Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Vad är medarbetarupplevelse – och hur mäter man den?

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Följ med oss när vi avslöjar de viktigaste aspekterna i en framgångsrik medarbetarupplevelse 2023.

När vi nu navigerar i den digitala tidsåldern och distansarbete och hybridmodeller har blivit det nya normala, är det därför avgörande att investera i digitala medarbetarupplevelser.

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Detta innebär högre engagemang, produktivitet, kvarhållningsgrad och kundnöjdhet. I det här blogginlägget kommer vi att avslöja vad medarbetarupplevelsen är och hur du kan mäta den.

Vad är medarbetarupplevelse? (definition)

Medarbetarupplevelse är summan av alla interaktioner en anställd har med sin arbetsgivare.

Det handlar om allt från företagskulturen och den fysiska arbetsplatsen till den teknik och de verktyg som används i det dagliga arbetet.

En positiv medarbetarupplevelse med dessa kontaktpunkter leder till individuell nöjdhet och organisatorisk framgång.

Gallups forskning visar att när medarbetare är motiverade, är det starkt kopplat till deras upplevelse, vilket förbättrar deras arbetskvalitet avsevärt, vilket i sin tur resulterar i en 23% ökning av företagets tillväxt och ekonomiska framgång.

I dagens digitala tidsålder, där distansarbete blir allt vanligare, är det viktigt för företag att investera i att skapa exceptionella digitala medarbetarupplevelser.

Medarbetarupplevelse kontra medarbetarengagemang: vad är skillnaden?

Det finns många definitioner av medarbetarengagemang som flyter runt där ute. Den här från Engage for Success sammanfattar begreppet medarbetarengagemang mycket bra:

"Medarbetarengagemang är en arbetsplatsstrategi som resulterar i rätt förutsättningar för alla medlemmar i en organisation att ge sitt bästa varje dag, engagerade i organisationens mål och värderingar, motiverade att bidra till organisatorisk framgång, med en ökad känsla av sitt eget välbefinnande."

En kortare version är Gallups definition av medarbetarengagemang:

"Engagerade medarbetare är de som är engagerade i, entusiastiska över och engagerade i sitt arbete och sin arbetsplats."

Medarbetarengagemang är med andra ord den ”the holy grale”. Det är det som får människor att prestera sitt bästa, tala högt om sin arbetsplats och ge bästa möjliga upplevelse till sina kunder.

Ett sätt att uttrycka det är att medarbetarupplevelsen är inputen och medarbetarnas engagemang är outputen. En positiv medarbetarupplevelse ger ökat medarbetarengagemang. Det är egentligen inte speciellt komplicerat.

Varför är medarbetarupplevelsen viktig?

Enligt en Gallup-studie överträffar företag med mycket engagerade medarbetare sina konkurrenter med 147% i vinst per aktie.

Företag som betonar medarbetarupplevelsen har visat sig ha minskad uppsägningar och ökad kundnöjdhet.

Jacob Morgan studerade 250 företag och fann att ledande företag visar stark avkastning på investeringen inom tre nyckelområden: ökad branschigenkänning, förbättrade affärsmått (trots att de är mindre) och överlägsen aktiekursutveckling.

Att främja engagemang och skapa en trevlig atmosfär kan ge anmärkningsvärda fördelar för företag.

Organisationer kan sträva efter att skapa en öppnare atmosfär där medarbetarna känner sig respekterade och inspirerade att ge allt.

Som Richard Branson en gång sa i ett berömt citat för medarbetarengagemang ... "Kunderna kommer inte först. Medarbetarna kommer först." Beräkna din ROI för medarbetarengagemang

Fördelarna med att investera i medarbetarupplevelsen

Att skapa en positiv medarbetarupplevelse påverkar ett antal områden:

 • Ökat medarbetarengagemang.

  En bättre upplevelse innebär en högre grad av engagemang.

 • Förbättrad personalretention.

  En positiv upplevelse kommer att göra människor mer benägna att stanna längre.

 • Minskad frånvaro.

  En förbättrad upplevelse kommer att minska sjukfrånvaro och utbrändhet.

 • Ökad produktivitet.

  En bättre upplevelse och mer engagerade medarbetare innebär förbättrad produktivitet.

 • Ett starkare arbetsgivarvarumärke.

  Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna och hjälper dig att attrahera topptalanger.

 • Ökade intäkter.

  Engagerade medarbetare skapar bättre kundupplevelser och hjälper ditt företag att växa.

Hur medarbetarupplevelsen påverkar kundupplevelsen

Medarbetarupplevelsen är direkt kopplat till affärsresultat. Anledningen till detta är att kundupplevelsen är direkt relaterad till medarbetarupplevelsen. Ibland kan investeringar i din kultur och arbetsmiljö faktiskt vara det snabbaste sättet att påverka din slutlinje. En rapport från IBM och Globoforce visade en stark korrelation mellan förbättrade medarbetarupplevelser och förbättrade nyckelresultat.

Forskning visar att företag som utmärker sig för att ge enastående kundupplevelse har 1,5 gånger mer engagerade medarbetare än företag som tillhandahåller dåliga kundupplevelser. Att investera i och fokusera på medarbetarupplevelsen har en direkt inverkan på slutresultatet.

Nöjda medarbetare går utöver sina roller, vilket resulterar i bättre service för kunderna.

The Flywheel of People Success and Employee Engagement

Modell för medarbetarupplevelse

En effektiv modell för medarbetarupplevelse hjälper organisationer att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar engagemang, produktivitet och tillfredsställelse.

Ett populärt ramverk är Jacob Morgans Employee Experience Model, som fokuserar på tre nyckelelement:

 • Kulturmiljö:

  Detta inkluderar företagets värderingar, ledarstil och organisationsstruktur.

  En stark kultur

  främjar förtroende, samarbete och inkludering.

 • Fysisk miljö

  : Arbetsytans design och layout kan påverka medarbetarnas välbefinnande och prestanda. Faktorer som hållning, belysning och klimatreglering är grundläggande för en behaglig arbetsmiljö.

 • Teknisk miljö:

  Genom att förse anställda med

  moderna verktyg och modern teknik

  kan de utföra sina uppgifter effektivt samtidigt som innovation främjas.

Utöver dessa dimensioner av medarbetarupplevelse mäter Gallups Q12-undersökning faktorer som rolltydlighet och igenkänningssystem, vilket ger värdefulla insikter inom områden som behöver förbättras.

För att förbättra din organisations medarbetarupplevelsemodell kan du överväga att anta bästa praxis från framgångsrika företag som Google eller Zappos som prioriterar medarbetarnas lycka genom att skapa stödjande miljöer där individer känner sig värderade och bemyndigade att bidra med sitt bästa arbete.

Strategi för medarbetarupplevelse

För att skapa en bra medarbetarupplevelse bör du överväga följande först: kultur, arbetsmiljö, tekniska verktyg och tillväxtmöjligheter.

När du har gjort det, här är några praktiska tips och bästa praxis när du skapar din strategi:

 • Anpassa dig till organisationens mål:

  Se till att dina initiativ för medarbetarupplevelser överensstämmer med företagets uppdrag, vision och värderingar. Detta bidrar till att skapa en sammanhållen kultur där medarbetarna känner samhörighet med organisationen.

 • Skapa en feedbackloop:

  Uppmuntra öppen kommunikation genom att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar, fokusgrupper eller

  enskilda möten för

  att samla insikter om vad som är viktigast för din personal.

 • Prioritera välbefinnande:

  Främja fysiskt, mentalt och emotionellt välbefinnande genom hälsoprogram, flexibla arbetsarrangemang och stödjande policyer.

 • Inkluderande ledarskap:

  Främja en inkluderande miljö genom att främja mångfald i ledande positioner och uppmuntra ledare att vara empatiska lyssnare som värdesätter olika perspektiv.

 • Utnyttja teknik:

  Använd digitala verktyg som

  Eletives plattform

  för att mäta engagemangsnivåer samtidigt som du erbjuder personliga utvecklingsmöjligheter baserat på individuella behov.

Genom att ta dessa steg kan du utveckla en omfattande strategi för medarbetarupplevelsen som inte bara förbättrar tillfredsställelsen utan också driver affärsresultat genom att locka topptalanger och behålla högpresterande medarbetare.

Upptäck Eletive 1-mot-1s

Hur man mäter och förbättrar medarbetarupplevelsen

Så du har implementerat din strategi, nu måste du mäta den.

Ett enkelt sätt att mäta medarbetarupplevelsen är employee net promoter score (ENPS). ENPS-undersökningar baseras på en enda fråga: hur sannolikt är det att din medarbetare kommer att rekommendera ditt företag som en bra arbetsplats. En högre poäng indikerar gladare och mer engagerade medarbetare och en positiv medarbetarupplevelse.

Men för att få hela bilden och verkligen förstå hur dina anställda uppfattar sin arbetsmiljö är det bästa verktyget regelbundna medarbetarundersökningar.

Med regelbundna pulsundersökningar kan du övervaka medarbetarupplevelsen och engagemangsnivån i realtid. Du kan också använda riktade medarbetarundersökningar för att få insikter om specifika beröringspunkter och stadier i medarbetarnas livscykel, till exempel med onboarding-undersökningar och offboarding-undersökningar.

Förstå enkäter om medarbetarupplevelser

En medarbetarundersökning är ett verktyg som används av organisationer för att mäta och förstå sina anställdas uppfattningar, känslor och upplevelser på arbetsplatsen.

