Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Medarbetarsamtal är en avgörande del av arbetslivet, men låt oss vara ärliga, de kan vara skrämmande.

Men de kan inte ignoreras. Mycket engagerade medarbetare har en 87% lägre sannolikhet att lämna sina positioner, och att göra medarbetarsamtal på rätt sätt spelar en viktig roll i medarbetarupplevelsen.

Därför har vi satt samman den här listan med fraser under medarbetarsamtal för att hjälpa dig navigera genom labyrinten av medarbetarsamtal för chefer, kollegor och dig själv.

Vi delar olika exempel på fraser att använda i dina medarbetarsamtal, så att du kan ge feedback som kommer att motivera och inspirera ditt team.

Vad är ett medarbetarsamtal?

Tänk på dina medarbetare som växter i en trädgård. Precis som växter behöver sol, vatten och gödsel för att trivas, behöver dina medarbetare feedback, stöd och erkännande för att växa och lyckas.

Det är där medarbetarsamtal kommer in i bilden.

Det är din chans att vara nära dina medarbetare och hjälpa dem att nå sin fulla potential.

Under ett medarbetarsamtal får du prata med dina medarbetare om vad de gör bra, inom vilka områden de kan förbättas och hur du kan hjälpa dem att nå dit.

Det handlar inte om att kritisera eller mikrohantera - det handlar om att arbeta tillsammans för att skapa en hälsosam, glad och produktiv trädgård.

💡 Pro-tip: Du behöver inte vänta till medarbetarsamtalet för att ge och få feedback från medarbetare. Eletive-plattformen låter dig hålla koll på dina medarbetare året runt med pulsundersökningar...

Eletive-plattformen gör det möjligt för HR och chefer att effektivisera och automatisera hela processen för medarbetarsamtal.

Fraser vid medarbetarsamtal för chefer

Medarbetarsamtal kan hjälpa chefer att utvärdera medarbetare på ett korrekt och rättvist sätt samtidigt som de ger meningsfull feedback som hjälper medarbetare att förbättra sitt arbete i framtiden.

När man utvärderar direktrapporterande är det viktigt att använda positiva medarbetarsamtalsfraser som fokuserar på styrkor istället för svagheter.

Till exempel...

 • "Du har en stark arbetsmoral och levererar konsekvent resultat."

 • "Du tar initiativ när du utför uppgifter och överträffar ofta förväntningarna."

Dessa typer av kommentarer kommer att uppmuntra medarbetare att fortsätta prestera på en hög nivå.

Det är avgörande att använda konstruktiva medarbetarsamtalsfraser när man hanterar förbättringsområden, istället för att vara överkritisk eller negativ.

Istället för att säga "Du behöver bli bättre på tidsplanering", prova något som...

 • "Att planera framåt mer effektivt skulle vara ett bra sätt för dig att få uppgifter gjorda snabbare och smidigare" eller

 • "Regelbunden närvaro på teammöten skulle kunna hjälpa oss alla att hålla oss uppdaterade med projekt."

Genom att ta detta tillvägagångssätt kan tydliga riktlinjer ges samtidigt som en positiv inställning bibehålls.

Chefer bör leta efter specifika exempel där medarbetare visar viktiga färdigheter som problemlösningsförmåga eller kreativitet; de bör också notera instanser där förbättringar behöver göras avseende inställning gentemot kollegor eller överensstämmelse med företagspolicyer etc.

Genom att använda specifikt språk under hela processen - både beröm och kritik - skapar chefer en miljö som uppmuntrar öppen kommunikation mellan dem och deras direktrapporterande, vilket främjar förtroende och leder till ökade engagemangsnivåer inom teamen.

Positiva utvärderingsfraser för chefer

 • "John har konsekvent överträffat förväntningarna genom att möta deadlines i förväg."

 • "Janes inställning till sitt jobb är beundransvärd eftersom hon alltid går den extra milen."

 • "Susan uppnådde alla tilldelade uppgifter inom budgeten och Joe hanterade kundklagomål effektivt."

 • "John visar utmärkt initiativ när det gäller problemlösning."

 • "Jane visar starka organisatoriska färdigheter när hon hanterar projekt."

Negativa utvärderingsfraser för chefer

 • "Vi behöver arbeta med att delegera uppgifter och ge teammedlemmarna den självständighet de behöver för att utföra sitt arbete effektivt."

 • "Jag har märkt att det har varit några missförstånd på senare tid. Vi behöver arbeta med att förbättra dina kommunikationsfärdigheter för att se till att alla är på samma sida."

 • "Vi behöver prioritera våra uppgifter för att nå våra mål. Låt oss arbeta tillsammans med att förbättra dina tidsplaneringsfärdigheter för att se till att vi uppfyller våra deadlines."

 • "Vi behöver arbeta med att utveckla en ledarstil som är mer samarbetsinriktad och stödjande för teamet, för att skapa en mer positiv arbetsmiljö."

 • "Dina presentationer kan vara tydligare. Låt oss arbeta med att förbättra dina talfärdigheter för att se till att ditt budskap kommer fram effektivt."Situationsexempel

Situationsexempel

Korrigering av handlingar

Ella, en marknadschef, har konsekvent missat deadlines och producerat lågkvalitativt arbete. Hon har fått möjlighet efter möjlighet att åtgärda detta. Men trots detta fortsätter Ella att misslyckas.Efter att ha diskuterat frågan med henne beslutar hennes chef att vidta åtgärder för att förbättra hennes prestation. Fraser för denna situation:

 • "Din prestation har fallit under förväntningarna. Låt oss arbeta tillsammans för att identifiera orsakerna och skapa en plan för förbättring."

 • "Jag har märkt att ditt arbete inte uppfyller de standarder vi förväntar oss. Låt oss diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att åtgärda detta problem."

 • "Det är viktigt för oss att våra teammedlemmar uppfyller deadlines och producerar högkvalitativt arbete. Låt oss arbeta tillsammans för att få dig tillbaka på rätt spår."

Befordran eller förflyttning

Sarah har arbetat som kundservicerepresentant i två år och har konsekvent överträffat förväntningarna i sin roll. Hon utmärker sig från sina kollegor eftersom hon bryr sig om sina kunder.

Det gör att hon kan hantera potentiella problem med lätthet.

Hennes chef tror att hon är redo för en befordran eller förflyttning till en högre nivå.

Medarbetarfraser för denna situation:

 • "Du har konsekvent visat en stark arbetsmoral och överträffat förväntningarna i din roll. Jag tror att du är redo för en ny utmaning."

 • "Du har visat utmärkta prestationer i din nuvarande roll och har kompetensen och potentialen att ta på dig en högre position."

 • "Ditt engagemang och hårda arbete har inte gått obemärkt förbi. Jag tror att du har potential att utmärka dig i en ny roll."

För att lära dig mer om Eletives 1:1- och prestationshanteringsfunktioner, kontakta sälj för en snabb demo.

Fraser för medarbetarsamtal med kollegor

Teamkollegor bör också ge ärlig men respektfull feedback på varandras prestationer under lteamprestationer, möten etc. För att få en korrekt bedömning från flera perspektiv inom organisationen.

Till exempel kunde Wilfred berömmas för sitt fantastiska ledarskap när han ledde mötet och Violette kunde erkännas för sin beredskap när hon höll sina presentationer. Denna typ av kollegebedömning hjälper till att säkerställa att alla har lika möjligheter till framgång inom företagskulturen genom att främja samarbete mellan kollegor.

När du utvärderar kollegors prestation är det bäst att fokusera på specifika exempel på beteende snarare än allmänna uttalanden om deras övergripande arbetsprestation.

Positiva fraser bör lyfta fram styrkor och prestationer, medan negativa bör påpeka svagheter och förbättringsområden utan att vara alltför kritiska eller hårda.

Till exempel...

Positiva fraser vid medarbetarsamtal med teamkollegor

 • "Cristobal har konsekvent visat utmärkta samarbetsförmågor genom att hjälpa sina kamrater att slutföra uppgifter effektivt och effektivt."

 • "Jill har varit en ovärderlig tillgång för vårt team med sin starka kommunikationsförmåga och vilja att hjälpa andra att lyckas."

 • "Sam är alltid villig att hjälpa till när det behövs, vilket har gjort honom till en integrerad del av lagdynamiken."

Negativa fraser vid medarbetarsamtal med teamkollegor

 • "John misslyckas ofta med att ta initiativ till projekt trots att han får flera möjligheter."

 • "Jill visar inte tillräckligt med entusiasm för sitt arbete som påverkar moralen i hela teamet." • "Sam måste förbättra sina kommunikationsförmågor eftersom han ofta missförstår instruktioner från ledningen."

Situationella exempel

Teambaserat arbete

Bernard är en del av ett tvärfunktionellt team som har arbetat med ett projekt under de senaste sex månaderna. När projektet närmar sig sitt slut har Bernards teammedlemmar erkänt hans enastående bidrag till teamets framgång.

Hans teammedlemmar använde följande fraser för att känna igen hans bidrag till laget:

 • "Bernards naturliga förmåga att få kontakt med teammedlemmar och bygga starka relationer har varit avgörande för teamets framgång."

 • "Bernards kreativa problemlösningsförmåga har varit avgörande för att övervinna de utmaningar vi har mött som ett team."

 • "Bernards uppmärksamhet på detaljer och organisationsförmåga har hjälpt till att hålla teamet på rätt spår och se till att vi uppfyller våra tidsfrister."

360° utvecklingssamtal

Ett 360°-tillvägagångssätt hjälper till att ge en helhetsbild av en anställds professionella prestationer och beteende. Det är dock viktigt att betrakta 360-graders feedback som ett komplement till medarbetarsamtalssprocessen och inte använda den som en prestationsbedömning på egen hand.

Eletives 360° feedbackundersökningar innehåller både slutna frågor, där granskarna får till noggrannheten i uttalanden på en skala från 1-5, och öppna frågor där de kan ge feedback med sina egna ord. Att integrera 360°-feedback i prestationsprocessen hjälper till att öka självmedvetenheten, uppmuntrar till självreflektion från teammedlemmar och ger ovärderliga insikter om eventuella "blind spots" som ledningen kan ha förbisett tidigare som fortfarande kan åtgärdas. När man implementerar 360-graders feedback i en organisation är det viktigt att kommunicera tydligt vad som förväntas av granskarna och vad syftet är. Alla måste förstå att denna feedback är till förmån för den person som granskas, och syftet är att hjälpa dem att växa och utvecklas. Därför kan tonen och innehållet i 360° feedback alltid vara hjälpsam och konstruktiv.

Exempel på medarbetarsamtalsfraser som kollegor kan använda i en 360-granskningssituation:

 • "Tanyas kreativa problemlösningsförmåga har varit en spelväxlare för vårt team, och hennes unika perspektiv har lett till några verkligt innovativa lösningar."

 • "Jakes positiva attityd och smittsamma energi har inte bara lyft moralen i vårt team utan har också inspirerat oss att gå utöver det i vårt arbete."

 • "Marias orubbliga engagemang för kvalitet har resulterat i något av det bästa arbetet som vårt team har producerat, och hennes uppmärksamhet på detaljer är oöverträffad."

Relaterad läsning: 360-graders feedbackfrågor [med exempel]

Fraser för självutvärdering

Självutvärderingsfraser kan hjälpa individer att reflektera över sina egna prestationer objektivt genom att ställa sig frågor som: Vad har jag gjort bra? Vilka områden kan jag förbättra för framtida prestationer? Hur utvecklas jag mot mina professionella mål?

Att svara ärligt på dessa frågor kan leda till större självmedvetenhet vilket i slutändan leder till förbättrad arbetsglädje och karriärutveckling över tid.

När du skriver självutvärderingsfraser är det viktigt att vara specifik om vad som gjordes bra och var förbättringar kan göras.

Positiva självutvärderingsfraser

 • "Jag har slutfört alla uppgifter som tilldelats inom den angivna tidsramen"

 • "Jag hanterade kundklagomål professionellt och effektivt".

Negativa självutvärderingsfraser

Konstruktiv feedback bör ta itu med eventuella problem som behöver förbättras, till exempel ...

 • "Jag kunde ha varit mer proaktiv när det gäller att ta itu med kundernas oro"

 • "Jag måste arbeta med min kommunikationsförmåga när jag hanterar svåra kunder".

Om det finns en särskild färdighet som behöver utvecklas, till exempel offentligt talande, bör detta noteras tillsammans med andra prestationer som att få erkännande för att slutföra projekt tidigt eller överträffa försäljningsmålen månad efter månad.

Denna typ av reflektion hjälper chefer att utvärdera varje anställds framsteg exakt när det gäller utvärderingstid.

Situationella exempel

Halvårsöversikt

Du är halvvägs genom året, och det är dags för en halvårsöversyn. Du har haft några framgångar och utmaningar, och du vill ta reda på var du är och vad du behöver göra för att uppnå dina mål för resten av året.

Medarbetarsamtalfraser vid en självgranskning:

 • "Jag har visat motståndskraft och uppfinningsrikedom när det gäller att hantera oväntade utmaningar och har visat en förmåga att anpassa mig och hitta kreativa lösningar."

 • "Min starka arbetsmoral har gjort det möjligt för mig att konsekvent hålla deadlines och överträffa förväntningarna, även när jag står inför konkurrerande prioriteringar."

 • "Jag har tagit initiativ till att söka nya möjligheter till professionell utveckling och tillväxt och har aktivt strävat efter inlärningsmöjligheter utanför min komfortzon."

 • "Jag har visat effektiva kommunikationsförmågor genom att tydligt formulera mina idéer och aktivt lyssna på feedback, vilket resulterar i förbättrat samarbete och lagarbete."

Tips för att skriva manus till medarbetarsamtal

Att komponera framgångsrika utvecklingssamtal kan vara en skrämmande uppgift, men det finns flera viktiga strategier som HR-administratörer bör komma ihåg när de konstruerar dem.

Ge specifik feedback på medarbetarens prestationer

Undvik allmänna uttalanden som "du gjorde ett bra jobb" eller "du måste göra det bättre nästa gång." Fokusera istället på vad medarbetaren har gjort bra och hur de kan bli bättre framöver. Detta kommer att ge medarbetaren tydlig riktning och hjälpa dem att förstå exakt var de står med sin chef.

Använd positivt språk när det är möjligt

Medarbetarsamtal behöver inte vara alla negativa; Fokusera istället på att lyfta fram områden där medarbetarna utmärker sig eller har förbättrats över tid samt områden som behöver vidareutvecklas eller förbättras. Genom att betona både framgångar och möjligheter till tillväxt uppmuntrar det medarbetare att sträva mot sina mål samtidigt som de ger dem erkännande för sina prestationer hittills.

Konstruktiv kritik bör alltid formuleras positivt också; I stället för att påpeka vad någon har gjort fel, betona hur de kan göra det bättre nästa gång.

Exempel:

 • "Om du planerar framåt mer noggrant kommer du att kunna slutföra uppgifter snabbare"

 • "Genom att vara extra försiktig när du förbereder rapporter säkerställer du noggrannhet varje gång".

Slutsats

Som HR-chef är det viktigt att använda medarbetarsamtalfraser för att korrekt mäta och öka medarbetarnas engagemang och prestation.

Genom att använda rätt ord under granskningar kan chefer ge tydlig feedback på en medarbetares framsteg och samtidigt inspirera dem att nå sina mål.

Dessutom tillåter självgranskningar medarbetare att reflektera över sitt eget arbete vilket ytterligare bidrar till att förbättra sig själva såväl som teamet eller organisationen de är en del av.

Ta bort gissningarna från medarbetarsamtal med Eletive. Våra lättanvända verktyg hjälper dig att mäta och förbättra engagemanget för bättre resultat i din organisation. Kontakta säljavdelningen idag för mer information.

FAQ – Medarbetarsamtal

Vad ska jag skriva i ett exempel på ett medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att mäta och öka medarbetarnas engagemang och prestation. När du utvärderar en medarbetare är det viktigt att vara exakt när det gäller deras prestationer, förmågor, kompetensbrister, områden som behöver utvecklas och övergripande bidrag till teamet eller företaget.

Till exempel: "James har konsekvent visat starka kommunikationsförmågor i sin roll som försäljningschef. Han överträffar regelbundet förväntningarna med kundserviceinitiativ och har varit avgörande för att driva försäljningstillväxten under det senaste året."

Genom att ge tydlig feedback som fokuserar på både framgångar och utvecklingsmöjligheter kan chefer hjälpa medarbetare att nå sin fulla potential samtidigt som de uppmuntrar dem att fortsätta sträva efter excellens.

Hur skriver du ett medarbetarsamtalsuttalande?

Ett medarbetarsamtalsutlåtande bör vara en objektiv bedömning av arbetstagarens arbete. Det bör beskriva deras prestationer såväl som eventuella förbättringsområden. Ett uttalande om medarbetarsamtal bör också ge tydliga exempel för att visa de punkter som görs och ge användbar feedback om hur medarbetaren kan utvecklas.

Medarbetarsamtalsuttalandet bör alltid fokusera på konkreta resultat och SMARTa mål för att motivera medarbetaren till ytterligare framgång.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Förstå dina engagemangsresultat med hjälp av Eletive benchmarkdata

Benchmarkdata för medarbetarengagemang sätter organisationens resultat i ett sammanhang och hjälper dig att sätta mål som är datadrivna och realistiska.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

En omfattande guide för medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är inte bara ett buzzword; Det är ett viktigt element som driver produktivitet, arbetsmoral och övergripande affärsframgång. Upptäck vår ultimata guide för medarbetarengagemang idag.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Vad är medarbetarupplevelse – och hur mäter man den?

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Följ med oss när vi avslöjar de viktigaste aspekterna i en framgångsrik medarbetarupplevelse 2023.

Läs bloggpost