Stärk era medarbetare för att skapa en bättre företagskultur

Eletive ger insikter i realtid och möjliggör åtgärder för att förbättra medarbetarengagemang och företagskultur.

Medarbetarengagemang med Eletive

Framgångsrikt medarbetarengagemang handlar om att skapa en miljö där era medarbetare har möjlighet att bli och vara sitt bästa jag. Eletive involverar alla i skapandet av en hälsosam och engagerad företagskultur. Medarbetare blir främjade av att driva självledarskap, chefer får handlingsbara insikter för att vidta meningsfulla åtgärder tillsammans med sina team och HR får tydliga insikter i organisationens övergripande hälsa för att för att styra den i önskad riktning.

Vad våra kunder tycker om oss!

De datadrivna insikter som vi får i Eletive hjälper oss att följa våra medarbetares engagemang i realtid, vilket leder till högre produktivitet och mindre personalomsättning. Samtidigt får vi en bred bild av hela företagskulturen.

Cecilia Tibatt

HR Manager, Danir

Funktioner för medarbetarengagemang

Ställ rätt frågor

Med en grund inom organisationspsykologi och ingenjörskap driver Eletive medarbetarengagemang genom att ställa forskningsbaserade frågor som täcker samtliga avgörande aspekter. Eletive ställer rätt frågor till era medarbetare vid rätt tidpunkt med hjälp av machine learning. Genom att ställa relevanta uppföljningsfrågor kan avvikelser uppmärksammas och redas ut i tid. Plattformen levererar kraftfull data som genererar handlingsbara insikter i realtid för alla i er organisation.

Främja självledarskap

Varje individ i er organisation får tillgång till plattformen för att se och följa sin personliga utveckling. Plattformen ger varje individ handlingsbara insikter och rekommenderade åtgärder för att öka deras välmående och engagemang. Detta inkluderande tillvägagångssätt lättar på pressen på era chefer och ger era medarbetare tillgång till rätt verktyg för att frodas.

Få en tydlig helhetsbild

Få nya och tydliga insikter, skräddarsydda efter er organisation. Eletive förser er med vetskapen om hur de olika medarbetarsegmenten i er organisation verkligen känner sig. De intuitiva rapporterna belyser styrkor och områden för förbättring vilket möjliggör direkta insatser. Den holistiska vyn hjälper HR att enkelt jämföra skillnader mellan de olika grupperna.

Avgörande insikter för idag och framtiden

Tydliga insikter klargör era styrkor och prioriteringar. Smarta rapporter levererar rekommenderade åtgärder för HR, chefer och individer att vidta för att komma ett steg längre på vägen. Prediktiva insikter ger er information om vad som måste göras för att undvika negativa utfall.

Vidta åtgärder tillsammans

Bygg starka team genom att agera tillsammans, med stöd av Eletive. Chefer får handlingsbara insikter och rekommenderade åtgärder för att vidta effektiva och meningsfulla förändringar tillsammans med sina team. Genom att använda ett transparent arbetssätt kan chefer och deras team agera systematiskt för att öka medarbetarnas engagemang och välbefinnande. Detta genererar en arbetsplats där alla kan nå sin fulla potential.

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande företagskultur som säkerställer att alla i ditt bolag kan utvecklas och nå sin fulla potential. Med Eletives datadrivna insikter lär ni er hur era medarbetare verkligen uppfattar arbetsplatsen och arbetssituationen. Ni får tydliga indikationer om olika gruppers upplevelse levererat med deras egna ord vilket ger er en bredare förståelse för er organisation. Dessa insikter gör det möjligt för er att agera på det som verkligen har betydelse för era medarbetare.

Säkerställ att er personal kan nå sin fulla potential