Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Pulsmätning för medarbetare – så funkar det

Pulsmätning för medarbetare - kvinna lämnar svar med mobiltelefon

Pulsundersökning, pulsmätning, pulsenkät och mini-puls – kärt barn har många namn. Låt oss kika närmare på vad pulsmätningar för medarbetare innebär och varför allt fler företag väljer att arbeta agilt och datadrivet.

Medarbetarnas engagemang är högt på agendan för alla typer av organisationer världen över. Forskningen visar tydligt att engagerade medarbetare innebär förbättrad produktivitet, minskad personalomsättning och ett starkare arbetsgivarvarumärke. Men hur ofta ska man egentligen mäta engagemanget bland medarbetarna? Tidigare var årliga medarbetarenkäter vanliga, men de börjar gå ur tiden.

Pulsundersökningar, eller pulsmätningar, är det moderna sättet att ta pulsen i hela organisation. En regelbunden pulsmätning är ett snabbt och effektivt sätt att ta reda på hur organisationen mår och hur företagets medarbetare upplever sin arbetsmiljö.

Vad är pulsundersökningar för medarbetare?

Pulsundersökningar är digitala enkäter som regelbundet skickas ut till de anställda i organisationen med hjälp av pulsmätningsverktyg. De gör det möjlighet för HR och ledning att förstå hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, hur de känner inför sitt arbete, och var det finns potential för förbättring. Pulsmätningar är ett modernt och effektivt sätt att samla in feedback, som möjliggör ett mer vetenskapligt och datadrivet arbetssätt.

Regelbundna pulsmätningar – eller en årlig medarbetarundersökning?

Vi befinner oss just nu mitt i ett paradigmskifte där de formella, årliga undersökningarna från det förflutna byts ut mot modernare verktyg. Istället för att använda omfattande årliga undersökningar väljer ett snabbt ökande antal företag pulsmätningar i realtid för att mäta måendet och engagemanget bland medarbetarna och cheferna. Medan årliga undersökningar bara ger en ögonblicksbild från det specifika ögonblicket i tiden, ger pulsundersökningar en kontinuerlig och uppdaterad bild av medarbetarnas engagemang, och hur det förändras och utvecklas över tiden.

Gartner diagram: Årliga medarbetarundersökningar eller pulsundersökningar?

Det här diagrammet från Gartner illustrerar hur årliga medarbetarundersökningar successivt ersätts av andra mer agila verktyg.

Årliga medarbetarundersökningar är givetvis bättre än att inte mäta alls, men de lyckas inte fånga den föränderliga karaktären hos de anställdas upplevelse. Med en traditionell medarbetarundersökningar, där varje anställd ofta ska svara på över 50 frågor, tar det ofta en månad eller mer att granska feedbacken och planera för organisatoriska åtgärder. Detta är ett föråldrat tillvägagångssätt som inte är kompatibelt med dagens förväntningar på HR: att bedriva en agil verksamhet med beslut baserade på data.

5 fördelar med pulsmätningar för medarbetare

1. Ökad produktivitet och större lönsamhet

Enligt Gallup uppnår högt engagerade team i genomsnitt 21 % högre lönsamhet. Det betyder att kostnaden för lågt medarbetarnas engagemang är mycket hög, ett faktum som börjar gå upp för allt fler företagsledare. Medan anställda som inte är engagerade i verksamheten tenderar att anstränga sig så lite som möjligt, så kommer anställda som är engagerade istället att göra det där lilla extra och överträffa förväntningarna.

2. Minskad sjukfrånvaro och mindre långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är en utmaning för många företag. När anställda inte dyker upp på jobbet tar projekten längre tid och produktiviteten minskar. Viss frånvaro på grund av sjukdom och skada är förstås en del av livet och kan inte undvikas helt. Men det finns också frånvaro som är symptom på andra problem. Problem som kan undvikas om de åtgärdas på rätt sätt. Arbetsrelaterad stress och bristande engagemang står ofta för en del av frånvaron, och att ta itu med dessa frågor och höja nivån på medarbetarnas engagemang har ofta en omedelbar effekt på sjukfrånvaron. Gladare personal är helt enkelt mindre benägna att sjukskriva sig.

3. Ett starkare arbetsgivarvarumärke

Medarbetarnas engagemang är centralt för att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Om medarbetarna inte är engagerade och trivs på jobbet blir det i längden omöjligt att presentera företaget som en attraktiv arbetsplats. Den transparens som sociala medier medfört innebär att det enda sättet att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är just att investera i medarbetarnas engagemang.

4. Anställda blir ambassadörer

Glada medarbetare är riktigt bra marknadsförare. Anställda som är engagerade i ditt företag är ofta fantastiska ambassadörer även dygnets övriga timmar och rekommenderar dig gärna till potentiella kunder i sitt nätverk. De kommer att dela företagsuppdateringar på sina personliga sociala mediekonton och hjälpa till att stärka organisationens goda rykte.

5. Minskad personalomsättning

När människor är engagerade i och trivs med sitt arbete är det mindre troligt att de lämnar det. Högt medarbetarengagemang korrelerar med en minskning av personalomsättningen, vilket har en direkt inverkan på företagets produktivitet och lönsamhet.

Välj rätt pulsmätningsverktyg för era medarbetarundersökningar

Det finns en mängd olika pulsmätningsverktyg på marknaden som erbjuder olika typer av pulsmätningar och medarbetarundersökningar. Så hur ska man vet vilket verktyg för pulsmätningar som är bäst?

Välj en leverantör som förstår vad som motiverar människor på jobbet

Ett proaktivt arbete för ökat medarbetarengagemang börjar med en förståelse för vad som motiverar människor, och hur drivkrafterna bakom engagemang ser ut. Drivkrafterna ser olika ut för olika individer och under olika tider i livet. Med rätt verktyg för pulsmätningar kommer du att förstå dynamiken i ditt företags unika kultur, så att HR, chefer och medarbetare kan arbeta tillsammans för att kontinuerligt förbättra den.

Välj ett vetenskapligt validerat verktyg för medarbetarundersökningar

Poängen med att använda programvara för medarbetarengagemang är att arbeta på ett vetenskapligt och datadrivet sätt, istället för att fatta beslut baserat på magkänsla. Välj ett verktyg som bygger på vetenskap, där leverantören kan tillhandahålla en solid, pålitlig och validerad grund.

Välj en flexibel plattform för pulsmätningar som kan integreras med andra HR-verktyg

Det finns mycket att vinna på att välja en plattform som erbjuder sömlös integration med de verktyg du redan använder. Pulsmätningarna bör komplettera dina befintliga processes och hjälpa dig i din vardag – inte innebära mer administration och krångel. Hela idén är att en plattform för medarbetarengagemang är att effektivisera arbetet med att samla in feedback för att förstå hur medarbetarna känner. Smidiga integrationer är en viktig del av det pusslet.

Läs gärna om hur Rusta använder pulsundersökningar från Eletive för att mäta engagemanget och välmåendet i organisationen.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost