Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang2 juni 2022

Undersök medarbetarnas välmående – rekommendationer och exempel

Kvinna med laptop

Engagerade medarbetare skapar framgångsrika organisationer. Men hur vet man vad de anställda känner och hur de uppfattar situationer och arbetsmiljön? Välmåendeundersökningar för medarbetare, även kallat engagemangsundersökningar, kommer att ge dig svaret.

Det finns olika sätt att mäta medarbetares välmående, och de enkäter som används för detta har många olika namn. Välmåendeundersökningar, hälsa och välmåendeundersökningar, personalundersökningar, tillfredställelseenkäter och engagemangsundersökningar är alla olika termer som beskriver enkäter gjorda för att mäta medarbetarengagemang. 

Syftet är att samla in feedback från anställda för att förstå hur organisationen bäst kan bygga en arbetsplats där de anställda tillåts att prestera sitt bästa. 

Exempel på medarbetarundersökningar 

Låt oss titta på några olika typer av medarbetarundersökningar och deras olika användningsområden. 

Pulsundersökningar 

Pulsundersökningar är korta och snabba digitala undersökningar som skickas ut på regelbunden basis. Enkäterna kan skickas ut veckovis, varannan vecka, månadsvis, varannan månad, kvartalsvis eller årsvis. Dessa undersökningar ger en inblick i hur din organisation presterar och hur dina anställda mår. Frågorna i en pulsundersökning bör innefatta alla de viktiga drivkrafterna för medarbetarengagemang och täcka alla områden som man behöver för att förstå personalens upplevelser. Detta inkluderar ett antal olika variabler, allt från balansen mellan arbetslivet och privatlivet, mental hälsa och relationerna med kollegor och chefer. 

Drivkrafter engagement

Vi har gått in djupare på de olika drivkrafterna för medarbetarengagemang här: Medarbetarundersökning: vilka frågor bör ingå? 

Årliga medarbetarundersökningar 

Det gammalmodiga sättet att mäta engagemang och välmående hos de anställda är genom att skicka ut en årlig, stor enkät som innehåller väldigt många frågor. Detta är ett sätt att arbeta på, som de flesta organisationer rör sig ifrån för att kunna arbeta på ett mer flexibelt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att årliga undersökningar bara ger dig en överblick över just den specifika tidpunkten då undersökningen genomförs, och att saker som engagemang och välmående är två saker som fluktuerar över tid. 

Rekommenderad läsning: Årliga medarbetarundersökningar eller pulsundersökningar i realtid? 

Anpassade undersökningar 

Ibland kan du behöva skapa egna specifika undersökningar relaterade till specifika ämnen. Dessa undersökningar kanske inte behöver upprepas eller skickas ut till hela organisationen. Då kan en anpassad undersökning skapad för det specifika fallet vara ett bra alternativ. Anpassade undersökningar kan användas för stora och små saker, de kan vara grundliga eller bara innehålla en enda fråga. 

Onboardingundersökningar 

Onboardingundersökningar är värdefulla när du vill mäta hur onboardingupplevelsen är för nyanställda. Genom att samla in anonym feedback, så kan du identifiera var det finns utrymme för förbättring, och därefter justera och göra ändringar i onboardingprocessen. Kontinuerlig översikt av onboarding- och medarbetarupplevelserna genom hela medarbetarresan gör att du även kan se om de åtgärder du tar har någon effekt och leder till förbättrat undersökningsresultat. 

Offboarding-undersökningar 

Avslutsundersökningar är extremt värdefulla och ett bra sätt för att få förståelse för hur du kan förbättra medarbetarnas upplevelser och organisationskulturen. De som är på väg att lämna ditt företag har förstahandsinformation om vad som fungerar bra i din organisation, men de är också de som vet bäst varför man säger upp sig. Be dem om feedback på ett strukturerat vis och vidta åtgärder på den feedbacken. Det är ett bra sätt att minska personalomsättningen och minska antalet som säger upp sig. 

Mångfaldsundersökningar 

När du arbetar med olika initiativ för mångfald, är det viktigt att du har möjlighet att se över dina resultat och se framsteg över tid. Eftersom mångfald har både objektiva och subjektiva aspekter, så är det grundläggande att övervaka den interna uppfattningen för detta. En mångfaldsstrategi behöver inkludera en pålitlig metod för att mäta resultatet och medarbetarundersökningar är ett bra verktyg för detta. 

Läs mer om att mäta påverkan som dina mångfaldsåtgärder har här

Flexibel HR kräver realtidsinsikter 

Under det senaste årtiondet har det skett en signifikant förändring i hur företag arbetar med medarbetarengagemang. Från inga undersökningar, till årliga undersökningar, via pulsundersökningar till dagens intelligenta engagemangsundersökningar som är baserade på adaptiva algoritmer och maskininlärning. 

Att ha verktyg på plats för att samla in feedback från anställda har gått från att vara ”bra att ha” till ett ”måste ha”, och i många länder är det till och med lagstiftat att ha en formell kanal för feedback och visselblåsning. Mycket har även hänt på den tekniska sidan av engagemangsundersökningar. Vi har skrivit utbrett om de olika trenderna i detta ämne i denna artikel: Intelligenta medarbetarundersökningar för företag ökar engagemanget 

Välmåendeundersökningar: De bästa användningssätten 

Så vilka är de bästa användningssätten för att mäta medarbetares välmående? Vi har listat några tips här nedanför:

  1. Använd pulsundersökningar i realtid för att mäta medarbetarengagemang 

  2. Bestäm uppföljningsrutiner och följ dem 

  3. Använd öppna fritextfrågor i dina undersökningar 

  4. Sätt förväntningar och kommunicera dem till alla i organisationen 

  5. Stöd självledarskap och skapa en kultur som främjar ansvar 

  6. Säkerställ att det finns en kanal för feedback redan när du börjar 

  7. Integrera dina undersökningar med din tech stack för att öka deltagandet i dem 

  8. Komplettera engagemangsundersökningar med hanteringsprogram för prestationer 

För mer djupgående läsning om detta ämne, så rekommenderar denna artikel: Best practices for employeeengagementsurveys https://eletive.com/blog/employee-wellness-surveys-examples-and-best-practices/  

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost