Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

SmartGoalsOKRs

eNPS (Employee Net Promotor Score)

eNPS är en förkortning av Employee Net Promotor Score och används för att mäta medarbetarnas engagemang och trivsel.

eNPS – hur fungerar det?

eNPS, eller Employee Net Promoter Score, är ett utbrett sätt att mäta medarbetarengagemang och medarbetarupplevelsen. eNPS bygger på en enkel fråga:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Anställda svarar genom att välja ett tal mellan 0 och 10 på en skala och svaren är uppdelade i följande tre kategorier:

  • Detractors (respondenter som gav poäng från 0 till 6)

  • Passives (respondenter som gav poäng mellan 7 och 8)

  • Promoters (respondenter som gav poäng från 9 till 10)

Läs gärna mer om eNPS här.

Ett globalt mått som möjliggör benchmarking

En fördel med att mäta eNPS är att det är ett allmänt vedertaget mått som används i hela världen. Det betyder att du enkelt kan jämföra resultaten i din organisation med andra i din bransch, ditt land eller andra kategorier som du vill jämföra med. Ett standardiserat mått som eNPS innebär också att även om du byter teknikleverantör så kan du fortsätta använda din historiska data.

FAQ (Vanliga frågor)

Vad är Employee Net Promoter Score (eNPS)?

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett betyg som används för att mäta medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet. Det baseras på en enkel fråga: "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?"

Vilken är fördelen med att följa eNPS-poängen?

Fördelen med att följa eNPS-poängen är att det är en väl etablerad metrik som möjliggör benchmarking mot andra organisationer inom samma bransch, land eller annan kategori.

Hur beräknas eNPS-poängen?

eNPS-poängen beräknas genom att segmentera medarbetares svar på frågan "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?" i tre kategorier: Detractors (respondenter som gav en poäng från 0 till 6), Passives (respondenter som gav en poäng mellan 7 eller 8), och Promoters (respondenter som gav en poäng från 9 till 10).

Vad är omfånget av eNPS-poängen?

Omfånget av eNPS-poängen sträcker sig från 0 till 10.

Hur kan eNPS-poängen användas?

eNPS-poängen kan användas för att mäta medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet samt för att jämföra resultat med andra organisationer inom samma bransch, land eller annan kategori.

Läs mer: Upptäck mer om medarbetarengagemang Ökad eNPS eNPS: Den ultimata guiden till Employee Net Promoter Score Vad är en bra eNPS-poäng?

Relaterade funktioner
Globalt språkstöd

Erbjud alla medarbetare möjligheten att läsa och svara på undersökningarna på sitt eget språk.

Läs mer
Pulsundersökningar

Mät engagemanget i organisationen regelbundet med tillgång till aktuella resultat och rapporter i realtid.

Läs mer
Custom surveys

Använd skräddarsydda undersökningar eller "minipulser" för att fråga dina anställda om mer specifika saker.

Läs mer
Riktade frågor

Med riktade frågor går det snabbt och lätt att lägga till frågor till den löpande pulsundersökningen, och att styra vem de skickas till.

Läs mer
KIOSK

Eletives medarbetarundersökningar har en smidig KIOSK-funktion som gör att alla medarbetare kan kan delta med en kod, istället för via mejl eller jobbtelefon.

Läs mer
Anonym chatt för medarbetare

I Eletives plattform finns en anonym chat där medarbetare kan ta upp känsliga ämnen utan att behöva avslöja sin identitet.

Läs mer
Visselblåsarsystem

Skapa en säker kanal för rapporter om missförhållanden på arbetsplatsen. Uppfyller EU:s visselblåsardirektiv.

Läs mer
Intelligenta medarbetar-undersökningar

Med intelligenta undersökningar och maskininlärning skapas dynamiska pulsundersökningar – så att dina medarbetare alltid får rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Fritext-frågor

Fritext-frågor i medarbetarundersökningar är bra för att få mer kvalitativa insikter om engagemang och medarbetarupplevelse.

Läs mer
Forskningsbaserat frågebatteri

Ett standardbatteri av forskningsbaserade frågor säkerställer att dina medarbetarundersökningar mäter rätt sak.

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj