Startsida2018-11-14T17:10:42+00:00

Ökad insikt och bättre personalbeslut

Driv välmående & engagemang, involvera medarbetarna i ansvarstagandet och analysera resultatet i realtid. Ersätter eller kompletterar er medarbetarundersökning.

Web appen fungerar med olika enheter

Ökad insikt och
bättre personalbeslut

Driv välmående & engagemang, involvera medarbetarna i ansvarstagandet och analysera resultatet i realtid. Ersätter eller kompletterar er medarbetarundersökning.

Web appen fungerar med olika enheter

”Verktyget gör det enkelt att ta insiktsfulla beslut. Vi väljer själva hur ofta mätningarna ska ske, puls-utskick eller mer sällan. Oavsett frekvens ser vi resultatet i realtid.”

”Att involvera medarbetarna i ansvarstagandet är nyckeln till framgång. Ofta läggs hela ansvaret på chefer och HR. Med Eletive ges möjlighet för alla i organisationen att arbeta för ökat välmående och engagemang.”

Anders Jönsson

VD Puma Nordic

Anders Farsnäs

HR Manager Scandinavia

Kemira vit

”Verktyget gör det enkelt att ta insiktsfulla beslut. Vi väljer själva hur ofta mätningarna ska ske, puls-utskick eller mer sällan. Oavsett frekvens ser vi resultatet i realtid.”

Anders Jönsson

VD Puma Nordic

”Att involvera medarbetarna i ansvarstagandet är nyckeln till framgång. Ofta läggs hela ansvaret på chefer och HR. Med Eletive ges möjlighet för alla i organisationen att arbeta för ökat välmående och engagemang.”

Anders Farsnäs

HR Manager Scandinavia

Kemira vit

Medarbetarna är delaktiga i lösningen

Alltmer ansvar läggs på arbetsgivaren gällande välmående och engagemang. Den största effekten skapas främst när även medarbetarna själva är delaktig i lösningen.

Utöver att HR och chefer får strategiska rapporter, får därför även varje medarbetare en egen rapport med konkreta tips och verktyg.

Skapa en helhetsbild

Eletive tar hänsyn till samtliga relevanta aspekter för välmående och engagemang. En proaktiv och långsiktigt hållbar lösning kräver att samtliga väsentliga aspekter synliggörs.

Kartläggningen innefattar därför inte bara arbetssituation utan även hälsa och privatsituation.

Kontinuerlig kartläggning

Med Eletive kan både arbetsgivaren och individen kontinuerligt analysera trender i realtid för välmående och engagemang.

Ingen ska behöva bli sjuk pga av stress utan förvarning. Därför får varje individ en uppmanande notis vid lågt välmående.

Medarbetarna är delaktiga i lösningen

Alltmer ansvar läggs på arbetsgivaren gällande välmående och engagemang. Den största effekten skapas främst när även medarbetarna själva är delaktig i lösningen.

Utöver att HR och chefer får strategiska rapporter, får därför även varje medarbetare en egen rapport med konkreta tips och verktyg.

Skapa en helhetsbild

Eletive tar hänsyn till samtliga relevanta aspekter för välmående och engagemang. En proaktiv och långsiktigt hållbar lösning kräver att samtliga väsentliga aspekter synliggörs.

Kartläggningen innefattar därför inte bara arbetssituation utan även hälsa och privatsituation.

Kontinuerlig kartläggning

Med Eletive kan både arbetsgivaren och individen kontinuerligt analysera trender i realtid för välmående och engagemang.

Ingen ska behöva bli sjuk pga av stress utan förvarning. Därför får varje individ en uppmanande notis vid lågt välmående.

Produkt

Eletive är ett effektivt verktyg för att kartlägga välmående och engagemang i organisationer. Verktyget är specialiserat på att reducera ohälsosam stress och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Eletive används idag i flertalet väletablerade globala organisationer.

Web-baserad kartläggning

Web-baserad kartläggning som tar ca 5 minuter att utföra. Utförs på telefon, tablet eller dator

Återkoppling utförs på organisations-, grupp- och individnivå

Analys och digital återkoppling på organisations-, grupp- och individnivå

Befintliga processer

Enkel integration med era befintliga processer och hälsovårdsleverantörer

Medelstora och stora globala organisationer

Kontinuerliga mätningar som en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete

Läs om produkten

Utförande

Utförandet är optimerat så att er administration blir minimal

Läs om produkten

Effekter av Eletive

Personalen
 • Ökat välmående och engagemang

 • Alla medarbetare får individuell feedback digitalt, vilket ökar välmående

 • Kraftigt reducerad risk för stressrelaterad ohälsa

 • Förbättrad prestationsförmåga

HR
 • Tydlig information om var insatser ska fokuseras, vilket sparar tid och resurser

 • Färre rehabärenden
 • Stärker det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Stärkt position i rekrytering via stärkt employer branding
Ledningsgruppen
 • Kostnadsbesparingar och ökad produktivitet
 • Effektivare investeringar i välmående
 • Stärkt employer branding
 • Ökat engagemang genom hela organisationen
Varför Eletive

Godkänt av Försäkringskassan

Eletive är godkänt av Försäkringskassan

Boka demo

Ta din organisation till nästa nivå!