Logga in

en

sv

nl

fr

de

da

fi

no

Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Främja mångfald och inkludering
Mångfald och inkludering

Benchmark: 3.8

Jag känner tillhörighet på min arbetsplats4.7

Främja mångfald och inkludering

Få verktygen för att stärka företagskulturen, inspirera till självledarskap och bygga en arbetsplats där alla medarbetare trivs och presterar på topp.

Skapa en arbetsplats där alla trivs och presterar på topp

Skapa en arbetsplats där alla trivs och presterar på topp

Mångfald och en inkluderande kultur är framgångsfaktorer som stimulerar tillväxt. Företag där alla anställda har lika tillgång till möjligheter är också de företag som presterar bäst. Därutöver har organisationer ett moraliskt och juridiskt ansvar för att bygga arbetsplatser där mångfald omfamnas och där alla är inkluderade.

Mångfald och inkludering involverar många parametrar som speglar hela mänsklighetens breda spektrum. Etnicitet, kön, ålder, neurodiversitet, funktionsvariationer, mångfald, religion, sexuell läggning och könsidentitet är alla faktorer som ingår i mångfaldsbegreppet.

Definitioner av mångfald och inkludering

Mångfald handlar om de unika egenskaper, erfarenheter och perspektiv som definierar oss som individer. På en arbetsplats innebär mångfald att arbetsstyrkan består av medarbetare av olika etnicitet, kön, bakgrunder, färdigheter och så vidare. Mångfald på arbetsplatsen handlar om vem dina anställda är.

Inkludering handlar om att främja en arbetsmiljö där varje individ kan bidra fullt ut, känner sig värderad, engagerad och får stöd för att nå sin fulla potential. Inkludering innebär att alla har lika tillgång till resurser och möjligheter. Inkludering handlar om hur dina anställda känner.

Så ökar du mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen

En kultur som präglas av mångfald och inkludering är en viktig del i hållbara organisationer där människor trivs och presterar sitt bästa. En arbetsmiljö där alla medarbetare har likvärdiga förutsättningar att bidra och göra sig hörda är avgörande för att bibehålla ett högt medarbetarengagemang.

Fokuset på mångfald och inkludering måste vara ett långsiktigt projekt, eftersom förändringar på detta område ofta sker gradvis. Det är avgörande att bygga upp medvetenhet kring fördomar och sk. unconscious bias och att arbeta proaktivt för att bygga en arbetsplats där alla medarbetare känner trygghet och tillhörighet.

Arbetsplatser med en kultur av mångfald och inkludering har gladare och mer engagerade medarbetare som presterar bättre och stannar längre.

  Best practices

  5 sätt att öka mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen

 1. 01Säkerställ representation av olika talanger med en variation av kompetenser.

  Var vaksam på eventuella omedvetna fördomar i anställningsprocessen och utbilda ditt team kring mångfald, jämlikhet och inkludering. Det kan ofta vara till hjälp att anlita en extern expert för att få ett utifrån-perspektiv på rekryteringsmetoder och processer.

 2. 02Stärk ledarskapet och investera aktivt i mångfald och inkludering

  Inkludering och mångfald bör prioriteras på alla nivåer i organisationen. Investera i D&I-initiativ och skapa specifika roller som driver er D&I-resa framåt. Inkludera och utbilda regelbundet alla medarbetare i D&I-frågor. Sätt tydliga mål och använd ett undersökningsverktyg som Eletive för att mäta de framsteg som görs.

 1. 03Säkerställ att alla medarbetare har likvärdiga möjligheter genom rättvisa och transparenta processer.

  Utvärdera interna processer för att säkerställa att alla medarbetare har lika möjligheter. Använd medarbetarundersökningar för att förstå medarbetarupplevelsen och hur den skiljer sig för olika grupper och för att förstå var det finns utrymme för förbättringar.

 2. 04Bygg ett öppet klimat och ha noll-tolerans för mikro-agressioner

  Ha nolltolerans för alla former av direkta eller indirekta mikroagressioner, och alla former av exkluderande jargonger. Använd medarbetarundersökningar att förstå hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, och erbjud en anonym visselblåsarkanal där medarbetare kan rapportera eventuella överträdelser och missförhållanden.

 3. 05Bygg en känsla av tillhörighet genom att uppmuntra alla medarbetare att vara sina autentiska jag på jobbet.

  Uppmuntra alla att vara sitt autentiska jag, omfamna olikheter och välkomna olika perspektiv. Skydda utsatta grupper och individer och tillhandahåll säkra och anonyma kanaler för feedback från anställda.

Ta hjälp av Eletive:

Mät mångfald och inkludering med puls-undersökningar

Mät och öka mångfald och inkludering genom hela medarbetarresan
Eletive trend graph
Min arbetsplats har en kultur som uppskattar olikheter4.7

Mät och öka mångfald och inkludering genom hela medarbetarresan

När man arbetar för att öka mångfald och inkludering är det avgörande att börja från början. D&I bör vara en integrerad del av den övergripande rekryterings- och HR-strategin.

Att inkludera utbildning kring mångfald och inkludering i onboardingen ger en bra start på varje medarbetares upplevelse och tydliggör vilka värderingar din organisation står för. Med Eletive kan du skapa specifika undersökningar för att se hur nya medarbetare uppfattar din onboarding – och hur de upplever sin arbetsmiljö över tid. Vi erbjuder även färdiga frågepaket för att mäta mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Dashboard overview
Mångfald och inkludering

Benchmark: 3.8

Mät effekten av inititativ för ökad mångfald, jämlikhet och inkludering

En strategi för ökad mångfald och inkludering måste innefatta en tillförlitlig metod för att mäta resultatet av olika initiativ och åtgärder.

Eletive erbjuder ett färdigt forskningsbaserat frågebatteri som utvecklats specifikt för att mäta mångfald, inkludering och upplevd tillhörighet i din organisation. Du kan jämföra olika segment i din organisation för att analysera medarbetarupplevelsen och mäta effekten av olika D&I-initiativ.

"Med Eletive får vi i realtid tillgång till data om medarbetarupplevelsen och engagemangsnivån i vår organisation. Det gör att vi kan arbeta proaktivt med resultaten.”

Malin Fagerlund

HR-chef, MECA/Mekonomen

HR-chef, MECA/Mekonomen
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj