Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Intelligenta medarbetar-undersökningar

Istället för att skicka ut samma fasta frågebatteri varje gång, använder Eletive adaptiva algoritmer och maskininlärning för att skapa en dynamisk frågesekvens.

Ställ rätt frågor vid rätt tillfälle

Eletive använder maskininlärning och adaptiva algoritmer för att se till att varje undersökning fokuserar på det mest relevanta området för varje användare. Det betyder att dina medarbetare inte behöver svara på samma frågor om och om igen i varje pulsundersökning. Vilka frågor de får beror istället på deras svar i den tidigare undersökningen. Detta innebär att systemet snabbt upptäcker negativa trender och varnar chefer och HR om att det finns ett problem.

Lägg mindre tid på admin – och mer på action

Maskininlärning och smart automatisering hjälper dig att samla feedback och öka engagemanget med betydligt mindre administration, jämfört med traditionella undersökningar där någon manuellt måste välja och sammanställa frågor varje gång undersökningarna går ut.

Ta itu med utmaningar innan de förvandlas till större problem

Låt oss till exempel säga att resultaten visar att en medarbetare upplever stresssymptom. Nästa gång medarbetaren får sin enkät kommer den då att innehålla uppföljningsfrågor för att kontrollera om så fortfarande är fallet – och om saker och ting förbättras eller försämras. Detta är ett värdefullt verktyg för att snabbt identifiera potentiella problem – så att HR och chefer kan ha ett praoktivt arbetssätt.

Undvik “survey fatigue”

Genom att inte skicka ut samma frågor varje gång undviker du risken för att sk “survey fatigue" efterhand påverkar deltagandegraden i medarbetarundersökningarna negativt. Det allra viktigaste för att förhindra en sjunkande deltagandegrad är dock att se till att den medarbetarfeedback som samlas in leder till konkreta åtgärder. Rekommenderad läsning: Intelligenta medarbetarundersökningar ökar engagemanget

Relaterade funktioner
Listening AI

Använd AI för att analysera fritext-svar från dina medarbetarundersökningar, och få en omedelbar överblick, även med stora mängder data.

Läs mer
Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Custom surveys

Använd skräddarsydda undersökningar eller "minipulser" för att fråga dina anställda om mer specifika saker.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Visselblåsarsystem

Skapa en säker kanal för rapporter om missförhållanden på arbetsplatsen. Uppfyller EU:s visselblåsardirektiv.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
eNPS (Employee Net Promotor Score)

Lägg till en eNPS-fråga i din pulsundersökning för att mäta hur benägna dina medarbetare är att rekommendera din organisation som arbetsgivare.

Läs mer
Forskningsbaserat frågebatteri

Ett standardbatteri av forskningsbaserade frågor säkerställer att dina medarbetarundersökningar mäter rätt sak.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj