Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Mångfald och inkludering

Fördelar med mångfald på arbetsplatsen

DEI

Vilka är fördelarna med mångfald på arbetsplatsen? Och vilka utmaningar brukar organisationer möta när de arbetar för att öka mångfald, jämlikhet och inkludering? I den här artikeln utforskar vi fördelarna med en diversifierad arbetsstyrka och fördelarna med att bygga en inkluderande arbetsplats.

Innehållsförteckning

 1. Vad är mångfald och inkludering på arbetsplatsen?

 2. Exempel på mångfald på arbetsplatsen

 3. Varför är mångfald på arbetsplatsen viktigt?

 4. Fördelarna med diversifierade team

  1. Inkluderande och mångsidiga arbetsplatser föder innovation

  2. Heterogena team bygger bättre lösningar

  3. Diversifierade företag har tillgång till en större talangpool

  4. Heterogena organisationer är mer lönsamma

 5. Vanliga utmaningar vid mångfaldsarbete på arbetsplatsen

 6. Att lyckas med rekryterig för att främja mångfald

 7. Att mäta och utvärdera mångfald, jämlikhet och inkludering med medarbetarundersökningar

Vad är mångfald och inkludering på arbetsplatsen?

På en arbetsplats som präglas av mångfald utgör medarbetarna en heterogen grupp. Olika egenskaper och bakgrunder bidrar till mångfald. Mångfaldsbegreppet inkluderar till exempel ras, kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, sexuell identitet, kulturell bakgrund och utbildning.

Mångfald är ett mångfacetterat koncept, och när man sätter en strategi för mångfald är det viktigt att bryta ner vilka specifika mångfalds-, rättvise- och inkluderingsluckor som finns i organisation. Att kartlägga demografiska egenskaper är ett sätt att mäta hur graden av mångfald utvecklas och förändras i organisationen, men det ger dig inte hela bilden. Att mäta hur medarbetarna uppfattar situationen är lika viktigt.

En inkluderande arbetsplats är nämligen en arbetsplats en som inte bara präglas av mångfald, utan där alla, oavsett egenskaper och bakgrund, känner sig inkluderade och känner tillhörighet. Mångfald är en term som beskriver demografin för din arbetsstyrka, medan inkludering en term som är mer relaterad till medarbetarnas upplevelse. Det är alltså en term som beskriver medarbetarupplevelsen, snarare än vilka dina anställda är.

Diversity & inclusion graphic

Exempel på mångfald

 • Kulturell mångfald

 • Etnisk mångfald

 • Religiös mångfald

 • Mångfald av åldrar och generationer

 • Mångfald av kön och könsidentitet

 • Mångfald av sexuell läggning

 • Mångfald i fysisk förmåga

 • Mångfald i social bakgrund

 • Mångfald i utbildningsnivå

 • Neurodiversitet

Varför är mångfald på arbetsplatsen viktigt?

Enligt Gartner är DEI (Diversity, Equity and Inclusion) ett av de fem viktigaste fokusområdena för HR-ledare under 2022. Så vilken påverkan har mångfald på arbetsplatsen, och varför är det så viktigt att främja mångfald, jämlikhet och inkludering? Forskning visar tydligt att inkludering, jämlikhet och mångfald är viktiga nycklar för att bygga framgångsrika, blomstrande arbetsplatser där människor är gladare, friskare och presterar bättre. Organisationer som omfamnar mångfald på arbetsplatsen upplever ett brett utbud av fördelar, och i den här artikeln ska vi titta närmare på vad dessa fördelar är.

Fördelar med diversifierade team

Mångfald medför många fördelar, både för individen och för organisationen:

 • Ökad innovation och förbättrad problemlösning

 • Bättre beslut och färre "blinda fläckar"

 • Tillgång till en större talangpool

 • Ökad lönsamhet

Inkluderande och diversifierade arbetsplatser är mer innovativa

Problemlösning, innovation och kreativitet stimuleras av olikheter. En fördomsfri och inkluderande arbetsmiljö är därför oerhört viktig. Studier visar att homogena team överträffas de av team som är mer olika. När flera perspektiv möts föds nya idéer och lösningar. I sin artikel "Why Diverse Teams Outperform Homogeneous Teams", förklarar forskarna Dr. David Rock, Paulette Gerkovich, Ph.D. detta på djupet: "En del av anledningen till att detta händer beror på vad forskare kallar kognitiv utveckling – processen att dela, utmana och utöka vårt tänkande. Mångfald tvingar medarbetare att utmana varandra och att tänka djupare och mer faktabaserat."

Inkluderande team bygger bättre lösningar

Team där medarbetarna kommer från olika kulturer och representer olika personlighetstyper, egenskaper eller identiteter kommer av uppenbara skäl att ha tillgång till fler perspektiv. Medan en mindre homogen grupp ibland kommer att känna att beslutsfattande är mer utmanande, visar forskning att mångfald innebär att de beslut som fattas har högre kvalitet. I Harvard Business Review-artikeln "Why Diverse Teams Are Smarter", förklarar författarna David Rock och Heidi Grant varför "People from diverse backgrounds might actually alter the behavior of a group’s social majority in ways that lead to improved and more accurate group thinking." De citerar flera studier och drar slutsatsen att "greater diversity may also change the way that entire teams digest information needed to make the best decisions."

Arbetsplatser som omfamnar mångfald har tillgång till en större kandidatpool

En annan fördel med att bygga en inkluderande arbetsplats som präglas av mångfald är att det ger organisationen tillgång till en mycket större talangpool. Medan homogena arbetsplatser har svårt att attrahera grupper som inte är representerade i deras organisationer, lockar företag som präglas av mångfald en större grupp arbetssökande. Och det är inte bara minoriteter som är mer attraherade av diversifierade arbetsmiljöer. I en Glassdoor-studie från 2020 uppger 76 % av anställda och arbetssökande att mångfald på arbetsplatsen är en viktig faktor när de utvärderar företag och jobberbjudanden. Detta innebär att organisationer med mångfald både har fler kandidater att välja på och lättare att attrahera topptalanger.

Organisationer med mångfald är mer lönsamma

Mångfald lönar sig. Det finns många studier som visar att diversifierade team presterar bättre på ett sätt som avsevärt påverkar resultatet. En McKinsey-rapport baserad på 366 börsnoterade företag fann att företagen i den översta kvartilen med störst etnisk mångfald i företagsledningen hade 35 % större sannolikhet att ha bättre ekonomisk avkastning än sitt branschgenomsnitt.

Dessutom hade de i den översta kvartilen för mångfald när det kom till kön 15 % större sannolikhet att generera högre avkastning än branschens genomsnitt. En annan McKinsey-studie fann att amerikanska offentliga företag med olika styrelser har en 95% högre avkastning på eget kapital än de med homogena styrelser. Och ytterligare en annan studie från Boston Consulting Group visare att en ökad mångfald av ledarteam leder till förbättrad ekonomisk prestation.

Vanliga utmaningar för mångfald på arbetsplatsen

Även om det finns en växande konsensus kring den positiva effekten av mångfald på arbetsplatsen, finns det utmaningar som många organisationer möter i sitt arbete för att främjar mångfald och inkludering:

 • Fördomar

 • Diskriminering

 • Ojämlik inkludering

 • Kommunikationsutmaningar

 • Kulturella missförstånd

 • Långsam förändring

Många av utmaningarna beror tbristande kunskap. Det är därför forlöpande utbildning kring mångfalds och inkluderingsfrågor är en viktig del av pusslet, både för chefer och teammedlemmar.

Att mäta mångfald och inkludering med regelbundna medarbetarundersökningar är också viktigt – både för att peka ut vilka områden som behöver extra uppmärksamhet, och för att följa framsteg och resultat av olika initiativ.

Att lyckas med rekrytering som främjar mångfald

Att säkerställa att befintliga anställda har en bra medarbetarupplevelse, oavsett vem de är, är det viktigaste första steget för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Genom att regelbundet mäta mångfald och inkludering kan du kontinuerligt förbättra medarbetarupplevelsen. Regelbundna mätningar ger dig också siffror som du kan benchmarka med andra företag, och som du kan visa för kandidater som är intresserade av din orgaisation. Att regelbundet mäta mångald och inkludering med hjälp av medarbetarundersökningar är ett bra sätt att visa att organisationen menar allvar arbetet för att bygga en diversifierad och inkluderande arbetsplats.

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost