Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

eNPS (Employee Net Promotor Score)

eNPS är en förkortning av Employee Net Promotor Score och används för att mäta medarbetarnas engagemang och trivsel.

eNPS – hur fungerar det?

eNPS, eller Employee Net Promoter Score, är ett utbrett sätt att mäta medarbetarengagemang och medarbetarupplevelsen. eNPS bygger på en enkel fråga:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Anställda svarar genom att välja ett tal mellan 0 och 10 på en skala och svaren är uppdelade i följande tre kategorier:

  • Detractors (respondenter som gav poäng från 0 till 6)

  • Passives (respondenter som gav poäng mellan 7 och 8)

  • Promoters (respondenter som gav poäng från 9 till 10)

Läs gärna mer om eNPS här.

Ett globalt mått som möjliggör benchmarking

En fördel med att mäta eNPS är att det är ett allmänt vedertaget mått som används i hela världen. Det betyder att du enkelt kan jämföra resultaten i din organisation med andra i din bransch, ditt land eller andra kategorier som du vill jämföra med. Ett standardiserat mått som eNPS innebär också att även om du byter teknikleverantör så kan du fortsätta använda din historiska data.

Relaterade funktioner
Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Custom surveys

Använd skräddarsydda undersökningar eller "minipulser" för att fråga dina anställda om mer specifika saker.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Visselblåsarsystem

Skapa en säker kanal för rapporter om missförhållanden på arbetsplatsen. Uppfyller EU:s visselblåsardirektiv.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
Forskningsbaserat frågebatteri

Ett standardbatteri av forskningsbaserade frågor säkerställer att dina medarbetarundersökningar mäter rätt sak.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj