Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Intelligenta medarbetar-undersökningar ökar engagemanget 

Under det senaste decenniet har en betydande förändring och utveckling skett inom medarbetarundersökningar för företag – och hur företag arbetar med engagemang. Från inga undersökningar alls, till årliga undersökningar, via pulsundersökningar, till dagens intelligenta medarbetarundersökningar som drivs av adaptiva algoritmer och maskininlärning.

Att samla in feedback från alla medarbetare, och att ha en formell kanal för anonym feedback och whistleblowing, är idag normen. Mycket har också hänt på den tekniska sidan av medarbetarundersökningar, och idag finns avancerad teknik som hjälper företag att få mesta möjliga nytta av sina medarbetarundersökningar. 

Låt oss ta en titt på hur utvecklingen av medarbetarundersökningar och digitala medarbetarenkäter sett ut, och vad de modernaste lösningarna innebär idag.

Medarbetarundersökningarnas utveckling över tid

Under de senaste tio åren har inställningen till medarbetarundersökningar, medarbetarengagemang och medarbetarupplevelsen förändrats drastiskt. Idag är medarbetarupplevelsen ett allt viktigare fokus för ledare och organisationer, och medarbetar-feedback en kärnkomponent i de flesta HR-ledares personalstrategier. Detta innebär att behovet av kvalitetsdata har ökat, vilket gjort att verktygen för att mäta medarbetarengagemang har utvecklats.  

Från årliga undersökningar...

Den första typen av undersökning som utvecklades var den årliga undersökningen. Det var medarbetarundersökningar som företag skickade ut en gång om året. Enkäterna var omfattande och bestod ofta av upp till hundra frågor. Att samla in och analysera svaren var en tidskrävande uppgift. Många gånger kunde det ta månader från det att HR skickade ut medarbetarenkäten till det att organisationen var redo att agera på resultaten. Med tanke på hur snabbrörliga och föränderliga arbetsplatser är, innebar det ofta att svaren och resultaten redan var inaktuella då.

....till pulsundersökningar…

Med tiden har årliga undersökningar i allt högre grad ersatts av mer agila metoder som kräver betydligt mindre manuell administration. Digitala pulsundersökningarna, där företag kan skicka ut enkäter både ad-hoc och med regelbundna intervaller, har blivit allt vanligare. Digitala pulsmätningar möjliggör ett mer snabbfotat och datadrivet sätt att arbeta med engagemang och produktivitet, och ger resultat och insikter av mycket högre kvalitet än de årliga undersökningarna.

Men vanliga pulsundersökningar har vissa brister, vilket är anledningen till att framåttänkande teknikleverantörer inte stannade där. Genom att skicka ut samma frågor upprepade gånger kan pulsundersökningar framkalla undersökningströtthet (sk survey fatigue) som gradvis minskar deltagandet. 

Pulsundersökningar är ett steg i rätt riktning, men att bara ställa samma frågor till dina anställda, om och om igen, utan ett strukturerat sätt att kommunicera runt och agera på feedbacken, är inte den mest effektiva strategin. Det är därför nästa generations medarbetarundersökningar är byggda på ett mer dynamiskt och agilt sätt.

… till intelligenta medarbetarundersökningar

Istället för att skicka ut samma frågebatteri varje gång kan vi idag utnyttja adaptiva algoritmer och maskininlärning för att skapa en mer dynamisk frågesekvens. Det gör att dina anställda inte behöver besvara samma frågor om och om igen, vecka efter vecka. Istället beror frågorna de får på vilka svar de gav i den senaste undersökningen. På så vis kan systemet snabbt upptäcka negativa trender och varna chefer och HR omedelbart om att det finns ett problem som behöver uppmärksamhet.

Låt oss till exempel säga att resultaten indikerar att en anställd upplever stresssymptom. Nästa gång den här medarbetaren får sin enkät kommer den att innehålla följdfrågor för att kontrollera om så fortfarande är fallet – och om det verkar bli bättre eller sämre. Detta är ett värdefullt verktyg för att snabbt identifiera potentiella risker och gör det möjligt för organisationer, chefer och anställda att arbeta proaktivt för att förbättra situationen.

Hela poängen är att snabbt uppmärksamma alla inblandade på områden där åtgärder behövs – innan mindre problem förvandlas till stora problem. Nästa steg är sedan att koppla dessa insikter till handlingsplaner.

Att koppla insikter till handlingsplaner – och handlingsplaner till resultat

Det är viktigt att samla in feedback, men det är först när organisationer agerar på resultaten som de kan börjar skörda frukterna av ett proaktivt arbete med engagemang. Att lyckas med detta kan dock vara en utmaning, både för HR, chefer och anställda.

Eletive-plattformen är byggd för att stödja kommunikation och ett proaktivt förhållningssätt på alla nivåer i organisationen. I plattformen får både anställda och chefer råd i appen om vad de kan göra i olika scenarier för att förbättra sin upplevelse. Förslag på åtgärder can ombandlas till konkreta checklistor – för att hjälpa team och individer att styra utvecklingen i rätt riktning. De föreslagna åtgärderna kan omvandlas till mål (kopplade till de olika drivkrafterna för engagemang) så att det blir möjligt att bocka av dem över tid – och spåra sambandet mellan åtgärder och resultat. Det finns även stöd för medarbetarsamtal (1:1s) i plattformen, så att all information kan samlas smidigt på ett och samma ställe.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost