Logga in

en

sv

nl

fr

de

da

fi

no

Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Mät och öka eNPS
eNPS

Mät och öka eNPS

Mät Employee Net Promotor Score (eNPS) och använd realtidsdata för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Vad är eNPS och varför är det viktigt att mäta?

Vad är eNPS och varför är det viktigt att mäta?

eNPS, eller Employee Net Promotor Score, används i allt högre grad som ett nyckeltal för HR och management. eNPS är ett utmärkt verktyg för att snabbt mäta hur anställda upplever sin arbetsplats.

eNPS (Employee Net Promoter Score) kommer från det mer välkända NPS eller Net Promoter Score. Det introducerades av Fred Reichheld, Bain & Company och Satmetrix år 2003 som ett sätt att mäta hur anställda känner för sin arbetsplats. Idag används eNPS-undersökning av alla Fortune 500-företag och eNPS har blivit en global standard.

Vad är ett bra eNPS-resultat?

Vad är ett bra eNPS-resultat?

eNPS är värdefullt att mäta och möjliggör benchmarking, både internt och gentemot din industri. Men vad är egentligen ett bra eNPS resultat? Eletives guidelines för att tolka eNPS (= Promoters (%) – Detractors (%)) är som följer:

0 – 20 är Bra

20 – 50 är Mycket bra

Över 50 är Utmärkt

eNPS-formulan: Så beräknas Employee Net Promoter Score

eNPS beräknas med följande formula: eNPS=procentandelen Promotors minus procentandelen Detractors. Resultatet kan variera från -100 till +100.

eNPS består av en enda fråga, som använda för att mäta medarbetarnas vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra människor:

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”

Svarsalternativen går från 0 till 10, där 10 betyder "Extremt troligt" och 0 betyder "Inte alls troligt". Svaren delas sedan in i Promots (9, 10), Passives (7,8) och Detractors (0-6).

En global standard för benchmarking

En global standard för benchmarking

Syftet med eNPS-undersökningar är att få en snabb överblick över hur medarbetarna är med sin arbetssituation. Sättet eNPS-frågan är formulerad på fångar trivsel på jobbet ur flera perspektiv.

En nackdel med eNPS-frågan är dock att den inte ger djupare insikter om organisationens specifika styrkor och utmaningar. Därför fungerar eNPS-undersökningen bäst i kombination med ytterligare frågor för att skapa en djupare förståelse. Att använda en globalt etablerad nyckelindikator som eNPS har många fördelar. eNPS förenklar jämförelser och benchmarking med andra organisationer, eftersom många medarbetarundersökningar inkluderar eNPS. En standardiserad nyckelindikator gör det också enklare att byta leverantör, utan att förlora riktvärdet från tidigare medarbetarundersökningar.

"Vi värderar vår kultur högt och vill attrahera medarbetare som också gör det. Med Eletive kan vi äntligen mäta vårt arbetsgivarvarumärke och eNPS i siffror."

Elin Albertsson

COO, Croisette

COO, Croisette
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj