Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

Forskningsbaserat frågebatteri

Standardfrågorna i medarbetarundersökningen baseras på 11 olika drivkrafter bakom medarbetarengagemang, som tillsammans utgör grunden för vårt Employee Engagement Index. Dessa drivkrafter är alla starkt kopplade till organisatorisk framgång och en sund företagskultur. Frågorna i vårt standardbatteri är baserade på forskning och ger en djup förståelse för din organisation fungerar och hur dina medarbetare känner inför sitt arbete och sin arbetsmiljö.

Evidensbaserade frågor för medarbetarundersökningar

I Eletives ingår ett standardbatteri av evidensbaserade frågor som utgör en bra bas för dina medarbetarundersökningar. De är färdiga att användas precis som de är, och möjliggör benchmarking gentemot alla företag i Eletives användarbas.

Färdiga tematiska frågepaket kan läggas till

Eletive erbjuder även fördefinierade frågepaket framtagna av legitimerade organisations-psykologer, som kan adderas till standardenkäten. Frågepaketen kan antingen läggas till i pulsmätningens frågebatteri eller skickas ut med hjälp av funktionen Custom Surveys. Exempel på frågepaket är: "Onboarding", "Offboarding", "Change management", "Tillväxt".

Lägg till egna frågor och undersökningar

Har du specifika projekt eller områden där du vill få förståelse för medarbetarnas upplevelse och mäta framsteg? Med Eletive kan du enkelt lägga till helt egna frågor eller undersökningar för att se till att du täcker det som är viktigt just i din organisation. För detta används funktion custom surveys, även kallade mini-pulser. Den funktionen kan du läsa mer om här.

Få expertstöd från vårt Customer Success team

Vårt Customer Succcess team hjälper er gärna att implementera både standardfrågor och tilläggspaket. Vi kan ge råd om vilka frågor som är lämpliga, när de ska användas och hur du bässt planerar dina undersökningar. Eletives organisationspsykologer kan även stödja dig i att skapa dina egna skräddarsydda frågeformulär, skräddarsydda efter din organisations specifika behov och mål.

FAQ (Vanliga frågor)

Vad är de 11 faktorerna som påverkar medarbetarengagemang?

De 11 faktorerna som påverkar medarbetarengagemang är: jobbsatisfaction, balans mellan arbete och privatliv, förtroende för ledningen, erkännande, karriärutveckling, meningsfullt arbete, teamdynamik, autonomi, arbetsmiljö, kommunikation och syfte.

Vad är Employee Engagement Index?

Employee Engagement Index är ett mått på medarbetarengagemang som bygger på de 11 faktorerna som påverkar medarbetarengagemang. Det ger en omfattande förståelse för hur medarbetarna känner inför sitt arbete och sin arbetsplats.

Vad är funktionen Anpassade Undersökningar?

Funktionen Anpassade Undersökningar är en funktion i Eletive-plattformen som låter användare lägga till sina egna frågor eller undersökningar för att säkerställa att de täcker det som är viktigt.

Vilken typ av support erbjuder Customer Success Team?

Customer Success Team erbjuder expertstöd för vilka frågor som ska användas, när de ska användas och hur man planerar undersökningar. De kan också erbjuda support för att skapa anpassade enkäter som är skräddarsydda för en organisations specifika behov och mål.

Läs mer: Upptäck mer om medarbetarengagemang Frågor för medarbetarengagemangsenkäter Hur man ökar deltagandet i medarbetarengagemangsenkäter

Relaterade funktioner
Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Custom surveys

Använd skräddarsydda undersökningar eller "minipulser" för att fråga dina anställda om mer specifika saker.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Visselblåsarsystem

Skapa en säker kanal för rapporter om missförhållanden på arbetsplatsen. Uppfyller EU:s visselblåsardirektiv.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
eNPS (Employee Net Promotor Score)

Lägg till en eNPS-fråga i din pulsundersökning för att mäta hur benägna dina medarbetare är att rekommendera din organisation som arbetsgivare.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj