Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Förstå dina engagemangsresultat med hjälp av Eletive benchmarkdata

Benchmarkdata för medarbetarengagemang sätter organisationens resultat i ett sammanhang och hjälper dig att sätta mål som är datadrivna och realistiska.

När du skickar ut pulsundersökningar kanske du undrar hur du ska tolka resultaten du får. Vad är egentligen ett bra resultat? Och vilka resultat har andra företag i din bransch?

När du står inför frågor som dessa är benchmarkdata för medarbetarengagemang väldigt värdefullt.

Diana Bond

Senior Customer Success Manager, Eletive

"Benchmarkdata ger värdefull kontext och hjälper dig att sätta ambitiösa men realistiska mål."

Med Eletive har du möjligheten att analysera och jämföra dina resultat gentemot benchmark-data. Du kan jämföra dina undersökningsresultat med all data i Eletive, och du kan även dela upp din data och jämföra dina resultat inom flera kategorier.

Vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig förstå hur din organisation kan ha nytta av benchmarkdata när ni arbetar för att öka engagemanget.

Benchmarks för medarbetarengagemang hjälper dig vägleda din organisation

Vi vet att medarbetarengagemang driver produktivitet och välmående. Vi vet också att det som mäts och kan bevisas med data blir med större sannolikhet åtgärdat. Att mäta medarbetarengagemanget och jämföra det med relevanta benchmarks hjälper er att förstå hur medarbetarupplevelsen ser ut i er organisation jämfört med hos andra företag i er bransh. Benchmarkdata hjälper även team och individer att förstå hur deras resultat står sig gentemot organisationens benchmarks.

Benchmarks är en gamechanger för företag som strävar efter att skapa en motiverad och blomstrande arbetsmiljö. Genom att jämföra organisationens engagemangsnivåer med data från globala benchmarks kan du se hur din oganisation står sig jämfört med andra.

Relaterad läsning:

Globala medarbetarundersökningar

Bra frågor för medarbetarundersökningen – vad ska man fråga och varför?

Typer av benchmarks för medarbetarengagemang

Med Multiple Benchmarks i Eletive kan du skräddarsy dina benchmarkvärden och analysera er engagemangsdata på en djupare nivå. Att djupdyka i statistiken för medarbetarengagemang ger detaljerade och värdefulla insikter. Låt oss kika närmare på vilka kategorier Eletive tillhandahåller benchmarks för.

Referenskategorier för medarbetarengagemang:

 • Alla Eletive användare

 • En specifik bransch

 • Ett specifikt segment inom organisationen

 • Företagets storlek

 • Ålder

 • Kön

 • Födelsedatum

 • Anställningsdatum

 • Land

 • Region

 • Delregion

 • Typ av arbetskraft

 • Anställningsform (heltid/deltid)

 • Chef

Relaterad läsning: En teknisk guide till Multiple Benchmarks i Eletive

Hur du tolkar och tillämpar insikter från benchmarks

 1. Välj relevanta benchmarks: Välj benchmarks som ligger nära din bransch, företagsstorlek och plats. Detta säkerställer att jämförelserna är relevanta och meningsfulla.

 2. Analysera och tolka: Jämför resultaten från er medarbetarundersökningar med de benchmarks ni valt. Identifiera luckor, trender och styrkeområden och låt dessa insikter ligga till grund för er engagemangsstrategi.

 3. Utveckla handlingsbara strategier: Använd insikterna från benchmarking för att utveckla riktade strategier för förbättring. Oavsett om det handlar om att förbättra kommunikationen, ge tillväxtmöjligheter eller förfina processeer, fatta datadrivna beslut.

 4. Följ utveckligen och arbeta agilt: Medarbetarengagemang är en pågående resa. Övervaka dina framsteg, spåra förändringar och anpassa dina strategier efter behov för att säkerställa en konsekvent och engagerad arbetskraft.

I en värld där engagerade medarbetare är ryggraden i blomstrande organisationer ger benchmarking en möjlighet att förstå hur er organisation står sig i relation till andra, så att ni kan fortsätta att bygga en attraktiv och välmående organisation.

Relaterad läsning: Rutgers bygger en välmående arbetsplats med Eletive

Arbeta datadrivet med medarbetarengagemang

Med Multiple Benchmarks och andra features i Eletive kan du övervaka trender och framsteg du gör inom medarbetarengagemenag. Ett exempel är att utöver benchmarks, använda värmekartor för att snabbt identifiera områden att arbeta med.

Med benchmarks kan du dela upp data från dina medarbetarundersökningar och jämföra olika segment inom din organisation. Detta ger värdefulla insikter om var du behöver fokusera din uppmärksamhet.

Kanske vill du jämföra medarbetare som har varit i din organisation i 6 månader, 1 år eller 3 år. Eller kanske vill du jämföra din organisation som helhet med andra företag i din bransch. Titta på data, diskutera resultaten med teamet och kom till en slutsats.

Skapa en plan tillsammans och kontrollera regelbundet dina framsteg. Benchmarks hjälper dig att sätta realistiska mål och utvärdera de framsteg som teamet eller organisationen gör.

Diana Bond

Senior Customer Success Manager, Eletive

"Multiple Benchmarks ger tillförlitlig data för att förstå ditt team eller din organisation, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut och vidta effektiva åtgärder."

Företag inom olika branscher har använt benchmarkdata för att öka engagemang och uppnå anmärkningsvärda resultat.

Relaterad läsning: Metodtips för medarbetarundersökningar

Fördelar med benchmarkdata för medarbetarengagemang

 • Standardisera dina mätvärden: Benchmarking erbjuder en standardiserad måttstock för att mäta dina medarbetares engagemang mot branschnormer. Dessa kvantitativa insikter vägleder dina strategier och hjälper till att sätta uppnåeliga mål som driver tillväxt.

 • Identifiera möjligheter: Genom att jämföra dina engagemangsnivåer med benchmarks upptäcker du områden där du utmärker dig och upptäcker outnyttjad potential. Du kan replikera framgångsrika metoder och göra riktade förbättringar där det behövs och på så sätt kontinuerligt förbättra din strategi för medarbetarengagemang.

 • Minska personalomsättningen: För att attrahera och behålla topptalanger måste din organisation vara i nivå med eller före era konkurrenter när det gäller medarbetarengagemang. Oönskad personalomsättning är ett ständigt problem, och att upprätthålla en högt engagemang minskar risken för att medarbetare lämnar sina jobb. Benchmarking håller dig i linje med branschtrender, så att du inte hamnar efter.

 • Strategiskt beslutsfattande: Jämförande data hjälper dig att fatta välgrundade beslut om resursallokering, utbildningsinitiativ och engagemangsprogram. Detta kommer att ha en direkt inverkan på din personals prestation och tillfredsställelse.

 • Skapa en kultur av excellens: Benchmarking främjar en kultur av kontinuerlig förbättring. När du arbetar för att uppnå och överträffa riktmärken skapar du en känsla av prestation och stolthet inom dina team.

 • Förbättra medarbetarupplevelsen: Högt engagemang leder till nöjdare medarbetare. Det leder i sin tur till förbättrad kundnöjdhet och affärsresultat. Benchmarking hjälper dig att finjustera din medarbetarupplevelse. När dina medarbetare känner att du värdesätter deras välmående ökar engagemanget.

Trender inom benchmarking av medarbetarengagemang

Benchmarking av medarbetarengagemang utvecklas snabbt. Detta drivs av tekniska framsteg och förändrad arbetsdynamik.

Faktorer så som prediktiv analys och AI är några framväxande trender som kommer att forma benchmarking i framtiden.

Relaterad läsning: Trender inom medarbetarengagemang 2023

Eletive möjliggör benchmarking som driver engagemang

Oavsett roll i din organisation förstår du betydelsen av medarbetarengagemang för att driva affärsframgång och välmående. Att mäta medarbetarnas engagemang och samla in feedback från medarbetare är viktigt. Det gör att du kan arbeta proaktivt för att förbättra kultur och prestation. Men för att kunna fatta rätt beslut måste du förstå dina medarbetares engagemangsresultat.

Med Eletive är det enkelt att jämföra dina undersökningsresultat. Du kan jämföra dem exempelvis olika branscher, segment, kön och med alla användare i Eletive.

Att se till att dina medarbetare är engagerade på jobbet hjälper dig. Engagerade medarbetare är inte bara mer engagerade i dina organisatoriska mål. De lägger också in den extra ansträngningen som ger din organisation en konkurrensfördel.

FAQ

Vad är benchmarking av medarbetarengagemang?

Benchmarking av medarbetarengagemang är processen att jämföra dina resultat från medarbetarundersökningen med undersökningsresultaten från andra mätvärden. Detta hjälper dig att förstå dina resultat i ett större sammanhang och sätta relevanta mål.

Hur använder jag Multiple Benchmarks

Med Multiple Benchmarks kan du tillåta andra användare i plattformen att ändra standardriktmärket. Det gör det möjligt för exempelvis chefer att lägga till flera extra riktmärken. Med flera riktmärken kan du jämföra resultat med både bransch- och landsriktmärken samtidigt.

Varför är benchmarking av medarbetarengagemang viktigt?

Benchmarking ger en kvantitativ bedömning av din organisations medarbetarengagemang. Det hjälper dig att mäta hur effektivt dina strategier fungerar och ger insikter i områden som kräver uppmärksamhet. Du kan förbättra dina val och få en mer motiverad och produktiv arbetsstyrka genom att jämföra dina engagemangsnivåer med branschens riktmärken.

Hur analyserar jag benchmarkdata?

Analysera benchmarkingdata genom att jämföra organisationens engagemangsmått med de riktmärken och datapunkter du väljer. Identifiera områden där din organisation utmärker sig och där den brister. Leta efter trender och mönster som ger insikter om effektiviteten i dina engagemangsstrategier.

Vilka mått för medarbetarengagemang ska jag jämföra?

När det gäller att mäta medarbetarnas engagemang spelar en mängd olika mätvärden in. Kvantitativa mätvärden, till exempel engagemangsundersökningar, kvarhållningsgrader och produktivitetsmått, ger ett numeriskt perspektiv på engagemangsnivåer.

Å andra sidan ger kvalitativa mätvärden som medarbetarfeedback, sentimentanalys och kulturbedömningar en djupare förståelse för organisationens känslomässiga puls.

Relaterad läsning:

Mått för medarbetarengagemang

Upptäck mer om medarbetarengagemang

Medarbetarengagemangsindex: vad det är och hur man beräknar det

Vad är en bra eNPS-poäng

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

En omfattande guide för medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är inte bara ett buzzword; Det är ett viktigt element som driver produktivitet, arbetsmoral och övergripande affärsframgång. Upptäck vår ultimata guide för medarbetarengagemang idag.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Vad är medarbetarupplevelse – och hur mäter man den?

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Följ med oss när vi avslöjar de viktigaste aspekterna i en framgångsrik medarbetarupplevelse 2023.

Läs bloggpost

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost