Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management1 oktober 2021

360-graders feedback för coaching och ett bättre ledarskap

kvinna med laptop

Att utvärdera medarbetarnas prestation är en utmaning för många organisationer. Ett system för 360-feedback kan då vara ett bra sätt att underlätta och förbättra bedömningsprocessen.

 1. Vad är 360-graders feedback?

 2. Vad är syftet med 360-graders feedback?

 3. Vad är fördelarna med 360-graders feedback?

 4. 360-graders feedback som ett verktyg för coaching och kompetensutveckling

Vad är 360-graders feedback?

36-graders feedback är en process där anställda får anonym feedback från människorna som arbetar runt dem. Det kan omfatta både team-medlemmar, chefer och kollegor i andra team. Vanligtvis innehåller undersökningen ett frågeformulär med både stängda frågor – där svaren ges via en betygsskala, och öppna frågor med utrymme för skriftliga kommentarer. Den anställde som får feedback fyller också i en egen självskattningsenkät, med samma frågor som övriga medarbetare får. Enkelt uttryckt möjliggör 360-graders feedback för anställda, chefer och kollegor att alla ge sin egen feedback till en individ.

Vad är syftet med 360-graders feedback?

Undersökningar för 360-graders feedback kan användas för olika ändamål och på olika sätt. Det kan vara en del av en formell utvärderingsprocess och de kan användas som verktyg för kompetensutveckling och coaching. Chefer och ledare kan också använda 360-feedback-undersökningar för att bättre förstå sina styrkor och svagheter och utveckla sitt ledarskap. En av nycklarna till ett framgångsrikt självinsikt och självreflektion, något som möjliggörs och uppmuntras genom kontinuerlig feedback.

Vad är fördelarna med 360-graders feedback?

Det finns ett antal fördelar med att introducera 360-feedback som ett verktyg i din personalutvecklingsverktygslåda. Fördelar som ofta nämns är:

 • Ökad självkännedom och självinsikt

 • Ökat ansvarsvarstagande

 • Ett bättre ledarskap och medarbetarskap

 • Kontinuerlig förbättring

 • Förbättrad kommunikation

 • Förbättrad företagskultur

 • Ökat fokus på "hur" och inte bara "vad"

 • Förbättrade relationer

 • Förbättrad prestation

360-feedback är ett effektivt verktyg för att accelerera både professionell och personlig utveckling, på ett sätt som gynnar såväl individ som organisation.

360-graders feedback som ett verktyg för coaching och kompetensutveckling

360-feedback är inte bara för chefer och ledare. De kan också vara ett mycket värdefullt utvecklingsverktyg för personer som inte är i chefsroller. 360-graders feedback kan hjälpa anställda att växa i sina roller och att förstå inom vilka områden det finns potential för förbättringar.

Om du planerar att börja implementera 360 graders feedback är det klokt att först se till att du har ett robust system för medarbetarundersökningar och performance management på plats. Kontakta gärna vårt team, för mer information om medarbetarundersökningar och system för 360-graders feedback.

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost