Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang12 december 2022

Anonym chatt för medarbetare: fördelar och best practice

Anonymous chat for employees

En anonym chatt för anställda är ett viktigt verktyg för arbetsgivare som vill främja en positiv och inkluderande företagskultur.

I den här artikeln tittar vi närmare på fördelarna med att erbjuda en anonym chatt för medarbetare och anställda, samt diskutera best practices för att implementera det i organisationen.

Fördelar med en anonym chatt för medarbetare

Det finns flera fördelar med att erbjuda en anonym chatt för anställda. Anonymiteten ger anställda ett säkert utrymme att dela sina tankar och bekymmer utan rädsla för repressalier. Detta kan vara särskilt viktigt i situationer där anställda kan vara tveksamma till att tala öppet om känsliga ämnen, såsom trakasserier eller diskriminering.

Anonym feedback gynnar både anställda och arbetsgivare

Anonym feedback från anställda ger fördelar för både anställda och arbetsgivare. För anställda kan en anonym chatt erbjuda ett tryggt forum för att dela sina tankar och bekymmer utan rädsla för negativa konsekvenser. Dessutom kan anonym feedback uppmuntra öppen och ärlig kommunikation på arbetsplatsen, vilket kan leda till en mer samarbetsvillig och produktiv arbetsmiljö. En anonym chatt ett användbart verktyg för att samla in feedback och insikter från anställda, och ett viktigt komplement till pulsundersökningar och medarbetarundersökningar. För arbetsgivare kan anonym feedback från anställda vara ett värdefullt verktyg för att samla in insikter och förstå de anställdas erfarenheter och perspektiv. Feedbacken bidrar till en mer korrekt och komplett bild av arbetsmiljön och eventuella problem som kan behöva åtgärdas. Det kan också hjälpa till att identifiera förbättringsområden och driva positiva förändringar inom organisationen. Anonym feedback hjälper till att främja förtroende och förbättra medarbetarengagemanget, eftersom den visar att arbetsgivaren är öppen för att höra och ta itu med sina anställdas oro.

Rekommenderad läsning: Drivkrafter bakom medarbetarengagemang

Anonym chatt för medarbetare – viktigt att tänka på

Det finns flera saker du bör tänka på när du implementerar en anonym chatt för feedback från anställda:

  • Kommunicera tydligt syftet med den anonyma chatten och hur den kommer att användas. Anställda bör förstå att chatten är avsedd att skapa ett säkert utrymme för dem att dela sina tankar och bekymmer utan rädsla för repressalier eller negativa konsekvenser.

  • Instruera chefer och administratörer i hur de ska övervaka chatten och hur de ska hantera kommentarer som kommer in från medarbetarna.

  • Följ upp medarbetarnas feedback. Detta kan innebära att dela alla åtgärder som vidtagits som svar på feedback, såväl som regelbundna uppdateringar om framsteg och eventuella förändringar som genomförts som ett resultat av feedbacken. Det bidrar till att bygga förtroende och visa medarbetarna att deras feedback värderas och tas på allvar.

En komplett plattform för anonym medarbetarfeedback

Eletive tillhandahåller en komplett plattform för anonym feedback från anställda. I plattformen finns såväl medarbetarundersökningar som en anonym chatt och en visselblåsarkanal.

Ett säkert utrymme för känsliga ämnen

Den anonyma chatten är en värdefull kanal för att samla in feedback från anställda och hjälper till att föerbygga en tystnadskultur. Varje gång en anställd vill uttrycka något, låter den anonyma chatten dem dela sina tankar eller information – utan att de behöver dela sin identitet.

Chefer kan svara på kommentarer från medarbetare

Chatt-funktionen gör det enkelt för chefer att svara på kommentarer och meddelanden samtidigt som medarbetaren kan förbli anonym. Detta är ovärderligt till exempel om någon upplever mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen, och i många andra känsliga sammanhang. Rekommenderad läsning: Intelligenta medarbetarundersökningar för företag ökar engagemanget

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost