Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Att hitta de bästa verktygen för att skapa förutsättningar för medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så, vilka är de bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024 som även främjar engagemang?

Med så många alternativ är det viktigt att välja rätt programvara för medarbetarundersökningar. Att välja rätt verktyg kan skapa en arbetsplats där alla känner sig hörda och kan prestera bättre. Nyckeln är att använda medarbetarundersökningar som även engagerar chefer och medarbetare.

I denna artikel granskar vi årets 10 bästa verktyg för medarbetarundersökningar. Vi har sammanställt listan baserat på hur väl varje verktyg hjälper organisationer att samla in feedback från medarbetare som leder till engagemang, vilket stödjer företagets tillväxt och skapar en bättre arbetsmiljö.

Digitala verktyg för medarbetarundersökningar gör det inte bara enklare för företag att samla in feedback, utan även att vidta meningsfulla åtgärder baserat på den. Verktygen nedan är alla bra alternativ, och var och en har sina egna för- och nackdelar.

Vad är verktyg för medarbetarundersökningar?

Verktyg för medarbetarundersökningar är digitala plattformar som gör det möjligt för företag att samla in, analysera och agera på feedback från sina medarbetare för att förbättra kommunikationen, engagemanget och den övergripande tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Tänk på det som en digital förslagslåda som alltid är öppen, men mycket smartare.

Denna typ av programvara gör det enkelt för medarbetare att dela sina tankar, idéer och bekymmer med sina chefer och företaget. Det handlar inte bara om att påpeka vad som är fel, utan också om att fira det som är rätt och hitta sätt att göra saker bättre. Medarbetarundersökningar inkluderar funktioner som pulsundersökningar och möjligheter till anonym feedback, vilket betyder att alla får en röst, inte bara de mest högljudda.

Det viktigaste är dock att agera på resultaten. De bästa medarbetarundersökningarna hjälper företag att förstå feedbacken genom att sortera den, analysera den och omvandla den till handlingsplaner. På så sätt kan organisationer använda plattformen för medarbetarundersökningar för att driva verkliga förändringar som förbättrar medarbetarnas välmående och produktivitet. Medarbetarundersökningarna skapar en positiv feedbackloop där feedback leder till handling, vilket leder till förbättringar och sedan mer feedback.

Relaterad läsning:

Pulsmätning för medarbetare – så funkar det

Intelligenta medarbetar-undersökningar ökar engagemanget

Best of breed vs best of suite employee engagement

Fördelar med medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar erbjuder en rad fördelar som kan förvandla arbetsplatsen till en mer öppen, engagerande och produktiv miljö. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 • Förbättrad kommunikation: Verktyg för medarbetarundersökningar bryter ner barriärer mellan personal och ledning, vilket gör det lättare för alla att dela sina tankar och idéer. Denna öppna kommunikationslinje främjar en känsla av tillhörighet, engagerar medarbetare och uppmuntrar till en mer samarbetsinriktad arbetskultur.

 • Feedback i realtid: Istället för att vänta på årliga granskningar gör verktyg för medarbetarundersökningar det möjligt att kontinuerligt samla in feedback. Detta ger chefer och medarbetare chansen att snabbt ta itu med problem och fira framgångar, vilket hjälper till att hålla alla motiverade och på rätt spår.

 • Datadrivna insikter: Verktygen ger möjlighet att ta emot input från hela organisationen, vilket gör att företag kan fatta välgrundade beslut. Denna data kan lyfta fram förbättringsområden, spåra trender över tid och mäta effekten av förändringar.

 • Ökat medarbetarengagemang: Genom att aktivt söka och värdera feedback visar företag att medarbetarnas åsikter är viktiga. Detta erkännande kan öka moralen, öka arbetstillfredsställelsen och minska personalomsättningen.

 • Transparent kultur: Uppmuntrande av öppen feedback bidrar till en kultur av öppenhet där förtroende kan blomstra. Medarbetarna är mer benägna att vara ärliga och tillmötesgående i en sådan miljö, vilket leder till mer genuina interaktioner och en starkare företagskultur.

Genom att utnyttja fördelarna med verktyg för medarbetarundersökningar kan företag skapa en mer dynamisk, lyhörd och engagerad arbetsplats som är utrustad för att trivas i dagens snabba affärsvärld.

Relaterad läsning:

Hur intelligenta medarbetarundersökningar förbättrar dina personalbeslut

Låt oss nu ta en titt på de 10 bästa medarbetarundersökningarna 2024!

