Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang9 september 2021

Medarbetarundersökningar – så väljer du rätt digitalt verktyg

Kvinna med laptop

Medarbetarnas välmående och engagemang har en avgörande betydelse för produktivitet och prestation. Medan de flesta företag länge använts sig av årliga medarbetarundersökningar, går trenden idag mot agila pulsmätningar i realtid – för att HR hela tiden ska ha en aktuell bild av engagemanget  i organisationen.

Men vad är egentligen det bästa verktyget för digitala medarbetarenkäter och hur ska man tänka när man väljer leverantör?

I den här artikeln kikar vi närmare på varför medarbetarengagemang är viktigt och hur du väljer rätt leverantör för din organisations behov. Så fortsätt läsa, för råd och tips om hur du hittar det bästa digitala verktyget för medarbetarundersökningar.

Vad är Employee Engagement Software?

Employee Engagement Software är en mjukvarukategori som används för att mäta medarbetarengagemang och medarbetarnas upplevelse. Med en digital plattform som samlar allt som har med engagemang och medarbetarnas utveckling att göra blir det lättare att identifiera problem och att arbeta proaktivt med mål och utmaningar.

Med ett digital verktyg för att mäta engagemang kan du ta kontroll över ditt företag och arbeta effektivt och datadrivet för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Genom att automatisera processerna för att samla in feedback från anställda, och analysera resultaten i en modern programvara, får HR och chefer en överblick i realtid. Så att ni kan fortsätta bygga på de delar som fungerar bra och skapa handlingsplaner för de områden som behöver uppmärksamhet.

Medarbetarengagemang och pulsundersökningar

Tidigare var det vanligt att bara skicka ut medarbetarundersökningar en gång om året. Det var ofta en omständlig och tidskrävande process som innebar en hel del manuellt arbete. Men digitaliseringen inom HR gör att de flesta nu går över till ett mer agilt arbetssätt. Genom att istället regelbundet skicka ut digitala pulsundersökningar kan du mäta engagemanget i ditt företag i realtid. På så sätt ser du omedelbart om något är fel, och kan vidta åtgärder och arbeta proaktivt.

Pulsundersökningar hjälper dig även att mäta effekten av åtgärdernaoch över tid och att förstå vad som behövs för att öka engagemang och trivsel. Med rätt verktyg blir det lättare och smidigare att bygga en företagskultur med engagerade medarbetare, där människor trivs på jobbet.

Varför är medarbetarengagemang viktigt?

Pulsundersökningar är ett verktyg inte bara för att mäta utan också för att förbättra medarbetarnas engagemang. Undersökningarna ger dig värdefulla insikter om tillståndet i organisationen som är svåra, om inte omöjliga, att få på något annat sätt.

Medarbetare som inte är engagerade  är en stor kostnad för företag. Lågt engagemang leder till högre personalomsättning, ökad frånvaro och i förlängningen minskad lönsamhet. Digitala medarbetarundersökningar ger dig den data du behöver för att kontinuerligt kunna arbeta för att öka engagemanget. 

Att välja rätt digitalt verktyg för medarbetarundersökningar 

De flesta är ense om att pulsundersökningar är ett bra sätt att mäta och öka engagemang. Men det finns väldigt många alternativ där ute, så hur ska man tänka när det är dags att välja lösning?

En plattform för att mäta och öka medarbetarengagemanget är en viktig investering i att utveckla din personalstyrka, och kräver noggrannt övervägande. Nedan har vi listat några saker att ha i åtanke när du utvärderar vilket som är det bästa verktyget för medarbetarundersökningar.

Välj en leverantör som förstår vad som motiverar människor 

Arbetet med medarbetarnas engagemang börjar med en förståelse för hur man motiverar individer i olika stadier i livet. Drivkrafterna skiljer sig åt mellan olika människor, och det finns ingen strategi som passar alla när det gäller att engagera medarbetare. Det gör det extra viktigt att ha ett datadrivet förhållningssätt, eftersom det hjälper dig att förstå ditt företags unika kultur och drivkrafter.

Välj ett verktyg som är baserat på vetenskap

Poängen med att använda digitala medarbetarundersökningar är att de möjliggör ett mer vetenskapligt och datadrivet förhållningssätt – istället för att många beslut fattas utifrån “magkänslan”. Välj en ett digital verktyg för medarbetarundersökningar som är byggt på en vetenskaplig grund, och där leverantören kan tillhandahålla en solid och validerad dokumentation.

Rekommenderad läsning: Eletives vetenskapliga grund

Välj en flexibel lösning kan integreras med befintliga verktyg 

De bästa undersökningsverktygen erbjuder sömlösa integrationer med de verktyg du redan använder. Ett digitalt verktyg för medarbetarundersökningar ska stödja dina processer och kunna anpassas till den praxis ni följer i andra delar av verksamheten. Hela idén är att en medarbetarplattform ska effektivisera era processer och göra dem mer effektiva och bekväma, och integrationer är en väsentlig del i det.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost