Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Företagskultur17 september 2021

Visselblåsar-direktivet: krav på anonym kanal för medarbetare

Kvinna med dator

En företagskultur av transparens och integritet är grundläggande för att bygga framgångsrika organisationer. Visselblåsare (whistle blowers) är viktiga för att potentiella hot ska kunna identifieras snabbt, både inom och utanför organisationen.

En företagskultur av transparens och integritet är grundläggande för att bygga framgångsrika organisationer. Genom att göra det lätt att slå larm och blåsa i visslan när något inte står rätt till läggs grunden för en säker och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Men att ta steget och anmäla oegentligheter är ofta svårt för individen. Det kräver mod och övertygelse, men kan underlättas avsevärt av tillgång till lämpliga, anonyma kanaler för kommunikation. För att bygga en kultur av förtroende är det därför viktigt att alla anställda har tillgång till en anonym visselblåsarkanal, och vet exakt hur den fungerar.

Vad betyder "visselblåsare" (whistleblower)?

Ordet visselblåsare härstammar från den engelska juridiska termen 'whistleblower'. En visselblåsare var ursprungligen någon som var anställd av företaget för att varna vid fara, till exempel vid riskfyllt arbete i en gruva. Idag används termen för att beskriva individer som slår larm och anmäler oegentligheter, antingen av juridisk eller moralisk karaktär, som bör komma till allmän kännedom.

Vad är EU Visselblåsardirektiv (EU Whistleblowing Directive)?

För att samordna den lagstiftning som fanns på området och skydda personer som rapporterar överträdelser i hela EU har Europeiska Unionen antagit en ny lag, det sk Visselblåsardirektivet (EU Whistleblower Directive). Syftet är att skydda anställda som rapporterar lagövertädelser inom företag från alla former av repressalier.

För att nå compliance med EU Whistleblowing Directive kommer företag med mer än 50 anställda att behöva implementera en tydlig process för anonym feedback från anställda. Direktivet trädde i kraft den 23 oktober 2019. Medlemsländerna måste inkludera den nya lagen i sin nationella lagstiftning senast den 17 december 2021. Företag och organisationer med 50 till 249 anställda har till den 17 december 2023 på sig för genomförande av visselblåsardirektivet.

Visselblåsarkanal ingår i Eletive

I Eletives digitala plattform för pulsundersökningar och medarbetarundersökningar ingår en visselblåsarkanal. Det innebär att alla Eletives kunder automatiskt är compliant med visselblåsardirektivet. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om visselblåsardirektivet, och hur vi kan hjälpa ditt företag att skapa kanaler för anonym feedback från anställda.

Fortsätt läsa

DEI

Mångfald och inkludering

Fördelar med mångfald på arbetsplatsen

4 april 2022

Vilka är fördelarna med mångfald på arbetsplatsen? Och vilka utmaningar brukar organisationer möta när de arbetar för att öka mångfald, jämlikhet och inkludering? I den här artikeln utforskar vi fördelarna med en diversifierad arbetsstyrka och fördelarna med att bygga en inkluderande arbetsplats.

Läs bloggpost
Man at desk

Medarbetar-engagemang

5 sätt att öka deltagandet i medarbetar-undersökningar

23 mars 2022

Ibland upplever HR-team att det är svårt att motivera medarbetarna att delta i medarbetarundersökningar. Lyckligtvis finns det effektiva sätt att förbättra svarsfrekvensen och öka engagemanget.

Läs bloggpost
människor på kontor

Medarbetar-engagemang

Intelligenta medarbetar-undersökningar för företag ökar engagemanget 

2 december 2021

Under det senaste decenniet har en betydande förändring och utveckling skett inom medarbetarundersökningar för företag – och hur företag arbetar med engagemang. Från inga undersökningar alls, till årliga undersökningar, via pulsundersökningar, till dagens intelligenta medarbetarundersökningar som drivs av adaptiva algoritmer och maskininlärning.

Läs bloggpost