Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

15 sätt att minska personalomsättningen

två personer med laptop dricker kaffe

Att minska personalomsättningen är ett viktigt fokusområde för de flesta HR-team. Personalomsättning är en kritisk fråga för många företag, då det ofta kostar stora summor att byta ut personal och utbilda nya medarbetare.

Kostnaden för att byta ut en enskild anställd varierar mellan hälften av till två gånger den anställdes årslön. Det finns alltså stora besparingar att göra, på en minskad personalomsättning. 

En hög personalomsättning kan ha komplexa orsaker, och det finns sällan snabba lösningar. Det finns naturligtvis många anledningar till att anställda lämnar sina jobb, och inom vissa branscher byter man jobb oftare än i andra. 

Att arbeta proaktivt med medarbetarnas välmående och medarbetarengagemang lönar sig dock. Att investera i medarbetarupplevelsen och därigenom minska personalomsättningen kan många gånger vara det enskilt mest effektiva ett företag kan göra för att öka produktiviteten och intäkterna.

Här kommer vi att kika närmare på 15 saker som varje företag kan överväga att göra för att minska sin personalomsättning.

Erbjud flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån

Arbetsgivare som tillåter sina medarbetare att arbeta hemifrån istället för att pendla, och som ger sin personal flexibla arbetstider, tenderar att ha mer nöjda medarbetare och lägre frånvaronivåer. Flexibilitet sänker stressnivån och gör det möjligt för var och en att arbeta vid tider på dygnet när de är mest produktiva.

Mät medarbetarnas engagemang med pulsundersökningar

Genom att regelbundet mäta medarbetarnas engagemang får du praktiska insikter om hur din organisation mår. Genom att mäta, analysera och jämföra resultaten för olika segment i ditt företag och använda riktmärken (benchmarks)  för att sätta upp mål och utvärdera framsteg kan du mäta om dina HR-initiativ ger positiva resultat. Genom att ge chefer tillgång till feedback från deras anställda får de möjlighet att aktivt delta i att förbättra företagskulturen. Med moderna pulsundersökningar kan du arbeta proaktivt och datadrivet för att bygga en arbetsplats folk vill stanna länge på. 

Bygg handlingsplaner utifrån medarbetarnas feedback

Vikten av att alla vet hur värdefulla deras åsikter är kan inte betonas tillräckligt. Anställda som inte tror att deras feedback leder till någon åtgärd är hel  faktiskt 7 gånger mer benägna att lämna sin arbetsplats. Vilket är förståeligt – få saker är mer nedslående än att inte känna sig sedd och hörd.

Och ändå är detta ofta precis vad som händer, när företag inte arbetar proaktivt med medarbetarengagemang. För att fullt ut kunna utnyttja kraften och potentialen i medarbetarundersökningar måste fokus ligga både på att samla in data – på att agera utifrån resultaten.

Skapa en psykologiskt trygg arbetsmiljö

Att skapa en god psykosocial arbetsmiljö med en hög grad av psykologisk trygghet börjar med en förståelse för de anställdas psykologiska behov. Psykologisk trygghet på arbetsplatsen innebär att medarbetare känner sig trygga, bekräftade, och uppmuntras att bidra med sina åsikter. Psykologisk trygghet skapas genom att medarbetare ges autonomi över sina egna uppgifter, får möjlighet att samarbeta mot mål, och genom att förslag eller feedback tas empt på ett sätt som uppmuntrar till dialog och inte hämmar olika personers sätt att uttrycka sig.

Erbjud förmåner som gör skillnad

Det är vanligtvis inte pingisbordet eller gratis fruktkorgar som kommer att vara en deal-breaker för dina anställda. Sådant som friskvårdsbidrag, tjänstepension och antal semesterveckor är däremot saker som har en påtaglig inverkan på dina anställdas liv. Andra förmåner som kan hjälpa till att locka och behålla kompetens inkluderar förlängd föräldraledighet, rådgivningstjänster och coaching, gymmedlemskap, och flexibla scheman. 

Erbjud möjligheter för lärande och personlig utveckling

Utbildningsmöjligheter där personalen kan utveckla nya färdigheter och växa i sin roll inom företaget är viktiga faktorer för att behålla anställda. Medarbetare som känner att de stagnerar och inte kan utveckla sin karriär inom företaget kommer så småningom att leta efter nya utmaningar, även om de trivs på sin arbetsplats. Att erbjuda tydliga karriärvägar inom företaget är viktigt för att behålla duktiga medarbetare över tid. 

Prioritera feedback och regelbundna medarbetarsamtal (1:1s) 

Att bygga rutiner för regelbunden feedback på individuella arbetsprestationer är viktigt. Detta gäller alla arbetsroller, och särskilt de mer seniora rollerna som påverkar hur övriga många medarbetare mår och kan utföra sina uppgifter. Anställda behöver får veta vad de gör bra, och vad hur de kan bli ännu bättre. Bristfällig feedback är en vanlig orsak till att motivationen och engagemanget sjunker. Regelbundna medarbetarsamtal uppmuntrar även till en öppen kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Kommunicera tydligt kring företagets mål och strategi

Se till att alla vet vilka projekt som är på gång, och hur varje person kan bidra. Tydlig information skapar förväntan och entusiasm, medan otillräcklig information ofta skapar stress och en känsla av brist på kontroll. Alla medarbetare mår bra av att veta vart organisationen är på väg, och hur de kan bidra till att uppnå företagets resultat. Genom att kommunicera grundligt kring mål, skapas en tydligt riktning och engagemanget ökar.

Rekrytera internt när det är möjligt

Att befordra medarbetare som presterar väl är ett bra sätt att få dem att stanna kvar längre. När någon har arbetat hårt och visat engagemang, är det klokt belöna dem mer ansvar och möjligheter, och att framför allt vara tydlig med att deras insatser uppskattas. Det är avgörande för att behålla viktig kompetens.

Att rekrytera inifrån ger medarbetarna en chans att lära sig nya färdigheter och utveckla sin karriär. Då behöver de inte byta arbetsplats för att bygga sin karriär, utan kan låta sin egen och företagets utveckling gå hand i hand. Interna rekryteringar visar att det lönar sig att engagera sig, vilket främjar arbetsmoralen och bidrar till att förbättra produktiviteten.

Ha roligt på jobbet och fira små och stora framgångar tillsammans

För att medarbetare ska vilja stanna länge i organisationen är det viktigt att skapa en trygg och positiv företagskultur som de anställda uppskattar och vill vara en del av. Det innebär att bland annat att se till att företaget har tydliga värderingar som alla lever efter, men också att ha roligt tillsammans och fira framgångar - stora som små. En känsla av kamratskap är avgörande för att folk ska trivas, och är en grundläggande del i en trivsam och hälsosam arbetsmiljö.

Annonsera alltid nya tjänster internt 

Att regelbundet kommunicera nya möjligheter så att de inte går obemärkts förbi är ett bra sätt att visa på karriärvägarna som finns inom organisationen. När människor vet att det finns utvecklingsmöjligheter inom organisationen ökar det incitamenten både att stanna kvar – och att prestera bättre. 

Genomför grundliga exitintervjuer

Ingen vill känna sig utbytbar. Ett bra sätt att visa anställds att deras kompetens och bidrag värderas högt, även när de är på väg att lämna företaget, är genom att genomföra en grundlig exitintervju. Var noggrann med att ge alla anställda som lämnar företaget en möjlighet att förklara varför de väljer att sluta, och be om förslag på förbättringar. Feedbacken från exitintervjuer är ovärderlig i arbetet för att utveckla bättre processer för framtida anställda.

Erbjud en säker kanal för anonym feedback

Anonym feedback från anställda är viktig för att få en komplett och rättvisande bild av läget i organisationen. Att tillhandahålla säkra kanaler där anställda kan dela med sig av sina tankar utan rädsla för omdöme eller vedergällning är avgörande. Det bästa sättet att göra det är genom regelbundna digitala medarbetarundersökningar.

Säkerställ att det finns en visselblåsarkanal

För att bygga en kultur av öppenhet och transparens är det viktigt att alla anställda har enkel tillgång till en anonym visselblåsarkanal. Det finns många fördelar med visselblåsning, men att faktiskt blåsa i visslan när något är fel kan vara väldigt svårt. Det kräver mod, övertygelse, samt kunskap om hur ditt företag hanterar visselblåsarrapporter. Utan denna information finns risken att potentiella visselblåsare aldrig kliver fram - vilket kan vara farligt för alla inblandade parter.

Mät och förbättra medarbetarupplevelsen kontinuerligt

Använd medarbetarundersökningar för få viktiga insikter om hur dina anställda upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö. Medarbetarupplevelsen innefattar en rad viktiga moment som är viktiga att arbeta proaktivt för att förbättra: från den allra första intervjun, via onboarding, genom hela anställningen och hela vägen till offboarding. Med skräddarsydda medarbetarundersökningar för de olika milstolparna kan du analysera hur de olika momenten upplevs och var det finns potential för förbättringar som kan minska personalomsättningen

Hur Eletive kan bidra till en minskad personalomsättning

Många faktorer bidrar till att medarbetare väljer att stanna på sin arbetsplats. I den här artikeln har vi bara berört ett antal exempel på vad arbetsgivare, chefer och HR kan göra för att skapa en arbetsmiljö och företagskultur som människor trivs i. 

Med Eletive får du moderna verktyg både för att mäta medarbetarengagemang och allt som rör medarbetarnas utveckling och prestation. Det gör att du kan arbeta proaktivt för att bygga en arbetsplats där folk vill stanna länge. Boka gärna en demo så berättar vi mer!

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

De 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2024

Att hitta det bästa verktyget för att hjälpa medarbetare att dela feedback och prestera bättre är avgörande för alla företag. Så vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar där ute?

Läs bloggpost
People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Employment Hero

Förbättra dina HR-processer med Eletive och Employment Hero-integrationen. Smidigare arbetsflöden, djupgående insikter och minskad admin.

Läs bloggpost