SATS mäter medarbetarnas engagemang i realtid

Vi ville hitta ett modernt sätt att arbeta med medarbetarundersökningar, och skapa förutsättningar för ett större självledarskap hos våra medarbetare.

Anniken Mørch Fischer

Nordic People Development Manager

Nordiska fitness-kedjan SATS använder Eletive för att göra regelbundna medarbetarundersökningar och för att driva medarbetarengagemang. Läs om hur det har ökat självledarskapet i organisationen.

Om SATS

SATS är en ledande Nordisk träningskedja med 250 träningscenter och cirka 10 000 medarbetare. Med över 120 olika gruppträningsklasser inomhus och utomhus, hundratals onlineklasser och erfarna tränare och anställda hjälper SATS varje kund att nå sina träningsmål. Alla är välkomna till SATS, där verksamhetens vägledande vision är ”We Make People Healthier and Happier”.

SATS använder Eletive sedan 2020.

Utmaning

SATS arbetade tidigare med årliga medarbetarundersökningar. Det var ett tungrott system som krävde mycket administration, engagemang och stöttning från HR.

“De årliga mätningarna gav oss bara en ögonblicksbild av dagsformen just då. Vi sökte ett system för att mäta medarbetarnas engagemang och välmående i realtid – för att kunna arbeta agilt och snabbt följa upp med effektiva åtgärder”, säger Anniken Fischer, Nordic People Development Manager på SATS.

Det fanns en vilja att ge ledarna i organisationen större möjligheter att själva driva förbättringsarbetet tillsammans med sina team. Istället för att verksamheten efter varje årlig undersökning skulle invänta åtgärdspaket från HR, ville Anniken skapa ett tydligare ägarskap – både hos ledarna ute i företaget och hos medarbetarna.

”För oss var det viktigt att hitta ett modernt sätt att arbeta och att skapa förutsättningar för ett större självledarskap hos våra medarbetare.”

SATS är en organisation med unga ledare och en personalstyrka med blandade anställningsformer. Här finns ett brett spektrum av roller, från tjänstemän som arbetar heltid till gruppträningsinstruktörer som arbetar ett par kvällar i veckan. 

“Vi ville ge våra ledare ett verktyg för att utveckla sitt ledarskap och sina team, och en tillförlitlig och effektiv kanal för alla våra medarbetare att göra sig hörda genom”, säger Anniken.

Lösning 

Idag använder SATS Eletive för att göra regelbundna pulsmätningar av engagemanget ute i organisationen – i realtid. Eftersom SATS har en stor variation av olika anställningsformer skickas enkäten ut med olika frekvens, beroende på medarbetarens roll och avdelning. 

“Vi skickar ut frågor varje månad till vissa delar av organisationen, kvartalsvis till andra, och så finns det en grupp som får svara två gånger per år. Det är enkelt att skräddarsy systemet efter våra behov, det är väldigt användarvänligt”, säger Anniken.

Alla ledare har tillgång till dashboards med sitt teams resultat och ansvarar tillsammans med teamet för att skapa handlingsplaner för de områden som behöver uppmärksamhet. Detta har frigjort mycket tid för HR, som nu kan fokusera mer på strategiska områden. Nästa steg blir att även lyfta in medarbetarsamtal och 1:1s i Eletive.

“Vi ser fram emot att implementera hela Eletives plattform och samla allt som har med utveckling av våra medarbetare och team att göra på ett ställe. Tidigare fanns informationen spridd i listor och mailtrådar. Att samla allt i samma plattform är ett viktigt led i arbetet för att digitalisera våra HR-processer”, säger Anniken. 

Resultat

Resultatet blir en enhetlig syn på medarbetarengagemang inom företaget. Det finns en tydlig struktur att arbeta efter, så att alla ledare följer upp på resultaten på samma sätt. Anniken tror att många unga ledare kommer att uppleva verktyget och de tydliga processerna som ett stort stöd. 

“Idag är det betydligt lättare för oss att ha fokus på rätt saker, och vi kan arbeta mer proaktivt för att alla ska ha det bra,” säger Anniken.

Lanseringen av Eletive har varit ett viktigt steg på vägen för att öka självledarskapet i organisationen, och stödet för detta är något som Anniken ser som en av de stora styrkorna i verktyget. 

Som ansvarig for SATS Engagement Survey har Anniken stor nytta av rapport- och analysdelen. Det går snabbt och lätt att ta fram data, och den presenteras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt i visuellt intuitiva diagram och värmekartor. 

“Det är enkelt att analysera resultaten utifrån olika parametrar, vilket gör att vi hela tiden har en tydlig bild av hur alla delar av verksamheten fungerar. Och framför allt har vi alltid rykande färsk data, istället för förra årets siffror, att förhålla oss till.” 

💡 Annikens råd till andra HR-chefer

“Sätt igång! Tveka inte för länge, utan bara börja. Man kan alltid göra ändringar under resans gång – det viktiga är att börja vänja sig och verksamheten vid ett modernt och digitalt sätt att arbeta!”

Vill du veta mer om hur din organisation skulle ha nytta av moderna medarbetarundersökningar? Prata med en av våra experter!