Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Visselblåsarsystem

Transparens och integritet är grundläggande egenskaper hos framgångsrika organisationer. Att underlätta whistleblowing minskar risker och bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö.

Sortera och filtrera visselblåsar-kommentarer

Om du ansvarar för visselblåsar-kommentarer kan du se och besvara alla visselblåsar-kommentarer inom organisationen. För att hitta specifika kommentarer, finns sorterings- och filtreringsfunktionerna som hjälper dig att hantera även stora mängder information. Du kan även söka efter text i kommentaren och använda etiketter för att filtrera bort kommentarer du vill fortsätta arbeta med i ett senare skede.

Chatta med visselblåsaren 

Varje kommentar kan öppnas i en separat chatt, där finns möjlighet att svara på kommentaren och ställa följdfrågor. Visselblåsaren ser vem som svarat men förblir själv anonym. Det här är ett bra sätt att bryta igenom kommunikationsbarriärer och snabbare få en bättre förståelse för vad som händer. 

Bekräfta att informationen mottagits

Ibland finns det tid att läsa men inte att svara på varje kommentar. Det är dock viktigt att bekräfta att kommentaren har setts och lästs. Detta görs med ett enkelt klick, och kommer att meddela visselblåsaren att hens kommentar har tagits emot. 

I enlighet med EU Visselblåsardirektiv

Visselblåsar-kommentarer ingår i Eletives plattform och följer EU:s visselblåsardirektiv

Visselblåasarkanal för externa användare

I enlighet med den nya EU-förordningen ger vår externa uppdatering för visselblåsare dig möjlighet att säkert samarbeta med intressenter utanför din organisation. Denna funktion inkluderar en unik länkdelnings utformad för att förbättra din visselblåsarprocess.

FAQ (Vanliga frågor)

Vad är en Visselblåsarkanal?

En visselblåsarkanal är en plattform där medarbetare anonymt kan rapportera alla former av missförhållanden eller felaktigheter inom organisationen. Det hjälper till att skapa en säker och transparent arbetsmiljö.

Hur sorterar och filtrerar jag kommentarer från Visselblåsarkanal?

Du kan använda sorterings- och filterfunktionerna för att begränsa listan över kritiska kommentarer. Du kan också söka efter text i kommentaren och använda etiketter för att kunna filtrera kommentarer som du vill fortsätta arbeta med vid senare tillfälle.

Hur chattar jag med personen i fråga?

Du kan öppna varje kommentar i en separat chatt för att svara på kommentaren. Användaren kommer att se att det är du som har skrivit svaret, men om användaren svarar förblir användaren anonym.

Hur bekräftar jag mottagandet av insatsen?

Du kan trycka på knappen Bekräfta, vilket meddelar källkritikern att deras kommentar har mottagits.

Är plattformen i enlighet med EU:s direktiv om källkritik?

Ja, kommentarerna som ingår i Eletive-plattformen är fullt förenliga med EU:s direktiv om källkritik. Det innebär att kommentarerna behandlas med yttersta sekretess och att källkritikern skyddas från eventuell hämnd.

Relaterad läsning:

Intelligenta undersökningar

Medarbetarengagemang

Relaterade funktioner
Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Custom surveys

Använd skräddarsydda undersökningar eller "minipulser" för att fråga dina anställda om mer specifika saker.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
eNPS (Employee Net Promotor Score)

Lägg till en eNPS-fråga i din pulsundersökning för att mäta hur benägna dina medarbetare är att rekommendera din organisation som arbetsgivare.

Läs mer
Forskningsbaserat frågebatteri

Ett standardbatteri av forskningsbaserade frågor säkerställer att dina medarbetarundersökningar mäter rätt sak.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj