Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Företagskultur17 september 2021

Visselblåsar-direktivet: krav på anonym kanal för medarbetare

Kvinna med dator

En företagskultur av transparens och integritet är grundläggande för att bygga framgångsrika organisationer. Visselblåsare (whistle blowers) är viktiga för att potentiella hot ska kunna identifieras snabbt, både inom och utanför organisationen.

En företagskultur av transparens och integritet är grundläggande för att bygga framgångsrika organisationer. Genom att göra det lätt att slå larm och blåsa i visslan när något inte står rätt till läggs grunden för en säker och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Men att ta steget och anmäla oegentligheter är ofta svårt för individen. Det kräver mod och övertygelse, men kan underlättas avsevärt av tillgång till lämpliga, anonyma kanaler för kommunikation. För att bygga en kultur av förtroende är det därför viktigt att alla anställda har tillgång till en anonym visselblåsarkanal, och vet exakt hur den fungerar.

Vad betyder "visselblåsare" (whistleblower)?

Ordet visselblåsare härstammar från den engelska juridiska termen 'whistleblower'. En visselblåsare var ursprungligen någon som var anställd av företaget för att varna vid fara, till exempel vid riskfyllt arbete i en gruva. Idag används termen för att beskriva individer som slår larm och anmäler oegentligheter, antingen av juridisk eller moralisk karaktär, som bör komma till allmän kännedom.

Vad är EU Visselblåsardirektiv (EU Whistleblowing Directive)?

För att samordna den lagstiftning som fanns på området och skydda personer som rapporterar överträdelser i hela EU har Europeiska Unionen antagit en ny lag, det sk Visselblåsardirektivet (EU Whistleblower Directive). Syftet är att skydda anställda som rapporterar lagövertädelser inom företag från alla former av repressalier.

För att nå compliance med EU Whistleblowing Directive kommer företag med mer än 50 anställda att behöva implementera en tydlig process för anonym feedback från anställda. Direktivet trädde i kraft den 23 oktober 2019. Medlemsländerna måste inkludera den nya lagen i sin nationella lagstiftning senast den 17 december 2021. Företag och organisationer med 50 till 249 anställda har till den 17 december 2023 på sig för genomförande av visselblåsardirektivet.

Visselblåsarkanal ingår i Eletive

I Eletives digitala plattform för pulsundersökningar och medarbetarundersökningar ingår en visselblåsarkanal. Det innebär att alla Eletives kunder automatiskt är compliant med visselblåsardirektivet. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om visselblåsardirektivet, och hur vi kan hjälpa ditt företag att skapa kanaler för anonym feedback från anställda.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost