Logga in

en

sv

nl

fr

de

da

fi

no

Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Minskad sjukfrånvaro och personal-omsättning
Eletive trend graph
Feedbacken jag får hjälper mig att växa och utvecklas4.8

Minskad sjukfrånvaro och personal-omsättning

Förstå din organisation för att minska personalomsättningen och bygga en arbetsplats där folk mår bra och vill stanna länge.

Bygg en arbetsplats där människor vill stanna och utvecklas

Bygg en arbetsplats där människor vill stanna och utvecklas

Att medarbetare stannar kvar över tid är avgörande för att upprätthålla en hög tillväxttakt och en lönsam verksamhet. Varje gång en medarbetare slutar bromsas organisationen och gör en ekonomisk förlust. Det samma gäller vid långtidssjukskrivningar. Kostnaden för att en medarbetare slutar är hög, ofta så mycket som 6 till 9 gånger medarbetarens månadslön.

En företagskultur där medarbetarna känner sig sedda och uppskattade är viktig för att minska personalomsättningen och bygga en arbetsplats där människor mår bra. En kultur som uppmuntrar balans mellan arbete och privatliv, med tydliga karriärvägar och där feedback välkomnas ökar chanserna att medarbetare trivs, mår bra och vill stanna längre.

Definitioner

Definitioner

Personalomsättning är antalet anställda som lämnar en organisation under en viss tidsperiod.

Retention av medarbetare är antalet anställda som en organisation har under en given tidsperiod.

Ofrivillig personalomsättning avser anställda som beslutar sig för att lämna organisationen på egen hand, till skillnad från de vars anställning avslutades av andra skäl.

  Best practices

  5 sätt att minska personalomsättningen

 1. 01Mät medarbetar-engagemang med puls-undersökningar

  Eletive hjälper organisationer att arbeta proaktivt med medarbetarengagemang på ett modernt och datadrivet sätt. Intelligenta pulsundersökningar ger värdefulla insikter om tillståndet i din organisation i realtid, så att du kontinuerligt kan förbättra arbetsmiljön. Mät effekterna av HR-initiativ för att vara säker på att resurser läggs på rätt saker och ge cheferna verktyg för att lyssna på medarbetarna – så att cheferna också kan vara proaktiva i sitt dagliga arbete.

 2. 02Koppla engagemangsdata till performance management

  Chefer har en oerhört viktig roll när det kommer till att minska personalomsättningen. Det är också cheferna som möter de omedelbara konsekvenserna när en medarbetare bestämmer sig för att sluta. Att förse chefer med verktyg och ramverk som stöttar dem i ledarrollen är därför en viktig del i arbetet med att minska personalomsättning. Du har säkert hört talesättet "människor lämnar inte dåliga jobb; de lämnar dåliga chefer.” Att stötta organisationens chefer med de processer och den information de behöver för att öka engagemang och prestation i sina team, är ofta det mest effektiva sättet att minska personalomsättningen. Med Eletive får du allt du behöver för att öka medarbetarnas engagemang och prestation – bekvämt samlat på ett ställe. Eletive-plattformen stöttar och inspirerar även chefer och medarbetare med tips och åtgärdsförslag för att feedbacken som samlas in ska leda till meningsfulla åtgärder.

 1. 03Kommunicera tydligt kring affärsmål och strategier

  Se till att alla vet vilka projekt som kommer och hur varje person kan bidra. Att kommunicera detta på ett bra sätt skapar förväntan och entusiasm i ett team, medan bristande kommunikation istället skapar stress och en känsla av överväldigande och bristande kontroll. Medarbetare kan inte nå sina mål om de inte vet vad målen är och var de kan hitta dem. Först när varje del av en organisation förstår vart företaget är på väg och vad de övergripande målen är kan alla bidra till att uppnå dessa mål. Att tydligt kommunicera vart företaget är på väg ger riktning och ökar motivationen. Med Eletive kan du skapa tydlighet och transparens kring organisationens mål med hjälp av effektiva och beprövade metoder för individer och team.

 2. 04Agera på medarbetarfeedback

  Visste du att medarbetare som inte tror att deras feedback leder till åtgärder är sju gånger mer benägna att tappa sitt engagemang och så småningom sluta? Vikten av att se till att medarbetarna vet att deras åsikter spelar roll kan inte nog understrykas. För att få tillgång till den fulla potentialen i medarbetarundersökningar måste fokus ligga både på att samla in data – och på att agera utifrån resultaten. I Eletive-plattformen kan du koppla resultaten av dina medarbetarundersökningar till mätbara mål och handlingsplaner, så att du kan följa effekten av åtgärder och HR-initiativ.

 3. 05Prioritera regelbunden feedback och one-on-ones

  Regelbunden feedback på varje medarbetares prestation är en pusselbit i att öka engagemanget och minska personalomsättningen. Detta är viktigt för alla jobbroller, och särskilt i chefsroller där en individs arbete påverkar många medarbetares arbetssituation. Eletive förser din organisation med ett användarvänligt ramverk för 1-on-1, där information och handlingsplaner bekvämt samlas på ett ställe. Här kan du även erbjuda personalmötesmallar för att stödja dina chefer i deras arbete.

"Eletive är en intuitiv och användarvänlig plattform; för medarbetare som ska svara på undersökningarna, för chefer som skapar handlingsplaner och för ledningsgruppen som vill följa resultat över tid. Med Eletive har vi äntligen hittat ett modernt verktyg för att arbeta med engagemang."

Annika Holm Sundström

HR-chef, Rusta

HR-chef, Rusta
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj