Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Undersök medarbetarnas välmående – rekommendationer och exempel

Kvinna med laptop

Engagerade medarbetare skapar framgångsrika organisationer. Men hur vet man vad de anställda känner och hur de uppfattar situationer och arbetsmiljön? Välmåendeundersökningar för medarbetare, även kallat engagemangsundersökningar, kommer att ge dig svaret.

Det finns olika sätt att mäta medarbetares välmående, och de enkäter som används för detta har många olika namn. Välmåendeundersökningar, hälsa och välmåendeundersökningar, personalundersökningar, tillfredställelseenkäter och engagemangsundersökningar är alla olika termer som beskriver enkäter gjorda för att mäta medarbetarengagemang. 

Syftet är att samla in feedback från anställda för att förstå hur organisationen bäst kan bygga en arbetsplats där de anställda tillåts att prestera sitt bästa. 

Exempel på medarbetarundersökningar 

Låt oss titta på några olika typer av medarbetarundersökningar och deras olika användningsområden. 

Pulsundersökningar 

Pulsundersökningar är korta och snabba digitala undersökningar som skickas ut på regelbunden basis. Enkäterna kan skickas ut veckovis, varannan vecka, månadsvis, varannan månad, kvartalsvis eller årsvis. Dessa undersökningar ger en inblick i hur din organisation presterar och hur dina anställda mår. Frågorna i en pulsundersökning bör innefatta alla de viktiga drivkrafterna för medarbetarengagemang och täcka alla områden som man behöver för att förstå personalens upplevelser. Detta inkluderar ett antal olika variabler, allt från balansen mellan arbetslivet och privatlivet, mental hälsa och relationerna med kollegor och chefer. 

Drivkrafter engagement

Vi har gått in djupare på de olika drivkrafterna för medarbetarengagemang här: Medarbetarundersökning: vilka frågor bör ingå? 

Årliga medarbetarundersökningar 

Det gammalmodiga sättet att mäta engagemang och välmående hos de anställda är genom att skicka ut en årlig, stor enkät som innehåller väldigt många frågor. Detta är ett sätt att arbeta på, som de flesta organisationer rör sig ifrån för att kunna arbeta på ett mer flexibelt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att årliga undersökningar bara ger dig en överblick över just den specifika tidpunkten då undersökningen genomförs, och att saker som engagemang och välmående är två saker som fluktuerar över tid. 

Rekommenderad läsning: Årliga medarbetarundersökningar eller pulsundersökningar i realtid? 

Anpassade undersökningar 

Ibland kan du behöva skapa egna specifika undersökningar relaterade till specifika ämnen. Dessa undersökningar kanske inte behöver upprepas eller skickas ut till hela organisationen. Då kan en anpassad undersökning skapad för det specifika fallet vara ett bra alternativ. Anpassade undersökningar kan användas för stora och små saker, de kan vara grundliga eller bara innehålla en enda fråga. 

Onboardingundersökningar 

Onboardingundersökningar är värdefulla när du vill mäta hur onboardingupplevelsen är för nyanställda. Genom att samla in anonym feedback, så kan du identifiera var det finns utrymme för förbättring, och därefter justera och göra ändringar i onboardingprocessen. Kontinuerlig översikt av onboarding- och medarbetarupplevelserna genom hela medarbetarresan gör att du även kan se om de åtgärder du tar har någon effekt och leder till förbättrat undersökningsresultat. 

Offboarding-undersökningar 

Avslutsundersökningar är extremt värdefulla och ett bra sätt för att få förståelse för hur du kan förbättra medarbetarnas upplevelser och organisationskulturen. De som är på väg att lämna ditt företag har förstahandsinformation om vad som fungerar bra i din organisation, men de är också de som vet bäst varför man säger upp sig. Be dem om feedback på ett strukturerat vis och vidta åtgärder på den feedbacken. Det är ett bra sätt att minska personalomsättningen och minska antalet som säger upp sig. 

Mångfaldsundersökningar 

När du arbetar med olika initiativ för mångfald, är det viktigt att du har möjlighet att se över dina resultat och se framsteg över tid. Eftersom mångfald har både objektiva och subjektiva aspekter, så är det grundläggande att övervaka den interna uppfattningen för detta. En mångfaldsstrategi behöver inkludera en pålitlig metod för att mäta resultatet och medarbetarundersökningar är ett bra verktyg för detta. 

Läs mer om att mäta påverkan som dina mångfaldsåtgärder har här

Flexibel HR kräver realtidsinsikter 

Under det senaste årtiondet har det skett en signifikant förändring i hur företag arbetar med medarbetarengagemang. Från inga undersökningar, till årliga undersökningar, via pulsundersökningar till dagens intelligenta engagemangsundersökningar som är baserade på adaptiva algoritmer och maskininlärning. 

Att ha verktyg på plats för att samla in feedback från anställda har gått från att vara ”bra att ha” till ett ”måste ha”, och i många länder är det till och med lagstiftat att ha en formell kanal för feedback och visselblåsning. Mycket har även hänt på den tekniska sidan av engagemangsundersökningar. Vi har skrivit utbrett om de olika trenderna i detta ämne i denna artikel: Intelligenta medarbetarundersökningar för företag ökar engagemanget 

Välmåendeundersökningar: De bästa användningssätten 

Så vilka är de bästa användningssätten för att mäta medarbetares välmående? Vi har listat några tips här nedanför:

  1. Använd pulsundersökningar i realtid för att mäta medarbetarengagemang 

  2. Bestäm uppföljningsrutiner och följ dem 

  3. Använd öppna fritextfrågor i dina undersökningar 

  4. Sätt förväntningar och kommunicera dem till alla i organisationen 

  5. Stöd självledarskap och skapa en kultur som främjar ansvar 

  6. Säkerställ att det finns en kanal för feedback redan när du börjar 

  7. Integrera dina undersökningar med din tech stack för att öka deltagandet i dem 

  8. Komplettera engagemangsundersökningar med hanteringsprogram för prestationer 

För mer djupgående läsning om detta ämne, så rekommenderar denna artikel: Best practices for employeeengagementsurveys https://eletive.com/blog/employee-wellness-surveys-examples-and-best-practices/  

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost