Startsida2019-01-10T17:07:41+00:00

Ökad insikt och bättre personalbeslut

Driv välmående & engagemang, involvera medarbetarna i ansvarstagandet och analysera resultatet i realtid. Ersätter eller kompletterar er medarbetarundersökning.

Ökad insikt och
bättre personalbeslut

Driv välmående & engagemang, involvera medarbetarna i ansvarstagandet och analysera resultatet i realtid. Ersätter eller kompletterar er medarbetarundersökning.

”Verktyget gör det enkelt att ta insiktsfulla beslut. Vi väljer själva hur ofta mätningarna ska ske, puls-utskick eller mer sällan. Oavsett frekvens ser vi resultatet i realtid.”

”Att involvera medarbetarna i ansvarstagandet är nyckeln till framgång. Ofta läggs hela ansvaret på chefer och HR. Med Eletive ges möjlighet för alla i organisationen att arbeta för ökat välmående och engagemang.”

Anders Jönsson

VD Puma Nordic

Anders Farsnäs

HR Manager Scandinavia

Kemira vit

”Verktyget gör det enkelt att ta insiktsfulla beslut. Vi väljer själva hur ofta mätningarna ska ske, puls-utskick eller mer sällan. Oavsett frekvens ser vi resultatet i realtid.”

Anders Jönsson

VD Puma Nordic

”Att involvera medarbetarna i ansvarstagandet är nyckeln till framgång. Ofta läggs hela ansvaret på chefer och HR. Med Eletive ges möjlighet för alla i organisationen att arbeta för ökat välmående och engagemang.”

Anders Farsnäs

HR Manager Scandinavia

Kemira vit

Insikt som driver förbättring

Eletive optimerar er viktigaste resurs, medarbetarna. Genom att mäta välmående och engagemang driver vi förbättringar i din organisation. Detta resulterar i ökat engagemang, minskad personalomsättning och reducerade stressrelaterade sjukskrivningar.

Inflytande för att skapa resultat

Få möjlighet att administrera personaldata och konfigurera inställningar på ett enkelt sätt. Eletive är framtaget med fokus på enkelhet för slutanvändaren.

Trygghet från början till slut

Utöver en marknadsledande produkt medföljer allt ni behöver utöver själva produkten.

Ta din organisation till nästa nivå!