1 - Eletive

Eletive sticker ut i landskapet för medarbetarundersökningar med ett unikt tillvägagångssätt för medarbetarengagemang. Med den senaste tekniken och intuitiv design omdefinierar Eletive hur företag interagerar med sina medarbetare.

Eletive är en People Success-plattform som tillgodoser behoven hos moderna organisationer som vill:

 • Öka medarbetarnas engagemang

 • Förbättra medarbetarupplevelsen

 • Fatta datadrivna personalbeslut

 • Skapa en kultur av feedback, självledarskap och hög prestation

Eletive hjälper företag i alla branscher att få en djupare förståelse för sin arbetsplatsdynamik, identifiera utvecklingsområden och implementera riktade strategier för att öka medarbetarnas tillfredsställelse.

Eletive erbjuder funktioner som:

 • Pulsundersökningar i realtid

 • Benchmarking

 • Intuitiva värmekartor och instrumentpaneler

 • Förebygg stress

 • Vetenskapsbaserade enkätfrågor som är anpassningsbara

 • 360-graders återkoppling

 • AI-förbättrad analys

 • Attitydanalys

 • Stöd för stora och komplexa organisationer

 • +43 språk

Fördelar

 • Mätning av engagemang i realtid:

  Pulsundersökningar för att övervaka engagemanget i hela organisationen och säkerställa omedelbar medvetenhet om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

 • Vetenskapsbaserade frågebatterier:

  Vetenskapligt validerade frågeuppsättningar för att noggrant mäta engagemang och identifiera förbättringsområden.

 • Anpassningsbara undersökningar:

  Flexibilitet att skräddarsy undersökningar efter specifika organisatoriska behov, vilket säkerställer relevant och effektfull insamling av feedback.

 • Datadrivna beslut:

  AI, maskininlärning och smarta undersökningar för djupa, användbara insikter.

 • Effektiv realtids rapportering:

  Ger omedelbar tillgång till realtidsdata via användarvänliga instrumentpaneler, värmekartor och rapporter, vilket minimerar tiden som spenderas på rapportering och maximerar exekveringsfokus.

 • Omfattande prestationshantering:

  Underlättar målanpassning och framstegsspårning, vilket förbättrar prestationen över hela linjen. Stöder inställning och spårning av SMART-mål och OKR.

 • Handlingsbar planering:

   Gör det möjligt att skapa detaljerade handlingsplaner på olika organisationsnivåer baserat på undersökningsresultat, vilket säkerställer riktade förbättringsinsatser.

 • Ledarskapsutveckling:

  Tillhandahåller verktyg och processer för effektiv 1:1 och 360-graders feedback, vilket främjar chefstillväxt.

 • Främjar självledarskap:

  Främjar en kultur där medarbetare uppmuntras att ta ansvar för sin upplevelse, med stöd av GDPR-kompatibla personliga instrumentpaneler.

 • Samarbete kulturbyggnad:

  Utrustar chefer och medarbetare med verktygen för att tillsammans skapa en positiv företagskultur, vilket ökar det övergripande engagemanget och tillfredsställelsen.

 • OBM-inspirerad vägledning:

  Erbjuder råd och insikter baserade på forskning om organisatoriskt beteende, vilket ger medarbetare kunskap för att förbättra sin arbetsmiljö.

Relaterad läsning: Det digitala skiftet i medarbetarundersökningar

Eletives kundrecensioner på G2.com

Sara Ekvall, Director People & Culture: "Bra verktyg som uppmuntrar till självledarskap. Jag gillar att medarbetaren kan se sina egna resultat och få tips på hur man kan förbättra sin egen arbetssituation. Det avlastar HR och ledning och uppmuntrar till självledarskap.

Mikaela Schönström, Head of People: 

"Eletive är ett fantastiskt engagemangsverktyg! Eletive är en fantastisk plattform, lätt att använda och förstå, vilket är nyckeln till att få en hög svarsfrekvens och acceptans från organisationen. Jag uppskattar också att deras frågebatteri är baserat på vetenskap om vad som driver engagemang. De har också ett fantastiskt kundframgångs- och supportteam som gör resan trevlig! Ytterligare ett stort plus är deras integration med slack. Jag får aviseringar via Slack och kan också nå undersökningen från aviseringen."

Vill du veta mer on Eletive? Boka en demo

2 - Lattice

Lattice är en sofistikerad plattform designad för prestationshantering och feedback från medarbetare, riktad till organisationer som vill främja tillväxt, engagemang och en stark feedbackkultur.

Fördelar:

 • Omfattande hantering: 

  Integrerar prestationsbedömningar, feedback och målsättning.

 • Användarvänligt gränssnitt: 

  Känt för sin rena, intuitiva design.

