Skapa en kultur med högpresterande människor

Utveckla era medarbetare med hjälp av kontinuerlig feedback och agil målstyrning.

Medarbetarprestation med Eletive

Plattformen skapar en trygg grund för ett proaktivt och systematiskt arbete för att öka medarbetarengagemanget i er organisation. Genom betydelsefulla konversationer mellan medarbetare och chefer kan en positiv prestationskultur skapas, där alla har möjlighet till ökad prestation och utveckling.

Vad våra kunder tycker om oss!

Våra medarbetare är och har alltid varit vårt huvudfokus och genom att använda Eletive kan vi spåra våra anställdas engagemang i realtid. Informationen som alla får från plattformen fungerar som en utmärkt bas för meningsfulla och kontinuerliga samtal mellan våra chefer och anställda. Dessutom använder vi Eletive för att skapa och följa upp konkreta åtgärder för både medarbetare och team.

Maria Sigfridson

HR-Manager/Partner, RO-Gruppen

Funktioner för medarbetarprestation

Sätt och hantera agila mål

Ge alla i organisationen möjlighet att äga sin personliga utveckling genom personliga handlingsplaner som tydligt visar hur initiativtagande påverkar individ- och gruppresultat. Skapa och följ mål, sammankoppla dem till avdelnings-eller organisationsmål. Identifiera vad som fungerar och vad som inte gör det - gör justeringar för att lära och växa tillsammans. Fokusera mindre på administration och mer på de åtgärder som ska vidtas.

Sammankoppla hela organisationen

Följ och samarbeta med gemensamma mål på alla nivåer i bolaget för att skapa sammankoppling, tydliga ansvarsområden och transparens i er organisation. Med stöd av målsättningsprocessen OKR (Objective & Key Results) kan ni skapa individuella, avdelnings- och företagsomfattande mål. Sammankoppla målen med varandra för att skapa ett horisontellt samarbete som visar allas olika ansvarsområden för att nå det gemensamma målet. Följ upp och få inblick om hur olika initiativ bidrar till det gemensamma målet.

Omfamna kontinuerlig feedback

Uppmuntra chefer och medarbetare att träffas regelbundet för att diskutera medarbetarens professionella utveckling, engagemang och måluppfyllelse. Chefer och medarbetare samarbetar i en gemensam agenda där de kan skriva privata och gemensamma anteckningar, lägga till samtalspunkter och To Do's. Varje mötesagenda finns sparad i plattformen vilket gör det möjligt för medarbetare och chefer att följa tidigare diskussioner och beslut för att tydligt se medarbetarens utveckling över tid.

Investera i era medarbetare