Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Realtidsvarningar

Med realtidsvarningar meddelas chefer och anställda omedelbart om undersökningsresultaten indikerar att snabba åtgärder krävs.

Realtidsvarningar för chefer och medarbetare

Ibland är det extra viktigt att vara proaktiv och vidta snabba åtgärder för att förhindra att problem uppstår eller förvärras. Eletive ger dig möjligheten att aktivera realtidsvarningar för chefer och anställda, för att meddela dem när medarbetarundersökningen indikerar att någonting behöver omedelbar uppmärksamhet. Exempel på detta kan vara fall av långvarig ohälsosam stress, mobbning och trakasserier.

FAQ (Vanliga frågor)

Vilka fördelar finns det med realtidsaviseringar för medarbetarenkäter?

Fördelarna med realtidsaviseringar för medarbetarenkäter är att de kan hjälpa chefer och medarbetare att snabbt vidta åtgärder för att förhindra att problem utvecklas till allvarligare problem, som långvarig ohälsosam stress, mobbning och trakasserier.

Hur hjälper realtidsaviseringar chefer och medarbetare?

Realtidsaviseringar hjälper chefer och medarbetare genom att meddela dem när medarbetarenkäten indikerar att snabba åtgärder krävs.

Vilka typer av problem kan förebyggas med hjälp av realtidsaviseringar?

Realtidsaviseringar kan hjälpa till att förebygga problem som långvarig ohälsosam stress, mobbning och trakasserier.

Hur hjälper realtidsaviseringar till att skapa en bättre arbetsmiljö?

Realtidsaviseringar hjälper till att skapa en bättre arbetsmiljö genom att låta chefer och medarbetare snabbt vidta åtgärder när medarbetarenkäten indikerar att något behöver uppmärksammas omedelbart.

Hur kan chefer och medarbetare vidta snabba åtgärder när realtidsaviseringar utlöses?

När realtidsaviseringar utlöses kan chefer och medarbetare snabbt vidta åtgärder för att förhindra att problem utvecklas till allvarligare problem.

Upptäck mer: Upptäck mer om medarbetarengagemang

Relaterade funktioner
Attrition Risk

Med Eletive Attrition Prediction kan du förutse attrition och vidta förebyggande åtgärder för att minska personalomsättningen.

Läs mer
Insights

Insights-panelen hjälper medarbetare, chefer och HR att snabbt och enkelt sortera och prioritera mellan frågor.

Läs mer
Realtidsrapporter

Få tillgång till rapporter och resultat för hur din organisation mår – i samma sekund som din medarbetarundersökning besvaras.

Läs mer
Segments-rapporter

Analysera och sortera data och rapporter från dina medarbetarundersökningar baserat på segment som team, avdelning, land eller kön.

Läs mer
Benchmarking

Jämför resultaten från dina medarbetarundersökningar med miljoner undersökningar i vår databas.

Läs mer
Värmekartor

Intuitiva värmekartor, baserade på resultaten från dina pulsundersökningar, ger en tydlig överblick över hur organisationen mår och var det behövs extra stöd.

Läs mer
Schemaläggning & notifikationer

Använd schemaläggning och påminnelser för att hjälpa chefer och medarbetare att se till att inga 1:1-möten glöms bort.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj