Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Individrapporter

Ge alla medarbetare tillgång till egna individuella rapporter så att de kan följa sina resultat och framsteg över tid.

Individuella dashboards ökar självledarskapet

Det är inte bara chefer eller HR som ansvarar för engagemanget i en organisation. Varje medarbetare har både ett eget ansvar och enorm potential. Med Eletive får varje individ tillgång till sina egna resultat och kan följa sitt engagemang och hur det utvecklas över tid. Handlingsplaner kan kopplas till resultaten, så att var och en kan arbeta mot en bättre medarbetarupplevelse och prestation på ett strukturerat sätt.

Full anonymitet och GDPR compliance

Varje individ äger sina uppgifter och är helt anonyma gentemot sin arbetsgivare. All data hanteras i enlighet med GDPR.

Verktyg för att förbättra sin medarbetarupplevelse

Eletive samlar engagemangsdata, verktyg för performance management, och proaktiva tips och råd i en och samma plattform. Det ger en ökad känsla av delaktighet och inspirerar varje anställd att ta ansvar för sin medarbetarupplevelse och bidra till en positiv arbetskultur.

Tips i appen vägleder och inspirerar 

Eletives plattform förser varje medarbetare med värdefulla insikter kring det egna engagemanget, men också med tips och rekommenderade åtgärder för att kontinuerligt förbättra det. Detta uppmuntrat ett proaktivt tankesätt, tar bort en del av pressen från chefer och HR och ger varje medarbetare verktyg för att kontinuerligt förbättra sin situation. 

Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj