Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Benchmarking

För att förstå dina enkätresultat och för att sätta upp mål kan det vara värdefullt att jämföra med andra organisationers genomsnitt.

Benchmarka din organisations resultat

När du väl börjar skicka ut pulsundersökningar till dina medarbetare kanske du undrar hur du ska förstå resultaten du får och vad ett bra resultat egentligen är. Med Eletive har du möjligheten att jämföra dina medarbetarundersökningsresultat mot de miljoner undersökningar som finns i Eletives databas.

I Eletive-plattformen kan du välja att jämföra med:

  • Alla Eletive-användare

  • En specifik bransch

  • Specifika segment inom organisationen

FAQ

Vad är benchmarking av medarbetarengagemang?

Benchmarking av medarbetarengagemang är processen att jämföra dina resultat från medarbetarundersökningar mot undersökningar i Eletive-databasen, för att förstå resultaten och sätta mål. Denna jämförelse kan göras mot alla Eletive-användare, en specifik bransch eller ett specifikt segment inom organisationen. Upptäck mer: Läs mer om medarbetarengagemang Vad är en bra eNPS-poäng? Medarbetarengagemangindex - vad det är och hur det beräknas

Relaterade funktioner
Attrition Risk

Med Eletive Attrition Prediction kan du förutse attrition och vidta förebyggande åtgärder för att minska personalomsättningen.

Läs mer
Insights

Insights-panelen hjälper medarbetare, chefer och HR att snabbt och enkelt sortera och prioritera mellan frågor.

Läs mer
Realtidsrapporter

Få tillgång till rapporter och resultat för hur din organisation mår – i samma sekund som din medarbetarundersökning besvaras.

Läs mer
Segments-rapporter

Analysera och sortera data och rapporter från dina medarbetarundersökningar baserat på segment som team, avdelning, land eller kön.

Läs mer
Värmekartor

Intuitiva värmekartor, baserade på resultaten från dina pulsundersökningar, ger en tydlig överblick över hur organisationen mår och var det behövs extra stöd.

Läs mer
Realtidsvarningar

Aktivera varningar i realtid så att chefer och anställda meddelas när undersökningsresultat indikerar att omedelbara åtgärder krävs.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj