Lyft dina insikter med de rätta resurserna

Eletive stöder organisationer över hela världen för att utvecklas till sitt bästa med fokus på deras största tillgång - deras medarbetare. Välkommen till den plats där du kan lyfta dina insikter med hjälp av djupgående whitepapers, guider och e-böcker som inspiration för att vidareutveckla din organisation.

Varför ska vi öka självledarskap?

WhitepaperOrganisationer har rapporterat positiv förändring och ökad framgång genom att implementera självledarskapsstrategier. Istället för att medarbetarna ska vänta på instruktioner kan användningen av självledarskap främja utvecklingen av nya idéer och hjälpa till att hitta bättre sätt att lösa problemen, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet.

Skapa en feedbackbaserad kultur

WhitepaperFör att uppnå en strukturerad feedbackkultur lutar många organisationer sig mot digitala plattformar för att underlätta processen och en tydlig trend i branschen är användningen av pulsundersökningar i realtid. Organisationer arbetar nu i symbios med teknologi för att hantera feedback i realtid och ge medarbetare en demokratisk plattform där alla kan göra sin röst hörd.

Från insikt till handling

GuideMedarbetare som inte tror att åtgärder kommer att vidtas baserat på deras feedback har 7 gånger högre sannolikhet att vara oengagerade. Lär dig mer om hur du samlar in feedback effektivt och hur du gör meningsfulla åtgärder med Eletive. Fokusera mindre på administration - fokusera mer på att vidta åtgärder när det behövs.

Eletives vetenskapliga grund

RapportDenna rapport ger en bred övergripande bild av hur arbetsengagemang är nyckeln till att få människor att ge sitt bästa, med hjälp av diskretionära ansträngningar, för att utveckla högpresterande medarbetare. Arbetsengagemang är kopplat till organisatorisk konkurrensfördel, arbetsprestanda och medarbetarnas välbefinnande.

Se till att era medarbetare kan nå sin fulla potential