Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Segments-rapporter

Med segmenterade rapporter kan du analysera och sortera data från dina medarbetarundersökningar baserat på faktorer som team, avdelning, land eller kön.

Förstå din organisation på djupet

Genom att segmentera din data kan du få en djupare förståelse dynamiken i din organisation. Nu kan du enkelt jämföra olika team, avdelningar och länder, såväl som olika demografiska grupper som ålder eller kön. Det betyder att du snabbt kan identifiera vilka områden som fungerar bra och var extra uppmärksamhet kan behövas.

Visualisera resultaten med intuitiva värmekartor

Med värmekartor, där all data enkelt kan filtreras baserat på segment, får du en omedelbar överblick över hela organisationen. Värmekartan är ett utmärkt verktyg för att snabbt upptäcka var organisationen behöver hjälp och vad den behöver för typ av stöd.

Exempel på segment:

  • Land

  • Avdelning

  • Team

  • Tid som anställd

  • Kön

  • Ålder

  • Senioritet

Relaterade funktioner
Flexibel admin-åtkomst

Hierarkier gör det möjligt för chefer att komma åt dashboards och data om medarbetare under dem i organisationshierarkin.

Läs mer
Attrition Prediction

Med Eletive Attrition Prediction kan du förutse attrition och vidta förebyggande åtgärder för att minska personalomsättningen.

Läs mer
Insights

Insights-panelen hjälper medarbetare, chefer och HR att snabbt och enkelt sortera och prioritera mellan frågor.

Läs mer
Realtidsrapporter

Få tillgång till rapporter och resultat för hur din organisation mår – i samma sekund som din medarbetarundersökning besvaras.

Läs mer
Benchmarking

Jämför resultaten från dina medarbetarundersökningar med miljoner undersökningar i vår databas.

Läs mer
Värmekartor

Intuitiva värmekartor, baserade på resultaten från dina pulsundersökningar, ger en tydlig överblick över hur organisationen mår och var det behövs extra stöd.

Läs mer
Realtidsvarningar

Aktivera varningar i realtid så att chefer och anställda meddelas när undersökningsresultat indikerar att omedelbara åtgärder krävs.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj