Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Privata anteckningar

Ge varje medarbetare ett utrymme för privata anteckningar inför och efter medarbetarsamtal och one-on-ones.

Privata anteckningar kopplade till one-on-ones

Medarbetarsamtal och one-on-ones är viktiga forum för kommunikation, samarbete och medarbetarutveckling. Men för att mötena ska leda till framsteg är det också viktigt att det som sägs kan dokumenteras, så att beslut och handlingsplaner kan följas upp över tid.

I Eletives mötesagenda för one-one-ones och medarbetarsamtal finns det utrymme för anteckningar, både för chef och medarbetare. Det finns dels ett utrymme för delade anteckningar som båda parter kan komma åt, men det finns också ett utrymme för privata anteckningar. Detta är en värdefull funktion som hjälper varje individ att komma ihåg och reflektera över vad som har sagts, och göra egna noteringar.

Relaterade funktioner
Schemaläggning & notifikationer

Använd schemaläggning och påminnelser för att hjälpa chefer och medarbetare att se till att inga 1:1-möten glöms bort.

Läs mer
1on1s – mall för medarbetarsamtal

Färdiga mallar för medarbetarsamtal är ett bra stöd för chefer och säkerställer att viktiga diskussionspunkter tas upp av alla.

Läs mer
Gemensam agenda & anteckningar

Stötta dina chefer och team med delade agendor för medarbetarsamtal, delade anteckningar och mallar för one-on-ones och medarbetarsamtal.

Läs mer
Åtgärder & handlingsplaner – individ

Ge medarbetare och chefer verktyg för att planera åtgärder, skapa individuella handlingsplaner och för att mäta sina framsteg.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj