Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang8 september 2021

Vad är medarbetarupplevelse (EX) - och hur mäter man den?

Glad man med papper

En positiv medarbetarupplevelse (på engelska: employee experience eller EX) innebär ökat medarbetarengagemang och förbättrade affärsresultat. Men hur kan du mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats och sitt arbete  - så att du kan förbättra den?

Varför är medarbetarupplevelsen viktig?

Medarbetarupplvelse, arbetsplatsupplevelse eller Employee Experience (EX) – kärt barn har många namn. Oavsett term, så avses summan av allt en anställd upplever i förhållande till arbetsgivaren. Medarbetarupplevelsen består av alla de olika kontaktpunkterna under medarbetarresan.

Medarbetarupplevelse är ett relativt nytt koncept som speglar det äldre konceptet Customer Experience (CX). Medan företag har varit medvetna om vikten av CX under lång tid, är diskussionen om EX nyare. Airbnb var bland de första stora företagen som anställde en Employee Experience Officer, och många HR-team och HR -ledare har sedan dess följt deras exempel.

Vad är skillnaden mellan medarbetarupplevelse och medarbetarengagemang?

Ett sätt att uttrycka det är att medarbetarens erfarenhet är input, och medarbetarengagemang är resultatet. En positiv medarbetarupplevelse ger helt enkelt ökat medarbetarengagemang, med alla fördelar det innebär. 

Medarbetarupplevelsen påverkar kundupplevelsen

EX är direkt kopplat till affärsprestanda och affärsresultat, eftersom kundupplevelsen är direkt kopplad till de anställdas upplevelse. Ibland kan investeringar i kultur och arbetsmiljö faktiskt vara det snabbaste sättet att påverka företagets resultat. En rapport från IBM och Globoforce visade en stark korrelation mellan förbättrade medarbetarupplevelser och förbättrade resultat.

Forskning visar att företag som utmärker sig genom att erbjuda enastående kundupplevelse har 1,5 gånger fler engagerade anställda än företag som ger dåliga kundupplevelser. Att investera i och fokusera på medarbetares arbetsplatserfarenhet har en direkt inverkan på vinst och tillväxt.

Fördelarna med att investera i en förbättrad medarbetarupplevelse

En positiv medarbetarupplevelse har inverkan på ett antal områden:

  • Ökat medarbetarengagemang. En bättre upplevelse innebär ett högre engagemang.

  • Minskad personalomsättning. En positiv upplevelse kommer att göra människor mer benägna att stanna längre.

  • Minskad frånvaro. En förbättrad upplevelse minskar frånvaro och ger friskare medarbetare.

  • Ökad produktivitet. En bättre arbetsplatsupplevelse och mer engagerade medarbetare innebär förbättrad produktivitet.

  • Ett starkare arbetsgivarmärke. Glada medarbetare är de bästa ambassadörerna och hjälper dig att attrahera rätt kompetens.

  • Ökade intäkter. Engagerade medarbetare skapar bättre kundupplevelser och hjälper till att utveckla företaget.

Att mäta och förbättra medarbetarupplevelsen

Ett enkelt sätt att mäta EX är med ENPS (Employee Net Promotor Score). ENPS-undersökningar bygger på en enda fråga: hur troligt är det att din anställd rekommenderar ditt företag som en bra arbetsplats. En högre poäng indikerar nöjdare och mer engagerade medarbetare och en positiv medarbetarupplevelse.

Men för att få hela bilden och verkligen förstå hur dina anställda uppfattar sin arbetsmiljö är det bästa verktyget regelbundna medarbetarundersökningar. Med digitala  pulsundersökningar kan du mäta medarbetarnas upplevelse och engagemang i realtid. Du kan också använda riktade medarbetarundersökningar för att få värdefulla insikter om olika touchpoints i medarbetarresan, och för att säkerställa att HR-initiativ som görs ger effekt.  

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost