Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Handlingsplaner – organisation

Tydliga handlingsplaner är viktiga för att definiera, kommunicera och nå mål.

Skapa handlingsplaner för hela teamet

Med Eletive kan handlingsplaner och åtgärder skapas på flera nivåer: för hela organisationen, för ett utvalt segment – till exempel ett team – och på individnivå.

Koppla åtgärder till medarbetarundersökningarna

Ibland kanske du vill skapa en åtgärd eller en lista med åtgärder baserat på undersökningsresultaten eller någon av drivkrafterna i Eletive. Då kan du koppla åtgärderna till den specifika drivkraften i plattformen – och på så vis följa utvecklingen och se om åtgärderna som ditt team vidtar leder till faktiska förbättringar.

FAQ

Vad är en organisatorisk handlingsplan?

En organisatorisk handlingsplan är en tydlig plan som definierar, kommunicerar och uppnår mål för en organisation.

Hur kan jag skapa en organisatorisk handlingsplan?

En organisatorisk handlingsplan kan skapas på olika nivåer, till exempel för hela organisationen, för ett valt segment eller på individnivå.

Vilka är fördelarna med att skapa en organisatorisk handlingsplan?

Fördelarna med att skapa en organisatorisk handlingsplan inkluderar att definiera, kommunicera och uppnå mål för en organisation.

Hur kan jag koppla min organisatoriska handlingsplan till undersökningsresultat?

Du kan koppla åtgärderna i din organisatoriska handlingsplan till undersökningsresultat eller till en av engagemangsdrivkrafterna i Eletive för att följa utvecklingen av åtgärderna och se om de leder till faktiska förbättringar.

Vilka är komponenterna i en organisatorisk handlingsplan?

Svar: Komponenterna i en organisatorisk handlingsplan inkluderar att definiera, kommunicera och uppnå mål för en organisation.

Upptäck mer:

Upptäck mer om medarbetarengagemang Upptäckvår chefshandbok Mall för granskning av resultatstyrning

Relaterade funktioner
Handlingsplaner - team

Med handlingsplaner för team ger du dina medarbetare verktyg för att bocka av viktiga uppgifter och tillsammans bygga ett bra arbetsklimat.

Läs mer
Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer
Objectives & Key Results (OKRs)

Med Eletive är det enkelt att definiera och följ upp OKRs för medarbetare, team och hela organisationen. Så att alla kan dra åt samman håll.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj