Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang12 oktober 2021

Årliga medarbetarundersökningar – eller pulsundersökningar i realtid?

Två kvinnor pratar om medarbetarengagemang

Vi är just nu mitt i ett paradigmskifte, där de formella, årliga undersökningarna allt mer byts ut mot modernare verktyg. Istället för att använda omfattande årliga undersökningar väljer ett snabbt ökande antal organisationer istället att jobba med digital pulsmätningar i realtid, för att hela tiden ha en uppdaterad bild av tillståndet i sin organisation. Medan årliga undersökningar ger en ögonblicksbild, ger pulsundersökningar en kontinuerlig och därför mer rättvisande bild av medarbetarnas engagemang, och hur det förändras och utvecklas över tiden.

Pulsundersökningar möjliggör ett mer agilt och datadrivet arbetssätt

Årliga undersökningar är bättre än att inte mäta alls, men de lyckas inte fånga den föränderliga karaktären hos medarbetarupplevelsen. Med traditionella årliga undersökningar, där varje anställd ställs över 50 frågor, tar det ofta en månad eller mer att granska feedbacken och planera för organisatoriska åtgärder. Detta tillvägagångssätt är inte kompatibelt med dagens förväntningar på HR att arbeta agilt och datadrivet.

"Den ökade användningen av realtidsanalys- och rekommendationsmotorer i både konsument- och affärsteknik har väckt oro för att feedback från traditionella engagemangsundersökningar vartannat år (eller till och med årligen) inte är tillräckligt frekvent för att ge ett komplett och aktuellt perspektiv", säger Gartners Senior Director analytiker Helen Poitevin.

Det här diagrammet från Gartner visar tydligt hur stark trenden är, och hur regelbundna pulsmätningar snabbt blivit den nya normen.

Gartner diagram: Årliga medarbetarundersökningar eller pulsundersökningar?

Läs gärna hela Gartners artikel här.

Årliga undersökningar är oftast långa och omständliga att svara på, vilket faktiskt i sig kan orsaka stress för medarbetare. Det kan också leda till att folk stressar igenom frågorna för att kunna återvända till sina arbetsuppgifter, något som också riskerar att påverka resultatens kvalitet. Pulsmätningar, ibland även kallade temperaturmätningar, å andra sidan, påverkar knappt medarbetarnas dag eftersom de bara tar en minut eller två att besvara. Det innebär att fler personer kommer att besvara undersökningarna och att resultatens validitet förbättras.

Fördelar med pulsmätningar

Att mäta medarbetarnas engagemang och följa upp medarbetarupplevelsen regelbundet, istället för en gång om året, har många fördelar. Pulsundersökningar skapar en kontinuerlig kommunikation och feedback-loop med medarbetarna.

Viktiga insikter i realtid

Medarbetarengagemang, och de olika drivkrafterna bakom engagemanget, förändras över tiden. Om du ställer en fråga i januari och ställer samma fråga till samma person i juni, kan svaret ha förändrats. Det är därför resultaten av årliga undersökningar snabbt blir daterade. Med regelbundna pulsmätningar har du alltid tillgång till aktuell information om tillståndet i din organisation.

Datadrivna HR-beslut

Utan korrekt data om engagemang är det svårt, för att inte säga omöjligt, att veta hur bra saker och ting fungerar i din organisation. Utan aktuell tillgång till data blir det lätt att vissa beslut fattas baserat på magkänsla och personliga åsikter, vilket innebär att organisationen riskerar att fokusera på fel saker. Med pulsundersökningar kan HR-team också mäta, visualisera och rapportera effekten av olika HR-initiativ.

Tidiga varningar

Pulsmätningar fungerar som tidig varningssystem som sätter ljuset på problemområden innan de hinner utvecklas till mer allvarliga situationer. Realtidsdata om ger HR och chefer möjlighet att vara proaktiva och investera tid och ansträngning i de områden där det behövs som mest.

Pulsmätningar visar medarbetarna att deras feedback värdesätts

Sist men inte minst, så hjälper pulsundersökningar till att bygga en feedback-baserad kultur. De visar på organisations vilja att investera i och svara på medarbetarnas feedback. Genom att tillhandahålla en säker kanal för feedback från anställda hjälper pulsundersökningar att bygga en trygg kultur av inkludering och kommunikation där allas röster hörs och värderas.

Fortsätt läsa

DEI

Mångfald och inkludering

Fördelar med mångfald på arbetsplatsen

4 april 2022

Vilka är fördelarna med mångfald på arbetsplatsen? Och vilka utmaningar brukar organisationer möta när de arbetar för att öka mångfald, jämlikhet och inkludering? I den här artikeln utforskar vi fördelarna med en diversifierad arbetsstyrka och fördelarna med att bygga en inkluderande arbetsplats.

Läs bloggpost
Man at desk

Medarbetar-engagemang

5 sätt att öka deltagandet i medarbetar-undersökningar

23 mars 2022

Ibland upplever HR-team att det är svårt att motivera medarbetarna att delta i medarbetarundersökningar. Lyckligtvis finns det effektiva sätt att förbättra svarsfrekvensen och öka engagemanget.

Läs bloggpost
människor på kontor

Medarbetar-engagemang

Intelligenta medarbetar-undersökningar för företag ökar engagemanget 

2 december 2021

Under det senaste decenniet har en betydande förändring och utveckling skett inom medarbetarundersökningar för företag – och hur företag arbetar med engagemang. Från inga undersökningar alls, till årliga undersökningar, via pulsundersökningar, till dagens intelligenta medarbetarundersökningar som drivs av adaptiva algoritmer och maskininlärning.

Läs bloggpost