Eletive stärker det proaktiva ledarskapet på Total Produce Nordic

Nu har vi moderna metoder och verktyg för att arbeta med engagemang på ett datadrivet sätt.

Christina Hagdahl

HR Business Partner på TPN

Med hjälp av Eletive arbetar Total Produce aktivt och agilt med arbetsmiljön och medarbetarnas upplevelse. Engagemanget mäts med pulsundersökningar, eNPS-talet ökar stadigt och medarbetarna är delaktiga i att bygga kulturen.

Om Total Produce Nordic

Total Produce Nordic (TPN) är en marknadsledande koncern inom segmentet färska frukter och grönsaker. TPN samlar en rad ledande varumärken inom frukt och grönt i ett globalt nätverk av samarbetspartners och leverantörer.

Total Produce använder Eletive för medarbetarundersökningar sedan 2019.

Utmaning

Tidigare arbetade TPN med årliga medarbetarundersökningar. Verktyget de använde var tungarbetat, ineffektivt och tog mycket av HR-avdelningens tid i anspråk. 

“När det var dags att återkoppla hade siffrorna och resultaten redan hunnit bli irrelevanta. Det var inte tillräckligt agilt och att arbeta på det sättet gav väldigt lite”, säger Christina Hagdahl, HR Business Partner på TPN.

Företaget sökte därför ett mer modernt sätt att mäta och driva medarbetarengagemang i organisationen. Det saknades tydliga processer för att arbeta effektivt med arbetsmiljön och medarbetarnas upplevelse.

Christina konstaterar att det tidigare saknades mätbara insikter kring engagemanget i organisationen. 

”Vi behövde moderna metoder och verktyg för att arbeta på ett datadrivet sätt istället”, säger hon.

Lösning

2019 började TPN implementera Eletive i sina dotterbolag. Först med att använda plattformen var Everfresh, och nu står flera andra dotterbolag på tur. 

“Idag arbetar vi primärt med pulsundersökningar som går ut en gång i månaden. Det har gett oss helt nya förutsättningar för att arbeta proaktivt med medarbetarengagemang och arbetsmiljö.”

Total Produce arbetar just nu mycket med sin kultur, och har lagt till ett eget frågebatteri för att utöver engagemang även mäta hur kultur och värderingar utvecklas i organisationen. Christina uppskattar även möjligheten att mäta eNPS (Employee Net Promoter Score).

“Vårt eNPS har stadigt ökat sedan vi började med Eletive. Idag kan vi kan snabbt identifiera problem när de uppstår och vi kan se i våra resultat om åtgärderna får effekt.” 

Vill du veta mer om eNPS? Läs gärna vår artikel: Vad är eNPS?

Resultat

Detta nya sätt att arbeta har gett en rad positiva effekter i organisationen. Medarbetarundersökningarna, som tidigare var krångliga och tidskrävande, är idag enkla och användarvänliga. 

Det är inte längre HR som på egen hand drar ett tungt lass. Med Eletive har ansvaret istället flyttats ut i organisationen – där det faktiska förändringsarbetet också görs.

“Idag är många av våra chefer helt självgående. De arbetar proaktivt med arbetsmiljö och engagemang och uppskattar enkelheten i Eletive.” 

“Våra chefer uppskattar hur enkelt det är att skapa tydliga och pedagogiska rapporter med Eletive. Det krävs bara några klick för att exportera ut resultaten i snygga powerpoint-presentationer.”  

Rapporterna fyller sedan en viktig funktion som diskussionsunderlag i möten och är en obligatorisk punkt på dagordningen.

“Rapporterna fungerar som en gemensam referenspunkt och skapar bra diskussioner. De ger en konkret ingång till ämnen som kan vara svåra att prata om.”

Den största och viktigaste förändringen tycker Christina är att fokuset nu ligger på varje individs ägarskap och ansvar.  

“Med Eletive är det inte chefens ansvar att lösa alla problem på egen hand. Medarbetarna äger sina resultat och teamet arbetar tillsammans för att driva positiv förändring.”