 • Rik analys: 

  Ger detaljerade insikter för välgrundat beslutsfattande.

Nackdelar:

 • Lång inledande inlärningskurva: 

  Nya användare kan behöva tid för att fullt ut utforska dess funktioner.

 • Kostnad: 

  Kan vara dyrt, särskilt för mindre företag.

 • Funktionsrikedom: 

  Dess omfattande funktioner kan vara mer än vad vissa team behöver.

3 - CultureAmp

Culture Amp är en ledande plattform för medarbetarfeedback och kultur, perfekt för organisationer som är engagerade i att förstå och förbättra medarbetarnas engagemang genom medarbetarundersökningar och analyser.

Fördelar:

 • Djupa insikter:

  Specialiserar sig på detaljerad feedbackanalys.

 • Anpassningsbara undersökningar: 

  Erbjuder mycket flexibla undersökningsalternativ.

 • Medarbetarutveckling:

  Stöder tillväxt med feedbackdrivna insikter.

Nackdelar:

 • Anpassningskomplexitet:

  Att skräddarsy skräddarsydda undersökningar kan vara invecklat.

 • Prissättningsklarhet: Direkt förfrågan behövs för specifik prissättning.

 • Omfattande datainsamling: 

  Den omfattande data som tillhandahålls kan överväldiga vissa användare.

4 - OfficeVibe

Officevibe, en del av Workleap, är ett användarvänligt verktyg för feedback från medarbetare som är idealiskt för små och medelstora företag som fokuserar på att förbättra teamets moral och kultur genom lättanvända undersökningar och feedbackmekanismer.

Fördelar:

 • Enkelhet:  Enkelt gränssnitt för enkel insamling av feedback.

 • Insiktsfull:  Ger tydliga insikter om medarbetarnas engagemang.

 • Omedelbar feedback: 

  Möjliggör snabba svar på medarbetares problem.

Nackdelar:

 • Anpassningsgränser: 

  Färre alternativ för att skräddarsy undersökningar.

 • Grundläggande analys: Analyser är användbara men inte särskilt detaljerade.

 • Bäst för små team: 

  Kanske inte helt uppfyller behoven hos större organisationer.

5 - Qualtrics

Qualtrics är en sofistikerad plattform för upplevelsehantering som utmärker sig när det gäller att samla in och analysera feedback från medarbetare för företag som vill ha djupa insikter om dynamik på arbetsplatsen och medarbetarengagemang.

Fördelar:

 • Avancerad analys:

  Erbjuder omfattande dataanalysverktyg.

 • Anpassningsbar:  Omfattande alternativ för anpassning av undersökningar.

 • Skalbar:

  Lämplig för både små och stora företag.

Nackdelar:

 • Komplexitet: 

  Kan vara svårt för nya användare att navigera.

 • Kostnad: 

  Kan vara dyrt, särskilt för mindre organisationer.

 • Överväldigande funktioner: 

  Bredden av funktioner kan vara skrämmande för dem som söker enklare lösningar.

6 - Leapsome

Leapsome är en mångsidig plattform för prestationshantering och feedback från medarbetare, designad för företag av alla storlekar som vill främja personlig tillväxt och organisatorisk utveckling.

Fördelar:

 • Integrerade verktyg:

  Kombinerar prestationsbedömningar, målspårning och feedback.

 • Användarvänlig: Intuitivt gränssnitt för enkel användning.

 • Anpassningsbar feedback: 

  Erbjuder flexibla undersöknings- och feedbackalternativ.

Nackdelar:

 • Anpassningstid: 

  Kan kräva en anpassningsperiod för att utnyttja alla funktioner fullt ut.

 • Prissättning: 

  Prissättning kan vara ett hinder för mycket små företag.

 • Funktionsrikedom: 

  Vissa mindre team kanske inte behöver alla tillgängliga funktioner.

7 - Workday Peakon-medarbetarnas röst

Workday Peakon Employee Voice är en plattform för medarbetarfeedback i realtid som ger företag djupa insikter om medarbetarnas känslor och engagemang, skräddarsydd för företag som aktivt vill lyssna och svara på sin personal.

Fördelar:

 • Feedback i realtid:

  Möjliggör kontinuerlig lyssning genom medarbetarundersökningar i realtid.

 • Intuitiv analys: 

  Ger lättförståeliga insikter för åtgärdsplanering.

 • Sömlös integration: 

  Integreras med det bredare Workday-ekosystemet.

Nackdelar:

 • Lång inlärningskurva:

  Kan kräva viss inledande inlärning för att navigera effektivt.

 • Kostnadsöverväganden: 

  Prissättningen kan vara hög för mindre organisationer.

 • Fokuserade på större ekosystem: De bästa fördelarna uppnås när de används inom Workday-sviten, vilket kan begränsa den fristående attraktionskraften.

8 - TinyPulse

TinyPulse är en plattform för medarbetarengagemang som specialiserar sig på att fånga feedback i realtid genom pulsundersökningar, vilket erbjuder organisationer ett enkelt men kraftfullt verktyg för att förstå och förbättra arbetsmoralen och kulturen.

Fördelar:

 • Fokuserade undersökningar: 

  Använder pulsundersökningar för snabb feedback.

 • Användarengagemang: Funktioner som peer-erkännande förbättrar användarengagemanget.

 • Handlingsbara insikter:

  Ger tydlig, användbar feedback för att främja förbättringar.

Nackdelar:

 • Nischat fokus:

  Främst inriktat på pulsundersökningar, med begränsade möjligheter till bredare återkopplingsmekanismer.

 • Lång inlärningskurva:

  Vissa användare kan behöva tid för att optimera undersökningens effektivitet.

 • Komplexa integrationsmöjligheter: 

  Även om det är robust kan integration med andra HR-verktyg kräva ytterligare installationer.

9 - Surveymonkey

SurveyMonkey är ett populärt verktyg för att skapa enkäter och samla in feedback från medarbetare, känt för sin flexibilitet och användarvänlighet. Den är lämplig för företag av alla storlekar som snabbt och effektivt vill samla insikter om hur deras medarbetare mår.

Fördelar:

 • Användarvänlighet: 

  Känd för sitt användarvänliga gränssnitt.

 • Mångsidighet:

  Lämplig för ett brett spektrum av undersökningstyper.

 • Prisbild:

   Erbjuder kostnadseffektiva planer för företag med en budget.

Nackdelar:

 • Grundläggande analys: 

  Analysen kan sakna djup för komplex analys.

 • Begränsad anpassning:

  Även om den är flexibel kanske den inte erbjuder det anpassningsdjup som behövs för specialiserad insamling av feedback.

 • Generellt fokus: 

  Den är främst utformad för undersökningar, men kan sakna specifika funktioner för djupgående analyser av medarbetarengagemang.

10 - Great Place to Work

Great Place to Work är ett analys- och konsultföretag som tillhandahåller ett certifieringsprogram och en plattform för feedback från medarbetare, utformad för att hjälpa organisationer att bygga kulturer med hög tillit och hög prestanda.

Fördelar:

 • Stärkt rykte: 

  Certifiering kan förbättra företagets rykte som en attraktiv arbetsgivare.

 • Omfattande analys:

   Ger djupa insikter om arbetsplatskultur och medarbetarupplevelse.

 • Stark benchmarking: 

  Gör det möjligt att jämföra med branschstandarder och de bästa arbetsplatserna.

Nackdelar:

 • Certifieringsfokus: 

  Främst inriktad på att uppnå certifiering, vilket kanske inte överensstämmer med alla organisationers mål.

 • Kostnad: 

  Deltagande och certifiering kan vara kostsamt, särskilt för mindre företag.

 • Komplex process: 

  Processen för att bli certifierad och utnyttja insikter fullt ut kan vara omfattande och tidskrävande.

FAQ

Är medarbetarundersökningar gratis?

Ja, det finns gratis verktyg för feedback från medarbetare, men de erbjuder begränsade funktioner jämfört med betalversioner. Verktyg som Google Forms och vissa grundläggande planer för specialiserade plattformar kan fungera som kostnadseffektiva lösningar för att samla in feedback från medarbetare. För mer avancerad analys, anpassning och support är det nödvändigt att investera i en betald lösning.

Hur ofta ska vi genomföra medarbetarundersökningar?

Frekvensen av medarbetarundersökningar kan variera beroende på organisationens mål, kultur och de specifika problem ni tar upp. De flesta experter rekommenderar att man genomför omfattande undersökningar minst en gång om året, med mer frekventa pulsundersökningar (kvartalsvis eller till och med månadsvis) för att spåra framstegen i viktiga initiativ eller för att mäta medarbetarnas känslor mer regelbundet.

Kan en feedbackplattform för medarbetare förbättra retentionsgraden?

Absolut. Programvara för feedback från medarbetare kan spela en avgörande roll för att förbättra retentionsgraden genom att identifiera problem tidigt, främja en kultur av öppenhet och förtroende, och få medarbetare att känna sig uppskattade och hörda. Genom att agera på den

Relaterad läsning: Minskad sjukfrånvaro och personalomsättning

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost