Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Att bygga en företagskultur baserad på feedback

Att bygga en företagskultur baserad på feedback

En företagskultur av aktivt lyssnande där varje medarbetare har en röst är en viktig grund för framgångsrika organisationer. Läs mer om hur en modern People Success Platform kan hjälpa dig att bygga en feedback-kultur och skapa arbetsplatser där människor trivs och presterar på topp.

Att bygga en företagskultur baserad på feedback

Viktiga insikter

Två händer gör high-five
Hur man skapar förtroende och framgångsrikt samlar in feedback från medarbetare

Target
Effekterna som en feedbackkultur har på medarbetarengagemang

Raised hands
De vanligaste fallgroparna ledare hamnar i – och hur de kan undvikas

Feedback culture pdf

En kultur av aktivt lyssnande

I takt med att organisationer och arbetsliv utvecklas och förändras, ökar hela tiden behovet av en fungerande feedbackloop. Nya rön visar att endast 42% av medarbetare på juniornivå känner sig trygga med att ge feedback till sin arbetsgivare, och 68% uppger att deras arbetsgivare saknar en strukturerad process för hantering av feedback och idéer. Detta whitepaper guidar dig steg för steg hur du skapar en trygg och framgångsrik feedbackkultur.

Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj