Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Drivkrafterna bakom medarbetarengagemang – hur mäter man?

Woman with laptop

Vikten av medarbetarengagemang är något som de flesta av oss förstår intuitivt. Det är logiskt att människor som är mer engagerade i deras arbete kommer att tycka om sitt arbete mer och göra ett bättre jobb. Men vilka är dessa drivkrafter för medarbetarengagemang?

Forskning visar att starkt engagerade team kan öka produktiviteten med 17% och minska frånvaro med så mycket som 41%. Detta innebär att öka medarbetarengagemanget är ofta en av de snabbaste och mest effektiva sätten för organisationer att förbättra sina prestationer och resultat. En engagerad arbetskraft betyder också minskad oönskad uppsägning, minskad sjukfrånvaro och ett starkare arbetsgivarvarumärke

Oengagerad personal kommer sällan leverera bra prestationer. Mycket engagerade anställda, kan å andra sidan ha en dramatisk påverkan genom diskretionära ansträngningar och göra det där lilla extra för ett bättre resultat. 

Vilka är drivkrafterna för medarbetarengagemang? 

Engelskans ”what gets measured gets managed” kanske inte låter lika svängigt om man skulle översätta det till svenska, men det stämmer i detta land också. För att kunna förbättra medarbetarengagemang, måste organisationer ha metoder för att mäta det. Och inte bara i sin helhet, medarbetarengagemang är ett komplext koncept med flera olika lager. Istället bör företag mäta de olika drivkrafterna som påverkar medarbetarengagemang, genom att låta de anställda betygsätta dem. Vilka är de olika drivkrafterna för medarbetarengagemang? I Eletives plattform fokuserar vi på 11 olika aspekter av medarbetarnas upplevelser. 

 1. Feedback och kommunikation 

 2. Autonomi 

 3. Delaktighet och meningsfullhet 

 4. Arbetsbelastning 

 5. Hälsa 

 6. Arbetsplats och verktyg 

 7. Upplärning och utveckling 

 8. Mål och att uppfylla mål 

 9. Strategi, vision och kultur 

 10. Relationen med chefer 

 11. Relationen med kollegor 

Fortsätt att läsa och lär dig mer om de olika drivkrafterna bakom medarbetarengagemang och varför de är viktiga områden att förstå när man samlar feedback ifrån de anställda. 

Drivers of employee engagement

Feedback och kommunikation 

Effektiv kommunikation och konstruktiv feedback är några av de största drivkrafterna med inflytande på medarbetarengagemang. Att få adekvat och konstruktiv feedback hjälper anställda att förstå vad de gör bra och i vilka områden de kan förbättra sig. Feedback påverkar engagemangsnivåerna och stärker relationen mellan chefer och anställda. Anställda som får konstruktiv feedback i ämnen såsom prestationer, arbetsframsteg, tillgångar, hinder, utmaningar och lösningar är oftast både mer engagerade och produktiva. 

Autonomi på arbetsplatsen

En känsla av autonomiär grundläggande för att bibehålla ett högt medarbetarengagemang.Detta inkluderar varje anställds uppfattning om deras möjligheter att påverka och influera olika aspekter av deras arbete och arbetsmiljö. Detta kan vara möjligheter att påverka saker som till exempel arbetsuppgifter, arbetstakten eller andra beslut som påverkar en anställds arbete. 

Motsatsen till autonomi är micro-management, då anställda inte har något förtroende att ta egna beslut. De flesta skulle hålla med om att bli micro-managed är kvävande och skadligt för engagemang. När medarbetare själva får välja hur de vill lägga upp sitt arbetsschema och hur de ska använda sin expertis, ökar chanserna att de blir mer investerade i organisationen och deras motivation ökar. 

Delaktighet och meningsfullhet i arbetet

Att hitta ett meningsfullt arbete är en essentiell aspekt av medarbetarengagemang. När medarbetare finner en betydelse i sitt arbete, blir själva arbetet något som känns värdefullt och något som de vill fördjupa sig i. 

Känslan av betydelse är starkt ansluten till en känsla av syfte, och beroende på individen, så kan den betydelsen bli härledd på olika sätt. För vissa är en delad känsla av god vilja något som kanskapa en känsla av betydelse, medan andra härleder deras känsla av syfte från andra faktorer såsom uppskattning, kompensation eller status. Det som gör ett arbete betydelsefullt skiljer sig väldigt mycket mellan individer, men vad det än är, så är det alltid nära besläktat med engagemang. 

Delaktighet är också tätt sammankopplat med betydelse och anspelar på känslan att vara respekterad och behandlad på ett bra och rättvist sätt av kollegor och chefer. En uppfattning att sina åsikter, idéer och bidrag betyder något är också något som är viktigt i kontexten av just denna drivkraft. 

Arbetsbelastning hos anställda

Arbetsbelastningen representerar en anställds upplevda nivå av krav och kontroll på jobbet. Kraven kan komma från olika håll och vara av flera olika slag. Jobbkrav kan till exempel komma som en direkt order ifrån chefer eller kollegor, men det kan även förekomma som förväntningar från kunder eller intressenter. Den nivå av kontroll som anställda upplever kommer ofta påverka det slutgiltiga resultatet.  

En bra balans mellan krav och kontroll leder till en hälsosam arbetssituation och positiva medarbetarupplevelser. För många eller för höga krav, kombinerat med lite kontroll över situationen kommer istället leda till ohälsosam stress. När arbetsbelastningen blir ohälsosam, kommer det ha ett negativt inflytande på prestationen och engagemang. 

Hälsa hos anställda

Hälsa är tätt sammankopplat med medarbetarengagemang. Hälsoproblem kan påverka både engagemang och prestationer, och självklart även välmående, negativt. Hälsa är ett nyanserat koncept, och tre huvudkomponenter för att bibehålla en god fysisk och psykisk hälsa är matvanor, sömnvanor och träningsvanor. Utöver att försäkra sig om att ha hälsosamma vanorär det även viktigt att vara medveten om symptom för ohälsosam stress. Att upptäcka tidiga varningstecken för stress kan hjälpa medarbetare som kan bli utsatta för stressrelaterade sjukdomar att motverka det. 

Arbetsplats och verktyg 

De fysiska aspekterna av en arbetsplats är också viktiga faktorer för medarbetarengagemang. Att ha rätt verktyg och en funktionell arbetsmiljö kommer signifikant påverka en anställds möjlighet att utföra hens arbetsuppgifter, men också deras uppfattning om arbetsmiljön och hur de känner för sitt jobb. Därför är det viktigt att inkludera denna mer praktiska aspekten av medarbetarupplevelsen när du försöker förstå helhetsbilden.Det är viktigt att påpeka att subjektiva uppfattningar är lika viktiga som de faktiska omständigheterna eftersom det är människors uppfattningar angåendeom de har rätt resurser, som till exempel verktyg och metoder, som kommer att påverka deras engagemangsnivåer mest. 

Upplärning och utveckling 

Upplärning och utveckling är grundläggande drivkrafter för medarbetares engagemang och tillfredsställelse. Att tillåta de anställda att utveckla sina färdigheter och utöka sin kunskap är en win-win situation. Du kommer inte bara bygga en mer kapabel och självsäker arbetskraft, du kommer samtidigt att visa dina anställda att du värdesätter dem och är villig att investera i deras utveckling. Att ha känslan av att det finns möjligheter till utveckling på jobbet bidrar till att bygga en motiverad, lycklig och engagerad personal. 

Att sätta mål och att uppfylla mål 

Att sätta tydliga mål och att nå dem är fundamentalt för medarbetarengagemang. Det är viktigt att målen är tydliga och begripliga, realistiska och tillräckligt utmanande för att vara inspirerande. Men att sätta mål och uppfylla dem görs inte i ett vakuum, och som alltid så är det den subjektiva upplevelsen för varje anställd som är viktig. Olika individer har olika behov och det enda sättet att lista ut vad de anställda vill ha är genom att fråga dem. 

Strategi, vision och kultur 

Att förstå strategin och visionen för en organisation, samtidigt som det finns en stödjande arbetskultur bidrar till en högre nivå av medarbetarengagemang. Om de anställda förstått vad kärnsyftet av en organisation är och hur deras bidragande påverkaraffärsmålen som satts, så är chanserna högre att de kommer känna sig mer motiverade och engagerade. Om en anställd identifierar sig själv med det syfte och den kultur som finns i en organisation, så kommer det skapa ännu högre nivåer an engagemang. 

Relationen med chefer 

Chefer spelar en viktig roll i medarbetarengagemanget. Relationen mellan chefer och anställda är grundläggande och kan vara skillnaden för en organisation som fungerar, och en som inte gör det. En bra relation med cheferna inkluderar bra ledarskap, god kommunikation, support, tillit och rättvisa. En annan viktig del är även en chefs förmåga att se skillnaderna mellan alla individer och anpassa sitt ledarskap till olika situationer och medarbetare. 

Relationen med kollegor 

En av de viktigaste faktorerna i medarbetarnas välmående, engagemang och vilja att stanna kvar på ett företag är relationen med deras kollegor.När det finns en stark laganda och hälsosamma, stödjande relationer mellan alla i personalen, är chansen hög att det leder till en ökning i medarbetarengagemanget. Detta involverar saker som kommunikation, stöd, tillit och konflikthantering. Det omfattar även hur medarbetare ser på varandra när det kommer till ansvar, kvaliteten på arbetet och hur de generellt presterar på arbetsplatsen. 

Engagemangsundersökningar för att mäta drivkrafterna för engagemang 

HR spelar en viktig roll när det kommer till att skapa en högpresterande organisationskultur och höga nivåer av medarbetarengagemang. För att nå detta, måste HR ha flexibla verktyg för att samla in feedback från de anställda och för att mäta engagemangs- och nöjdhet kopplat till de olika drivkrafterna. En engagemangsstrategi kräver verktyg för insamling, analys och åtgärdshantering av resultaten. 

Relaterad läsning: Intelligenta medarbetarundersökningar för företag ökar engagemanget 

Eletive är en modern PeopleSuccessPlatform, som samlar alla verktyg du behöver för att bygga en arbetsplats där människor trivs och presterar sitt bästa. Ta kontakt med våra experter för att lära dig mer! 

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost