Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Best practice för medarbetarundersökningar

Woman at laptop taking employee engagement surveyy

Låt oss titta närmare på best practice gällande medarbetarundersökningar och vilka de vanligaste misstagen är. Att samla in feedback ifrån sin personal är ett viktigt steg i riktning mot att förbättra medarbetarupplevelsen, men det är viktigt att göra det på rätt sätt.

Så lyckas du med medarbetarundersökningar 

 1. Använd pulsundersökningar för att mäta medarbetarengagemang i realtid 

 2. Bestäm uppföljningsrutiner och stå fast vid dem 

 3. Använd öppna frågor i medarbetarenkäterna 

 4. Mät eNPS (Employee Net Promotor Score) 

 5. Sätt förväntningar och kommunicera ut dem till alla i organisationen 

 6. Stärk självledarskapet och bygg en ansvarstagande kultur 

 7. Säkerställ att det finns en feedbackloop redan från början. 

 8. Integrera era medarbetarenkäter med befintlig tech stack för att öka deltagandet i medarbetarundersökningarna 

 9. Komplettera undersökningar om medarbetarengagemang med ett system för performance management  

Engagemangsundersökningar för medarbetare är ett kraftfullt verktyg för att förbättra företagskulturen och medarbetarupplevelsen.Studier visar att den genomsnittliga engagemangsnivån hos medarbetare är låg och att många organisationer kämpar med detta problem på ett eller annat sätt. 

Att implementera undersökningar för medarbetarengagemang är ett bra steg att ta för att förbättra medarbetarengagemang, medarbetarnöjdhet och produktivitet. I den här artikeln ska vi titta närmre på best practices när det kommer till medarbetarundersökningar för engagemang, och vilka de vanligaste misstagen är.  

Använd pulsundersökningar för att mäta engagemang i realtid 

Historiskt sett har många organisationer mätt medarbetarengagemang med en stor årlig medarbetarenkät. Problemet med en sådan är att den bara fungerar som ett bevis på hur det var inom organisationen just då. 

Engagemang och personalens välmående är inte statiska koncept, de har en tendens av att ändras väldigt mycket under ett år. Chefer kan sluta, nya kollegor tillkommer, budgeten justeras och arbetsuppgifterna kan ändras. Det enda konstanta i en organisation är att den ständigt förändras, så det som behövs är ett flexibelt sätt att mäta allt detta så man kan se framstegen och jämföra medarbetarengagemanget med både interna och externa riktmärken. 

Eletive erbjuder flexibel teknologi som tillåter dig att snabbt och enkelt skicka ut pulsundersökningar med den frekvensen som passar din organisation bäst. Läs mer om medarbetarundersökningar och benchmarking >> 

Var noga med uppföljning av resultaten 

Om du är på gång med att introducera regelbundna pulsundersökningar för medarbetarengagemang i din organisation är det viktigt att informera och utbilda alla avdelningar av organisationen. Säkerställ att alla förstår syftet med engagemangsundersökningarna och vad som kommer att hända med svaren som samlas in. 

Diskutera med dina chefer innan den första undersökningar är utskickad och fastsäll vilka uppföljningsrutiner som ska gälla. Det är viktigt att alla i organisationen vet vad som ska göras när engagemangsundersökningen skickas ut. Hur ofta kommer den skickas ut och hur kommer resultaten att hanteras? 

Med Eletive så får du en färdig struktur för handlingsplaner och uppföljning, som ger stöd till dig och dina chefer i arbetet med resultaten.  

Använd öppna frågor i medarbetarenkäterna 

Vi rekommenderar alltid att lägga till öppna frågor i varje medarbetarenkät, så att dina medarbetare får möjligheten att ge mer djupgående information som inte alltid ryms i standardfrågorna. 

En öppen fråga är motsatsen till en sluten fråga som bara kräver ett ja eller nej. Öppna frågor är istället frågor som kräver mer detaljerade svar i fritext. Öppna frågor är viktiga i medarbetarundersökningar eftersom de ger de anställda en möjlighet att ge mer grundliga svar. 

Med Eletive kan du enkelt lägga till öppna och slutna frågor i din enkät. Läs mer om olika typer av undersökningsfrågor >>  

Mät eNPS (Employee Net Promotor Score) 

Frågorna i medarbetarundersökningen ger dig värdefull information kringde olika drivkrafterna för medarbetarengagemang. Men för att få en överblick över den övergripande nivån av personalens tillfredsställelse i din organisation så är det praxis att mäta eNPS, vilket är en förkortning för Employee Net Promotor Score. Detta görs med hjälp av en enda fråga, som enkelt kan adderas i dina pulsundersökningar: 

Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?” 

Svarsalternativen går på en skala från 0 till 10, där 10 innebär ”mycket trolig” och 0 innebär ”inte alls trolig”. Svaren är sedan uppdelade till Promotors (9, 10), Passives (7,8) och Detractors (0-6).  

Rekommenderad läsning: Mät och öka eNPS 

Sätt förväntningar och kommunicera ut dem till alla i organisationen 

Kommunikation är en nyckelingrediens till att skapa en kultur som främjar engagemang. Säkerställ att alla i organisationen känner till syftet av medarbetarundersökningar, hur de gynnas av dem och vad som förväntas från deras håll. Nedanför visas exempel på vad som kan kommuniceras i förväg. 

Chefer är nyckelpersoner i processen och behöver: 

 • Ha enkel tillgång till sitt teams pulsundersökningsresultat 

 • Regebundet diskutera och följa upp undersökningsresultaten med sitt team 

 • Utveckla och implementera handlingsplaner tillsammans med sitt team 

 • Kommunicera framsteg och utmaningar till sitt team 

Medarbetare förväntas också att delta aktivt och:  

 • Vara delaktiga i uppföljningsmötena och bidra till diskussionen 

 • Hålla koll på sin egen engagemangskurva och tänka på vad de själva kan göra för att förbättra den 

 • Visa prov på självledarskap och ta ansvar för problem som de själva har möjlighet att rätta till 

 • Vända sig till sina chefer när de behöver hjälp 

Stärk självledarskapet och bygg en kultur av ansvarstagande 

Välj ett verktyg för dina medarbetarundersökningar som främjar självledarskap. Allt för ofta så tenderar undersökningsresultaten att bli ”ett problem för HR att lösa”, medan resten av organisationen lutar sig tillbaka och väntar på att problemen ska bli lösta. Detta är ingen konstruktiv situation, och genom att implementera de rätta verktygen och rätt attityd så går de att undvika. 

Eletive styrker självledarskap inom en organisation. De bästa resultaten nås när arbetsledare kontinuerligt går igenom alla trender med resten av personalen och tillsammans bestämmer vilka åtgärder som behövs. Läs mer om självledarskap >> 

Säkerställ att det finns en feedbackloop redan från början. 

 

Många organisationer har gjort det klassiska misstaget att börja med anonyma engagemangsundersökningar utan att ha en feedbackloop inbyggt i verktyget de använder sig av. Det som händer då är att du kan hamna i en situation där du har känslig och möjligen alarmerande information; men ingen möjlighet att gräva djupare och utreda informationen. Ett exempel skulle kunna vara en kommentar om sexuella trakasserier. Om du inte vet vem som skrev kommentaren, så kan det vara svårt att agera på informationen. 

Eletive löser detta problemet med en anonym chatt och en visselblåsarfunktion där anställda kan skriva med arbetsledare utan att röja sin identitet. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa en organisation där alla känner sig trygga och säkra.

Integrera era medarbetarenkäter med befintlig tech stack för att öka deltagandet medarbetarundersökningarna 

 

För att maximera deltagandet i medarbetarundersökningarna är det bra att göra det så enkelt som möjligt för anställda att svara på undersökningarna. Genom att integrera medarbetarundersökningarna med de kalender- och kommunikationsapplikationer du använder, så kommer de anställda bli påminda om att svara på enkäterna i de applikationer de spenderar mest tid i.  Till exempel kan anställda få en notis i Slack med en direkt-länk till engagemangsundersökningen, och allt som krävs är ett klick på länken. Inga avbrott, inget behov av att logga in och ut ur olika system, vilket gör en stor skillnad för deltagandet. 

Eletive integreras med dina kalender- och kommunikationsapplikationer, som till exempelt MS Teams och Google, och SSO (Single Sign-On) tillåter användare att logga in på Eletive med deras redan existerande företagsprofiler. Läs mer om integrationer >> 

Komplettera undersökningar om medarbetarengagemang med ett system för performance management  

1-on-1 möten, regelbundna check-ins och medarbetarsamtal är alla viktiga för att driva både engagemang och prestationer. De hjälper chefer att förstå varje individs behov, utmaningar och potential och att stödja medarbetarna i att nå sina mål. 

Många organisationer saknar en formell struktur för dessa möten, vilket tyvärr gör att de ofta nedprioriteras till förmån för det dagliga arbetet. En gemensam plattform för allt som gäller medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, och 1-on-1 möten ger chefer bättre förutsättningar för att lyckas med dessa viktiga möten.  

Eletive erbjuder en komplett infrastruktur för performance management. Genom att samla 1:1s, handlingsplaner, 360-graders feedback och OKRs i samma plattform får organisationer en bättre överblick och kan arbeta effektivare tillsammans. 

Är du nyfiken på att lära dig mer om hur din organisation skulle gynnas av en modern people success-plattform? Ta kontakt och prata med en av våra experter! 

  

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Förstå dina engagemangsresultat med hjälp av Eletive benchmarkdata

Benchmarkdata för medarbetarengagemang sätter organisationens resultat i ett sammanhang och hjälper dig att sätta mål som är datadrivna och realistiska.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

En omfattande guide för medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är inte bara ett buzzword; Det är ett viktigt element som driver produktivitet, arbetsmoral och övergripande affärsframgång. Upptäck vår ultimata guide för medarbetarengagemang idag.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Vad är medarbetarupplevelse – och hur mäter man den?

En positiv medarbetarupplevelse leder till individuell tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Följ med oss när vi avslöjar de viktigaste aspekterna i en framgångsrik medarbetarupplevelse 2023.

Läs bloggpost