Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

360-graders feedback

360-graders feedback är ett användbart verktyg i arbetet med personalutveckling och ledarskapsutveckling.

Det ultimata 360-graders feedbackverktyget för team och HR-proffs - Eletive

Säg adjö till ensidig prestationssyn och hej till en holistisk förståelse av prestation och potential i din organisation.

360–feedback för personal- och ledarskapsutveckling

Att utvärdera medarbetarnas prestation är en utmaning för många organisationer. Ett system för 360-feedback kan vara ett bra sätt att underlätta och förbättra bedömningsprocessen.

Resultaten från 360-undersökningar hjälper medarbetare och chefer att förstå både sina styrkor möjligheter till utveckling. 360-enkäter är ett värdefull verktyg för personalutveckling och ledarskapsutveckling.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är 360-graders feedback?

360-graders feedback är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att samtidigt utveckla dina medarbetare och din organisation. Genom att samla in feedback från olika källor, inklusive kollegor, chefer och underordnade, får både medarbetare och chefer en mångsidig bild av sina styrkor och områden för förbättring.

Hur hjälper 360-graders feedback organisationer?

360-graders feedback hjälper organisationer att utveckla sina medarbetare och organisationen parallellt. Det kan användas för att styra utvecklingen av individuella färdigheter och kompetenser, vilket bidrar till den övergripande tillväxten och framgången för organisationen. Det kan också bidra till att öka ansvarsskyldigheten och transparensen, förbättra teamets prestation, identifiera och utveckla ledarskapsfärdigheter, identifiera kunskapsluckor och områden för förbättring samt öka självledarskapet.

Vad är unikt med Eletive 360-graders feedbacksystem?

Eletive 360-graders feedbacksystem är unikt i hur det låter dig sammanställa individuella resultat till en organisatorisk översikt. Det innebär att du kan identifiera kunskapsluckor och områden för förbättring både på individuell nivå och organisatorisk nivå. Det automatiserar också 360-graders processen och minimerar administrationen, så att dina medarbetare och din organisation kan dra maximal nytta av 360-graders feedback med minimal ansträngning.

Läs mer: 360-graders feedbackundersökningar och frågor [med exempel] Hur man implementerar 360-graders feedback Fördelar med 360-graders feedback för ledarskap och medarbetare 360-graders feedback i prestationsöversyner

Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj