Whitepaper

Från insikt till handling

Få insikter om hur ni arbetar effektivt med den feedback ni får från era medarbetare samt hur ni skapar meningsfulla mål och håller dem agila.

Vad finns inuti

Att samla in feedback från dina medarbetare är ett stort steg mot positiva förändringar i din organisation. När det kommer till att öka medarbetarnas engagemang, välmående och utveckling är det bara ett steg på vägen att samla in feedback. För att din organisation ska kunna fortsätta växa är ett viktigt steg att agera på den feedback du får. I den här guiden kommer vi att gå igenom steg-för-steg-hur man hanterar den aktuella situationen, rekommenderade råd om hur man samarbetar när man bestämmer vilken riktning som ska tas och vikten av kontinuerliga incheckningar och justeringar i realtid.

Vad du tar med dig

Fördelarna som organisationer uppnår när de vidtar åtgärder baserat på feedback från medarbetarnaVikten av att ledare prioriterar att agera tillsammans med deras teamDe vanliga fallgroparna på vägen för att ta meningsfulla åtgärder

Bygg en bättre organisation genom att möjliiggöra insikter om hur engagemang och prestation kan ökas bland medarbetarna