Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Topp 10 trender inom medarbetarengagemang 2023

Vilka är de viktigaste trenderna inom medarbetarengagemang 2022? Låt oss ta reda på det!

Relaterad läsning: Medarbetarundersökningar – vilka frågor bör ingå? 

Innehållsförteckning 

  1. Realtidsundersökningar för medarbetarengagemang 

  2. Betydande och personliga fördelar 

  3. AI, maskininlärning och NLP 

  4. Flexibelt arbete 

  5. Mångfald och integration 

  6. Psykologisk säkerhet 

  7. Jämställdhet mellan könen 

  8. 360 feedback undersökningar 

  9. Välmående och trivsel på jobbet 

  10. Empati och medkänsla på arbetsplatsen 

Realtidsundersökningar för medarbetarengagemang 

När vissa företag håller kvar vid det gammalmodiga sättet att göra en stor, årlig medarbetarundersökning så har alltfler organisationer istället valt att börja med flexibla, realtids pulsundersökningar. 

Möjligtvis ska kanske vissa avdelningar på din organisationer göra en undersökning varje månad, medan andra bara behöver var sjätte månad? 

Med Eletive så kan du skräddarsy dina egna medarbetarundersökningar och skicka ut dem med just den frekvensen som fungerar bäst för din organisation. Undersökningarna kommer med ett lager av forskningsbaserade frågor framtagna av psykologer som du även kan addera och ändra om behovet uppstår. 

Betydande och personliga fördelar 

Med pandemin kom även ett skifte i hur medarbetare ser och värderar olika fördelar på en arbetsplats. Då många människor arbetar hemifrån, blir förmåner såsom frukt och pingisbord på kontoret värderade lägre än tidigare. Istället rör sig trenden mot att försöka få fram mer personliga och betydande fördelar som kan hjälpa personal att hantera sin nya situation. 

Exempel på fördelar som verkligen kan göra skillnad i människors liv är saker såsom sjukförsäkring, friskvårdsbidrag, matleverans och ergonomisk utrustning. 

AI, maskininlärning och NLP 

2021 kommer bli det året då AI, maskininlärning och NLP(Neuro-LinguisticProgramming) blir ett hett samtalsämne inom HR-avdelningar runt om i världen. Tidiga användare (earlyadopters) har redan greppat potentialen för att spara tid och minska administration som den nya teknologin för med sig, men under 2023 kommer majoriteten att följa efter. 

På Eletive använder vi maskininlärning för att skapa smarta undersökningar där varje fråga är skräddarsydd för varje individ baserat på tidigare svar. Detta motverkar ”undersökningströtthet” och för snabbt rampljuset till de största problemen inom en organisation. 

Flexibelt arbete 

Eftersom fler och fler människor jobbar hemifrån har flexibla arbetssätt och distansarbete kommit hit för att stanna. Utmaningen ligger nu i att hålla kvar och förbättra organisationskulturen och engagera medarbetare på nya sätt som inte kräver fysisk närvaro. Att skapa bra medarbetarerfarenheter var eller när anställda än jobbar kräver nya verktyg och ett nytt tankesätt. 

Work life balance

Med detta nya sätt att arbeta har det blivit svårt att balansera arbetslivet med det personliga för många. Regelbundna pulsundersökningar tillåter dig att övervaka stressnivåer och välmående i din organisation så att du kan arbeta proaktivt med att försäkra dig om att alla är välmående och glada. 

Mångfald och inkludering 

Om mångfald var det första steget, så är inkludering det nästkommande. Det är precis lika viktigt fokusområde för organisationer 2023. Det är inte tillräckligt att bara se till att ha en mångfald inom personalen. Alla förtjänar att bli inkluderade och alla bidrar med ett unikt perspektiv. Changeboard rapporterar att anställda i mångkulturella och inkluderande organisationer visar högre nivåer av produktivitet och engagemang. De arbetar 12% hårdare, är 19% mer troliga att stanna kvar hos organisationen under en längre tid och samarbetar 57% mer effektivt med kollegor. 

Organisationer som värderar och inkluderar personalen som representerar hela spektrumet av mänskligheten är vinnarna idag och imorgon. 

Psykologisk säkerhet 

Organisationer där anställda känner sig trygga och säkra att dela med sig av sin åsikt, och där den bästa idén vinner, är de verkligt innovativa organisationerna. Organisationer som skapar säkra kanaler för feedback, även för det obekväma, är de som har en hälsosam organisationskultur. Detta blir mer och mer tydligt då intresset för digitala verktyg som hjälper att skapa säkra miljöer växer. 

I Eletives plattform kan anställda lämna anonyma kommentarer och feedback. Det finns även en anonym chatt där chefer kan svara på den feedback som lämnats av de anställda och be om mer information samtidigt som den anställde kan fortsätta vara anonym. 

Relaterad läsning: Psykosocial arbetsmiljö – så förbättrar du arbetsklimatet på ditt företag 

Jämställdhet mellan könen 

Att försäkra att arbetsplatsen ger all personal samma löner och möjligheter oavsett kön står fortfarande högt på agendan. Många saker rör sig i rätt riktning men det återstår fortfarande mycket att göra innan alla, oavsett könsidentitet, kan känna sig säkra, hörda och inkluderade. 

360 feedback

Att tillhandahålla anställda med en säker och anonym kanal är avgörande i kampen mot diskriminering, ojämlikheter och andra typer av trakasserier, samt att det kan upptäckas omedelbart. 

360 feedbackundersökningar 

Feedback föder tillväxt. Detta är sant för oss alla, och vi kan aldrig få för mycket av det. Erkännande av medarbetare är viktigt för framtida utveckling. Att tillåta kollegor, och inte bara chefer, att ge feedback via 360 graders undersökningar skapar fler tillfällen för individer att utvecklas. Med rätt verktyg och processer så är 360 undersökningar ett bra sätt att bygga en kultur av konstruktiv feedback. 

Relaterad läsning: 360-graders feedback – exempel på frågor 

Välmående och trivsel på jobbet 

När vi försöker manövrera runt i vardagen som pandemin har fört med sig, så har medarbetares välmående, psykiska och fysiska hälsa blivit en kritisk aspekt för organisationer. Hur kan företag försäkra sig om att deras personal mår även i tider som dessa? Faktum är att bara 9% av den globala arbetskraften har tillgång till ett välmåendeprogram av något slag på jobbet idag. Kostnaderna av att misslyckas med att adressera problemet kring välmående är enorma. Enligt Global Wellness Institute så representerar kostnaden för sjuk personal 10-15% av den totala globala ekonomiska produktionen.  

Regelbundna pulsundersökningar används för att mäta medarbetarengagemang och välmående, vilket ger en bra grund att stå på i framtida arbete att förbättra trivsel och välmående på arbetsplatsen. 

Empati och medkänsla på arbetsplatsen 

92% av alla anställda tycker att visa empati och medkänsla på jobbet är en nyckel till att minska personalomsättning. Detta har möjligen blivit ännu viktigare i efterspelet av pandemin, då människor kämpar med att hålla sig friska när de jonglerar med hemskolning av barn, lock-downs och arbetet. 

Det första steget i att skapa en empatisk arbetsmiljö är att säkerställa att allas röst blir hörd. Regelbundna pulsundersökningar kan användas för att mäta engagemang och för att skapa en säker och pålitlig kanal för just detta. 

Skulle du vilja utforska mer om hur din organisation skulle gynnas av ha en enhetlig plattform för realtidsundersökningar om medarbetarengagemang, produktion och självledarskap? Ta kontakt med en av våra experter! 

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 42 bästa plattformarna för medarbetarengagemang 2024

Att välja rätt plattform för medarbetarengagemang är avgörande för att hjälpa dina medarbetare att dela feedback och prestera bättre. Vilken är då den bästa plattformen för medarbetarengagemang som finns?

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost