Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management1 oktober 2021

360-graders feedback för coaching och ett bättre ledarskap

kvinna med laptop

Att utvärdera medarbetarnas prestation är en utmaning för många organisationer. Ett system för 360-feedback kan då vara ett bra sätt att underlätta och förbättra bedömningsprocessen.

 1. Vad är 360-graders feedback?

 2. Vad är syftet med 360-graders feedback?

 3. Vad är fördelarna med 360-graders feedback?

 4. 360-graders feedback som ett verktyg för coaching och kompetensutveckling

Vad är 360-graders feedback?

36-graders feedback är en process där anställda får anonym feedback från människorna som arbetar runt dem. Det kan omfatta både team-medlemmar, chefer och kollegor i andra team. Vanligtvis innehåller undersökningen ett frågeformulär med både stängda frågor – där svaren ges via en betygsskala, och öppna frågor med utrymme för skriftliga kommentarer. Den anställde som får feedback fyller också i en egen självskattningsenkät, med samma frågor som övriga medarbetare får. Enkelt uttryckt möjliggör 360-graders feedback för anställda, chefer och kollegor att alla ge sin egen feedback till en individ.

Vad är syftet med 360-graders feedback?

Undersökningar för 360-graders feedback kan användas för olika ändamål och på olika sätt. Det kan vara en del av en formell utvärderingsprocess och de kan användas som verktyg för kompetensutveckling och coaching. Chefer och ledare kan också använda 360-feedback-undersökningar för att bättre förstå sina styrkor och svagheter och utveckla sitt ledarskap. En av nycklarna till ett framgångsrikt självinsikt och självreflektion, något som möjliggörs och uppmuntras genom kontinuerlig feedback.

Vad är fördelarna med 360-graders feedback?

Det finns ett antal fördelar med att introducera 360-feedback som ett verktyg i din personalutvecklingsverktygslåda. Fördelar som ofta nämns är:

 • Ökad självkännedom och självinsikt

 • Ökat ansvarsvarstagande

 • Ett bättre ledarskap och medarbetarskap

 • Kontinuerlig förbättring

 • Förbättrad kommunikation

 • Förbättrad företagskultur

 • Ökat fokus på "hur" och inte bara "vad"

 • Förbättrade relationer

 • Förbättrad prestation

360-feedback är ett effektivt verktyg för att accelerera både professionell och personlig utveckling, på ett sätt som gynnar såväl individ som organisation.

360-graders feedback som ett verktyg för coaching och kompetensutveckling

360-feedback är inte bara för chefer och ledare. De kan också vara ett mycket värdefullt utvecklingsverktyg för personer som inte är i chefsroller. 360-graders feedback kan hjälpa anställda att växa i sina roller och att förstå inom vilka områden det finns potential för förbättringar.

Om du planerar att börja implementera 360 graders feedback är det klokt att först se till att du har ett robust system för medarbetarundersökningar och performance management på plats. Kontakta gärna vårt team, för mer information om medarbetarundersökningar och system för 360-graders feedback.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost