Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Scientific foundation p1

Eletives vetenskapliga grund

Engagerade medarbetare mår bättre, stannar längre på sin arbetsplats, och presterar på en högre nivå. Denna rapport ger en övergripande bild av forskningen kring medarbetarengagemang och visar hur engagemang är nyckeln till högpresterande medarbetare och sunda, hållbara arbetsplatser.

Scientific foundation p1

Viktiga insikter

Two hands doing high five
Validiteten och reliabiliteten hos Eletives plattform

Target
En fördjupad inblick i den vetenskapliga grunden för Eletive

Raised hands
Förhållandet mellan engagemang på arbetet och avkastning på tillgångar, lönsamhet och aktieägarvärde.

Eletive Scientific Foundation p2

Forskningen bakom Eletive

Det är idag vedertaget att organisationers framgång och finansiella hälsa korrelerar med investeringar i medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Det innebär att det inte bara finns ett mänskligt och moraliskt incitament, utan också ett ekonomiskt, för att arbeta proaktivt med att bygga medarbetarengagemang. Engagerade medarbetare är friskare, presterar bättre, och stannar längre på sin arbetsplas. Denna rapport beskriver hur organisationer med engagerade medarbetare överträffar dem med lägre engagemang.

Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj