Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Rutgers: Med Eletive skapar vi en hälsosam arbetsplats
Rutgers: Med Eletive skapar vi en hälsosam arbetsplats

Rutgers: Med Eletive skapar vi en hälsosam arbetsplats

Rutgers är en icke-statlig organisation med huvudkontor i Nederländerna. De är fast beslutna om att skapa en hälsosam arbetsplats åt sina medarbetare. Rutgers använder Eletive för att samla in och agera på feedback från alla medarbetare i organisationen.

Vi hade nyligen möjligheten att talas vid med Geert Jan, HR-chef på Rutgers, om hur Eletive påverkar deras arbetsplats och kultur. Geert Jan lyfte fram utmaningar som Rutgers stod inför innan de började arbeta med Eletive och hur plattformen har hjälpt dem att främja en mer positiv arbetsmiljö och kultur.

Vid fortsatt läsning får du lära dig mer om hur Rutgers, med hjälp av Eletive, gjorde övergången till en feedbackdriven kultur.

Om Rutgers

Rutgers är en icke-statlig organisation som främjar och förespråkar sexuella och reproduktiva rättigheter. De har varit en drivkraft för positiv förändring iett halvt sekel.

Organisationen grundades 1971, har idag 130 medarbetare och huvudkontor i Nederländerna. Rutgers har en rad samarbeten med partners i Afrika och Asien, som alla arbetar mot en gemensam vision - en värld där alla är fria att utforska och omfamna sin sexualitet.

Denna sorts organisation har ofta ett starkt engagemang till sin vision och uppgift, därför löper de större risk att drabbas av stressrelaterad hälsoproblematik.

Från medarbetarundersökningar två gånger per år till moderna pulsundersökningar

När Geert Jan började på Rutgers som HR-chef, insåg han snabbt att det inte var så enkelt att mäta medarbetarnas tillfredsställelse som han hade hoppats. Organisationen hade tidigare förlitat sig på traditionella årliga undersökningar, vilket gav begränsad inblick i arbetskraftens puls och nulägesengagemang. Geert Jan insåg behovet av ett mer dynamiskt och proaktivt tillvägagångssätt och sökte efter en modern lösning som kunde leverera feedback och engagemangsmått i realtid.

Geert Jan Braber

HR Chef, Rutgers

Mitt fokus inom HR, är att bygga en trivsam och hälsosam arbetsplats. Vi vet att nöjda medarbetare når sina mål och utför sitt arbete med högre kvalitet. Men hur vet vi om de är nöjda? Jag började därför leta efter ett agilt och modernt verktyg för att mäta medarbetarengagemang.

Att arbeta datadrivet med medarbetarupplevelsen

Med Eletive har Rutgers lyckats förändra sin kultur och HR-strategi till att bli feedbacksdriven. Geert Jan arbetar med chefer och medarbetare som tack vare Eletives plattform får möjlighet att ta ansvar för sina egna medarbetarupplevelser.

Genom att lägga kraften av feedback i händerna på dem som känner företaget bäst, har Eletive gjort det möjligt för Rutgers att skapa en mer engagerad, motiverad och uppfylld arbetskraft.

"Eletive är lätt att använda, har enkla sätt att ändra inställningar och dessutom kan vi lägga till vårt eget frågeformulär. Det är lätt att få insikt i realtid som chef, och som anställd kan man följa mina egna framsteg. Jag tycker att detta fokus på individerna och deras självledarskap gör att Eletive sticker ut på marknaden."

Detta skifte har skapat en mer öppen och transparent kommunikationskultur, där medarbetare kan ge feedback som leder till konkreta åtgärder. Rutgers kan snabbt identifiera förbättringsområden och göra justeringar för att bättre stödja sina medarbetare genom att utnyttja denna realtidsdata.

"Med ett klick på en knapp kan vi idag komma åt undersökningsresultat direkt. Eletive gör det väldigt enkelt för medarbetare att ge feedback. Plattformen presenterar rapporterna på ett sätt som också gör det enkelt att diskutera resultaten med ledningsgruppen."

Arbetar agilt med medarbetarupplevelsen

Rutgers utnyttjar kraften i pulsundersökningar för att få värdefulla insikter i hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Dessa realtidsinsikter fungerar som grund för att vidta meningsfulla åtgärder och kontinuerligt arbeta för att bygga en ännu bättre arbetsplats.

Pulsundersökningar gör det möjligt för Rutgers att snabbt identifiera förbättringsområden och vidta nödvändiga åtgärder för att främja en positiv och produktiv kultur. Ett förhållningssätt som ligger i linje med Rutgers åtagande att ligga steget före när det gäller att skapa en arbetsplats som stärker och motiverar sina medarbetare.

”Vi upptäckte till exempel att arbetsbelastningen är det viktigaste förbättringsområdet på Rutgers. Vi diskuterade och förstod omedelbart hur vi skulle närma oss arbetsbelastningssituationen och vi kunde snabbt åtgärda den negativa trenden. Det blir väldigt lätt att ha ett samtal i organisationen om hur vi kan påverka vitaliteten hos vår personal. Vi har ett stort deltagande."

Pulsundersökningar förhindrar utbrändhet

Att arbeta i en icke-statlig organisation som Rutgers innebär unika utmaningar när det gäller medarbetarnas engagemang. Som Geert Jan påpekar är passionen och engagemanget för ämnet ofta högt, men det är viktigt att balansera den passionen för att säkerställa medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Med risk för stressrelaterade sjukdomar är det viktigt att prioritera en sund balans mellan arbete och privatliv samtidigt som man behåller engagemanget för organisationens uppdrag. Genom att prioritera medarbetarnas välbefinnande kan organisationer skapa en kultur som främjar ihållande passion och engagemang samtidigt som de främjar allmän hälsa och trivsel.

"Vi är en icke-statlig organisation och vi har 130 passionerade proffs. I Eletive rankar vi mycket högt på deltagande och meningsfullhet - det här är våra starkaste drivkrafter.  En av våra utmaningar, som inte är ovanlig i icke-statliga organisationer, är att se till att vi inte arbetar för intensivt. Eletive hjälper oss att förhindra det."

Enligt Geert Jan var fördelarna med Eletive tydliga från den allra första undersökningen. Han ansåg att plattformens förmåga att visualisera och presentera data på ett användarvänligt sätt gör det enkelt för organisationer att omvandla insikter till handlingsbara åtgärder. Detta datadrivna tillvägagångssätt har gjort det möjligt för Rutgers att göra snabba förbättringar av sin arbetsplatskultur, vilket leder till högre medarbetarnöjdhet.

"Jag skulle aldrig gå tillbaka till något annat sätt att göra medarbetarundersökningar. Allt du behöver är den här plattformen. Det är mycket effektivare och mer kostnadseffektivt än stora årliga undersökningar. Saker som arbetsglädje och stressnivåer utvecklas och förändras över tid, och pulsundersökningar gör att vi kan se det och vara proaktiva i vårt tillvägagångssätt "

"Jag skulle aldrig gå tillbaka till något annat sätt att göra medarbetar-undersökningar. Allt du behöver är den här plattformen. Det är mycket effektivare och mer kostnadseffektivt än stora årliga undersökningar. "

Geert Jan Braber

HR chef

Fortsätt läsa

Purmo Group bygger engagemang med Eletive
Purmo Group bygger engagemang med Eletive

Purmo Group bygger engagemang med Eletive

Purmo Group är en framstående global leverantör av hållbara klimatlösningar för inomhusbruk. Med medarbetare i 24 olika länder har Purmo Group implementerat Eletive för att sa…

Läs mer
 Croisettes kontor utifrån
Croisette bygger ett starkt employer brand med Eletive

Croisette bygger ett starkt employer brand med Eletive

Croisette Real Estate Partner är ett av de mest expansiva och innovativa rådgivningsföretagen i den svenska fastighetsbranschen. Deras team på 90 dedikerade rådgivare erbjuder…

Läs mer
Rusta Varuhus
Eletive hjälper Rusta att fortsätta växa

Eletive hjälper Rusta att fortsätta växa

Tidigare skickade Rusta ut en stor medarbetarundersökning varje år. Det var tidskrävande och ineffektivt. Idag använder Rusta istället smarta pulsundersökningar från Eletive f…

Läs mer
Eletives applikation

Se Eletive i praktiken

Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!

Kontakta sälj