Medarbetarnas uppfattningar, känslor och erfarenheter på arbetsplatsen kan hämtas från en medarbetarupplevelseundersökning som ger insikter om arbetstillfredsställelse, balans mellan arbete och privatliv, professionella utvecklingsmöjligheter och övergripande engagemangsnivåer.

De viktigaste komponenterna i en effektiv medarbetarundersökning

 • Välformulerade frågor: Tydliga och koncisa frågor som täcker alla relevanta aspekter av medarbetarupplevelsen är avgörande för att få korrekt feedback.

 • Anonymitet

  : Att säkerställa konfidentialitet uppmuntrar ärlig feedback från anställda utan rädsla för konsekvenser.

 • Dataanalys: Att samla in handlingsbara insikter från de insamlade uppgifterna är avgörande för att identifiera områden för förbättring eller förstärkning.

 • Uppföljningsåtgärder: Implementering av förändringar baserat på undersökningsresultat visar engagemang för att förbättra medarbetarupplevelsen.

Att genomföra regelbundna undersökningar hjälper organisationer att spåra framsteg över tid och anpassa sina strategier därefter.

Faktorer att tänka på när du väljer en plattform för hantering av medarbetarupplevelser

 • Användarvänlighet: Plattformen ska vara

  användarvänlig för både anställda som ger feedback

  och administratörer som hanterar processen.

 • Datasäkerhet: Se till att din valda lösning följer strikta sekretessstandarder när du hanterar känslig information om anställda.

 • Anpassningsalternativ: Leta efter ett verktyg som låter dig

  skräddarsy undersökningar eller frågeformulär

  enligt din organisations unika behov.

 • Handlingsbara insikter: En robust analysmotor bör göra det möjligt för dig att snabbt identifiera trender och områden som behöver förbättras.

 • Funktionalitet: Leta efter en plattform som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, inklusive undersökningar, analyser och rapporteringsverktyg.

Hämta vår guide: Från insikt till handling

Att välja rätt plattform kan vara avgörande för att driva positiv förändring inom din organisation. Så se till att utvärdera potentiella lösningar noggrant och överväga de faktorer som nämns ovan.

Eletive är en innovativ plattform för medarbetarengagemang som uppfyller alla dessa kriterier och mer.

Med sina kraftfulla undersökningsfunktioner, realtidsanalyser och anpassningsbara instrumentpaneler hjälper Eletive organisationer att skapa positiva arbetsmiljöer där anställda trivs. För att lära dig mer om hur Eletive kan förbättra din medarbetarupplevelse, besök Eletive.com.

Connect insights to action - employee surveys

Exempel på medarbetarupplevelse

Kolla in dessa verkliga exempel på organisationer med exceptionella medarbetarupplevelser. Genom att lyfta fram specifika initiativ, metoder och program som bidrar till en positiv medarbetarupplevelse kan du få värdefulla insikter för din organisation.

Ta inspiration från dessa framgångsrika företag för att vägleda dina ansträngningar mot att främja en enastående medarbetarupplevelse i din organisation.

Slutsats

Medarbetarupplevelse är summan av alla interaktioner en anställd har med sin arbetsgivare, från den första kontakten som potentiell rekrytering till den sista interaktionen efter anställningens slut.

Det är viktigt att notera att medarbetarupplevelsen inte är densamma som medarbetarnas engagemang, även om de är relaterade.

Att förbättra medarbetarupplevelsen kan ha en positiv inverkan på kundupplevelsen, eftersom glada medarbetare är mer benägna att ge bättre kundservice.

För att förbättra medarbetarupplevelsen kan företag genomföra undersökningar för att samla in feedback och använda hanteringsplattformar för att effektivisera processer.

Några företag med bra medarbetarupplevelser inkluderar Google, Salesforce och Purmo Group. Du kan bli en av dem genom att arbeta med Eletive.

FAQ

Vad är effekten av medarbetarupplevelsen?

En stark medarbetarupplevelse leder till ökat engagemang, produktivitet, lägre frånvaro, minskad avgångsgrad, starkare talangattraktion och en mer innovativ arbetskraft.

Vad är den viktigaste delen av medarbetarupplevelsen?

Den viktigaste delen av medarbetarupplevelsen är att skapa en stödjande och inkluderande arbetsplatskultur som värdesätter anställdas välbefinnande, främjar öppen kommunikation, ger möjligheter till tillväxt och utveckling och erkänner medarbetarens bidrag.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Förstå dina engagemangsresultat med hjälp av Eletive benchmarkdata

Benchmarkdata för medarbetarengagemang sätter organisationens resultat i ett sammanhang och hjälper dig att sätta mål som är datadrivna och realistiska.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

En omfattande guide för medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är inte bara ett buzzword; Det är ett viktigt element som driver produktivitet, arbetsmoral och övergripande affärsframgång. Upptäck vår ultimata guide för medarbetarengagemang idag.

Läs bloggpost

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost