Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Custom surveys

I Eletive ingår ett standardbatteri med frågor, som även kan skräddarsys för att passa dina specifika behov. Men ibland kan det finnas frågor som du bara vill skicka ut en eller ett par gånger. Med custom surveys kan du skicka ut undersökningar separat från pågående pulsundersökning.

Välj mellan olika typer av frågor

När du skapar skräddarsydda medarbetarundersökningar kan du välja mellan 4 olika typer av frågor och skapa så många frågor du vill. Denna funktion används ofta av chefer som vill följa upp förändringar i teamet eller av HR för att skapa minipulser med bara ett fåtal frågor.

Skicka olika medarbetarundersökningar till olika segment

Med custom surveys (mini-pulser) har du fullständig flexibilitet. Du kan lägga till hur många frågor du vill, du kan skicka ut dem hur ofta du vill och du kan rikta dig till vilken grupp du vill. De anpassade undersökningsresultaten visas i en separat rapport som inte hör till organisationsrapporten.

När ska man använda skräddarsydda medarbetarundersökningar

Custom surveys utökar möjligheterna att få feedback på specifika saker från din organisation. Ibland kanske du bara vill skicka ut en specifik fråga en gång eller under en begränsad tidsperiod. Med custom surveys kan du göra precis det och du kan på så sätt få snabb feedback från dina medarbetare på stora och små saker. Custom surveys kan även användas av chefer, i de segment de har tillgång till.

FAQ

Vad är en skräddarsydd medarbetarundersökning?

En anpassad medarbetarundersökning är en undersökning som kan skräddarsys för att passa din organisations specifika behov.

Vilka typer av frågor kan jag ställa i en skräddarsydd medarbetarundersökning?

Du kan välja mellan 4 olika typer av frågor och skapa så många frågor som du vill. Den här funktionen används ofta av chefer som vill följa upp förändringar i teamet eller av HR för att skapa mini-undersökningar med bara några få frågor.

Kan jag skicka olika medarbetarundersökningar till olika segment?

Ja, med skräddarsydda undersökningar har du full flexibilitet. Du kan lägga till så många frågor som du vill, skicka dem så ofta som du behöver och skicka dem till vilken grupp eller segment som helst i din organisation. Resultaten från den anpassade undersökningen visas i en separat rapport.

När ska jag använda skräddarsydda medarbetarundersökningar?

Skräddarsydda undersökningar utökar möjligheterna att få feedback om specifika saker från din organisation. De kan användas för att få snabb feedback från medarbetare om stora och små frågor och kan även användas av chefer inom sina segment om de är aktiverade.

Upptäck mer om medarbetarengagemang

Relaterade funktioner
Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Visselblåsarsystem

Skapa en säker kanal för rapporter om missförhållanden på arbetsplatsen. Uppfyller EU:s visselblåsardirektiv.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
eNPS (Employee Net Promotor Score)

Lägg till en eNPS-fråga i din pulsundersökning för att mäta hur benägna dina medarbetare är att rekommendera din organisation som arbetsgivare.

Läs mer
Forskningsbaserat frågebatteri

Ett standardbatteri av forskningsbaserade frågor säkerställer att dina medarbetarundersökningar mäter rätt sak.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj