Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang5 november 2021

Engagerade medarbetare är nyckeln till ett starkt arbetsgivarvarumärke

Människor på kontor

I takt med att konkurrensen om kompetens blir allt hårdare lägger företag allt mer resurser på sina arbetsgivarvarumärken (employer branding). Att lyckas attrahera och anställa rätt personer är en avgörande framgångsfaktor, och en allt större utmaning för många organisationer. 

Så vad kan företag göra för att bygga starka och hållbara arbetsgivarvarumärken?

Knepet är att inte fokusera på arbetsgivarvarumärket som sådant, utan att först fokusera på de befintliga anställda organisationer. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kräver en stabil grund, i form av en sund och stabil kultur av engagemang, inkludering, mångfald och förtroende.

Företag som investerar i kultur och medarbetarengagemang behöver ofta inte lägga så mycket kraft på att bygga sitt arbetsgivarvarumärke – helt enkelt för att de anställda gör det på egen hand.

Engagemang är en förutsättning för ett starkt arbetsgivarvarumärke

Idag sprids information blixtsnabbt, och om en organisation inte lever som den lär kommer potentiella kandidater att få reda på det. Så istället för att fokusera på att fokusera på företagets utsida (arbetsgivarvarumärket) är det klokt att först titta noggrant under huven för att se hur saker och ting faktiskt fungerar.

Är människor glada och nöjda? Får de erkännande för sitt hårda arbete? Känner de tillhörighet? En känsla av mål och mening, och en samhörighet med företagets värderingar?

Om inte, är det dags att vidta åtgärder. Starka arbetsgivarvarumärken bygger på autenticitet och transparens. 

Kan man mäta sitt employer brand? 

Ja, det kan man! Det bästa sättet är att fråga alla medarbetare— regelbundet och på ett strukturerat sätt. Inte bara en gång om året, utan kontinuerligt. På så sätt får du reda på du vad som fungerar och var det finns utrymme för förbättringar. Och ni kan vara proaktiva, iterera och bygga en blomstrande arbetsplats – tillsammans.

3 steg för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke

1. Använd medarbetarundersökningar och eNPS-poäng för att mäta utvecklingen

Använd medarbetarundersökningar för att mäta medarbetarupplevelsen och eNPS (eployee net promoter score). Med regelbundnda digitala enkäter kan du säkertälla till att allt går åt rätt håll, och snabbt vidta åtgärder om så inte är fallet. Var noga med att undersökningarna täcker alla viktiga drivkrafter bakom medarbetarnas engagemang – såsom arbetsbelastning, autonomi, kommunikation och feedback, och anställdas relationer med sina chefer – och se till att du har en struktur för uppföljningsfrågor.

2. Involvera alla anställda och ge dem möjlighet att driva positiv förändring

Det är avgörande att involvera hela organisationen och att ge alla dina anställda möjlighet att vara med och driva förändring. Genom att göra individuella undersökningsresultat tillgängliga för varje medarbetare möjliggör du självledarskap och ansvarstagande. Chefer kan använda undersökningsresultaten för att skapa handlingsplaner tillsammans med sina team. Och genom att främja en kultur av samarbete och självledarskap minskar trycket på HR och chefer. Istället skapas en dynamik där alla samarbetar för att bygga en bättre arbetsplats.

3. Mät framsteg, arbeta agilt, och iterera längs vägen

Medarbetarnas engagemang och ditt arbetsgivarvarumärke är färskvaror som kommer att förändras och utvecklas. Det är därför agila pulsundersökningar är ett bättre verktyg för att förbättra engagemanget än årliga undersökningar. Digitala pulsundersökningar gör det möjligt att arbeta flexibelt och proaktivt. Det betyder olika saker i olika organisationer, men vissa saker gäller överallt. Behovet av regelbunden feedback, one-on-ones och tydlig kommunikation kring mål och förväntningar är universellt, och alltid viktigt att tillgodose för att öka medarbetarengagemanget.

Bygg en kultur där människor trivs

Starka arbetsgivarvarumärken underlättar rekryteringen och minskar personalomsättningen. Och ett starkt arbetsgivarvarumärke byggs parallellt med en arbetsplats där människor trivs och tycker om att arbeta. Ju bättre du förstår dina anställda – vad de gillar, vad de behöver och vad som ger dem bäst möjliga förutsättningar att prestera – desto lättare blir det att skapa den arbetsplatsen.

Genom att bygga en kultur av trygg kommunikation och konstruktiv feedback banar du vägen för medarbetarnas framgång. Och när dina medarbetare lyckas, då gör organisationen det också.

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

2 mars 2023

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost