Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang12 oktober 2021

Årliga medarbetar-undersökningar vs. pulsundersökningar i realtid

Två kvinnor pratar om medarbetarengagemang

Istället för omfattande årliga medarbetarundersökningar väljer ett snabbt ökande antal företag istället att jobba med digital pulsmätningar i realtid. Detta för att alltid tiden ha en rättvisande och uppdaterad bild av tillståndet i organisationen.

Medan årliga undersökningar ger en ögonblicksbild, ger pulsundersökningar en kontinuerlig och därför mer rättvisande bild av medarbetarnas engagemang, och hur det förändras och utvecklas över tiden.

Pulsundersökningar möjliggör ett mer agilt och datadrivet arbetssätt

Årliga undersökningar är bättre än att inte mäta alls, men de lyckas inte fånga den föränderliga karaktären hos medarbetarupplevelsen. Med traditionella årliga undersökningar, där varje anställd ställs över 50 frågor, tar det ofta en månad eller mer att granska feedbacken och planera för organisatoriska åtgärder. Detta tillvägagångssätt är inte kompatibelt med dagens förväntningar på HR att arbeta agilt och datadrivet.

"Den ökade användningen av realtidsanalys- och rekommendationsmotorer i både konsument- och affärsteknik har väckt oro för att feedback från traditionella engagemangsundersökningar vartannat år (eller till och med årligen) inte är tillräckligt frekvent för att ge ett komplett och aktuellt perspektiv", säger Gartners Senior Director analytiker Helen Poitevin.

Det här diagrammet från Gartner visar tydligt hur stark trenden är, och hur regelbundna pulsmätningar snabbt blivit den nya normen.

Gartner diagram: Årliga medarbetarundersökningar eller pulsundersökningar?

Läs gärna hela Gartners artikel här.

Årliga undersökningar är oftast långa och omständliga att svara på, vilket faktiskt i sig kan orsaka stress för medarbetare. Det kan också leda till att folk stressar igenom frågorna för att kunna återvända till sina arbetsuppgifter, något som också riskerar att påverka resultatens kvalitet. Pulsmätningar, ibland även kallade temperaturmätningar, å andra sidan, påverkar knappt medarbetarnas dag eftersom de bara tar en minut eller två att besvara. Det innebär att fler personer kommer att besvara undersökningarna och att resultatens validitet förbättras.

Fördelar med pulsmätningar

Att mäta medarbetarnas engagemang och följa upp medarbetarupplevelsen regelbundet, istället för en gång om året, har många fördelar. Pulsundersökningar skapar en kontinuerlig kommunikation och feedback-loop med medarbetarna.

Viktiga insikter i realtid

Medarbetarengagemang, och de olika drivkrafterna bakom engagemanget, förändras över tiden. Om du ställer en fråga i januari och ställer samma fråga till samma person i juni, kan svaret ha förändrats. Det är därför resultaten av årliga undersökningar snabbt blir daterade. Med regelbundna pulsmätningar har du alltid tillgång till aktuell information om tillståndet i din organisation.

Datadrivna HR-beslut

Utan korrekt data om engagemang är det svårt, för att inte säga omöjligt, att veta hur bra saker och ting fungerar i din organisation. Utan aktuell tillgång till data blir det lätt att vissa beslut fattas baserat på magkänsla och personliga åsikter, vilket innebär att organisationen riskerar att fokusera på fel saker. Med pulsundersökningar kan HR-team också mäta, visualisera och rapportera effekten av olika HR-initiativ.

Tidiga varningar

Pulsmätningar fungerar som tidig varningssystem som sätter ljuset på problemområden innan de hinner utvecklas till mer allvarliga situationer. Realtidsdata om ger HR och chefer möjlighet att vara proaktiva och investera tid och ansträngning i de områden där det behövs som mest.

Pulsmätningar visar medarbetarna att deras feedback värdesätts

Sist men inte minst, så hjälper pulsundersökningar till att bygga en feedback-baserad kultur. De visar på organisations vilja att investera i och svara på medarbetarnas feedback. Genom att tillhandahålla en säker kanal för feedback från anställda hjälper pulsundersökningar att bygga en trygg kultur av inkludering och kommunikation där allas röster hörs och värderas.

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost