Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Handlingsplaner - team

Med handlingsplaner för team ger du dina medarbetare verktyg för att bocka av viktiga uppgifter och tillsammans bygga ett bra arbetsklimat.

Skapa handlingsplaner för hela teamet

Med Eletive kan handlingsplaner och åtgärder skapas på flera nivåer: för hela organisationen, för ett utvalt segment – till exempel ett team – och på individnivå.

Koppla åtgärder till medarbetarundersökningarna

Ibland kanske du vill skapa en åtgärd eller en lista med åtgärder baserat på undersökningsresultaten eller någon av drivkrafterna i Eletive. Då kan du koppla åtgärderna till den specifika drivkraften i plattformen – och på så vis följa utvecklingen och se om åtgärderna som ditt team vidtar leder till faktiska förbättringar.

FAQ (Vanliga frågor)

Hur kan handlingsplaner hjälpa team?

Handlingsplaner ger team de verktyg de behöver för att vidta åtgärder, få saker gjorda och bygga en bra arbetsplats tillsammans. De kan hjälpa team att fokusera på de mål de vill uppnå och skapa en plan för hur de ska nå dit.

Vilka typer av handlingsplaner kan skapas med Eletive?

Med Eletive kan handlingsplaner skapas för hela organisationen, för en utvald segment som ett team och på individnivå.

Hur kan handlingsplaner kopplas till undersökningsresultat?

Handlingsplaner kan kopplas till undersökningsresultat eller relateras till en av de engagemangsfaktorer i Eletive. Detta gör att team kan följa framsteg och se om de åtgärder de vidtar leder till faktiska förbättringar.

Upptäck mer om medarbetarengagemang

Relaterade funktioner
Handlingsplaner – organisation

Skapa handlingsplaner, implementera OKRs och mät framsteg i hela organisationen.

Läs mer
Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer
Objectives & Key Results (OKRs)

Med Eletive är det enkelt att definiera och följ upp OKRs för medarbetare, team och hela organisationen. Så att alla kan dra åt samman håll.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj