Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management27 oktober 2021

360-graders feedback – exempel på frågor

360 grader feedback människor pratar

Hur kan HR och chefer skapa rutiner för konstruktiv feedback – kollegor emellan? Ett bra verktyg för detta är 360 graders feedback-undersökningar.

Att samla in 360 graders feedback är en process för att utvärdera medarbetare i en organisation genom att be om input från såväl kollegor som arbetsledare och chefer. Nyckeln till framgång med denna utvärderingsmetod är att ställa de rätta frågorna. En väl genomförd 360-undersökning ger värdefulla insikter som hjälper varje medarbetare att växa.

En bra 360 graders-process är ett utmärkt verktyg för både personal, teammedlemmar och chefer att få feedback på både sina styrkor och svagheter. Den kan hjälpa till att förbättra kommunikationen och stödja chefer och team i att utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap.

Här kommer vi att gå igenom några vanliga 360-frågor med exempel så att du kan komma igång med att bygga din egen undersökning. Vi kommer att titta både på så kallade slutna frågor, där deltagarna betygsätter olika påståenden på en skala, och öppna frågor som ger mer kvalitativa svar.

360-graders feedback: stängda frågor [Exempel]

Stängda frågor är frågor där respondenterna väljer mellan alternativen "håller inte med", "håller inte med", "neutral", "håller med" och "instämmer starkt". De är bra att inkludera i din 360-graders feedback eftersom de möjliggör kvantitativ analys och hjälper dig att mäta förändringar över tid.

Exempel på slutna frågor för 360-graders feedback:

 1. [Namn] är bra på att prioritera mellan arbetsuppgifter och att hålla deadlines.

 2. [Namn] kommunicerar på ett tydligt och effektivt sätt med mig och andra medarbetare.

 3. [Namn] har starka ledaregenskaper och är en bra ledare.

 4. [Namn] är inkluderande och visar stark interpersonell och kommunikativ förmåga.

 5. [Namn] ger snabb och tydlig feedback.

 6. [Namn] prioriterar lagarbete och sätter laget först.

 7. [Namn] tar initiativ till problemlösning och är lösningsorienterad.

 8. [Namn] är öppen för feedback, både när den är negativ och positiv.

 9. [Namn] förkroppsligar vår företagskultur och våra värderingar.

 10. [Namn] värdesätter olika perspektiv och välkomnar olika åsikter.

360-graders feedback: öppna frågor [Exempel]

För att få mer kvalitativ information är det ofta bra att även inkluedera öppna frågor i din 360-graders feedback. Dessa frågor bör fokusera både på varje medarbetares styrkor och på förbättringsområden. På så vis säkerställs att alla resultat innehåller en balans av positiv och konstruktiv feedback.

Exempel på slutna frågor för 360-graders feedback:

 1. Vad skulle du säga är [Namns] styrkor? 

 2. Nämn en sak som [Namn] borde börja göra/göra mer?

 3. Nämn en sak som [Namn] bör fortsätta göra?

 4. Nämn en sak som [namn] borde sluta med?

 5. Hur bra skulle du säga att [namn] hanterar sin tid och arbetsbelastning?

 6. Kan du dela med dig av ett exempel på hur [Namn] efterlevt vår företagskultur?

 7. Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva [namn]?

 8. [För ledarskapsroller] Om du var [Namn], vad är det första du skulle göra då?

 9. Hur väl anpassar sig [Namn] när prioriteringarna ändras?

 10. Kan du ange ett område där du skulle vilja se [Namn] förbättras?

Flera faktorer spelar in i hur lyckad och effektiv en 360-graders undersökning blir. Frågornas typ, timingen, frekvensen, formuleringar och struktur kan alla påverka hur användbart resultatet blir. Det är därför det är viktigt att vara noggrann vid utformningen av den här typen av undersökningar. För mer information om vilken sorts medarbetarundersökningar som bäst passar era behov, eller hur vi kan hjälpa dig med denna process, kontakta vårt team!

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost