4.8
Feedback och kommunikation4.7
Mål och måluppfyllning4.5

Engagerade medarbetare bygger framgångsrika organisationer

Chefer spelar en avgörande roll när det kommer till att öka medarbetarengagemang och bygga högpresterande team. Faktum är att upp till 70 % av variationen i engagemang beror på chefen. På Eletive är vi medvetna om detta och vi har byggt vår plattform för att stödja chefer i deras dagliga arbete.

Dashboards som uppdateras i realtid gör att cheferna alltid vet hur deras team upplever sin arbetssituation, så att chefer och medarbetare kan arbeta tillsammans för att driva positiv förändring. Eletive-plattformen ger även cheferna handfasta tips om hur de kan förbättra teamets resultat, och systemet föreslår åtgärder som med ett tangenttryck kan omvandlas till handlingsplaner med checklistor. Detta leder till mer produktiva team och gladare medarbetare. Intelligenta undersökningar och varningar vid akuta problem hjälper chefer att prioritera och att alltid vidta de viktigaste områdena först.

"Eletive stöttar våra chefer i deras ledarskap och gör det enkelt att jobba tillsammans i teamen för att bygga en bra arbetsplats för alla."

Christina Hagdahl

HR Business Partner, Total Produce Nordic

HR Business Partner, Total Produce Nordic
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj