Från en stor medarbetar-undersökning till agila pulsmätningar

Vi behövde få en tydlig bild av engagemanget i organisationen för att kunna arbeta proaktivt med löpande insatser.

Malin Fagerlund

HR-chef, MECA/Mekonomen Sverige

Mekonomen går över till moderna pulsmätningar för att få en bättre överblick och kunna arbeta proaktivt med engagemang.

Om Mekonomen Group

Mekonomen Group är en koncern bestående av norra Europas ledande bilservicekedjor. Med en egen grossistverksamhet, fler än 470 butiker och närmare 3600 verkstäder, har Mekonomen Group över 4900 medarbetare som arbetar under koncernens olika varumärken.

Idag använder AO Meca/Mekonomen SE Eletive. Under hösten 2021 kommer plattformen att implementeras i koncernens alla bolag.

Utmaning: Tungrodd admin och dålig överblick 

Tidigare skickade Mekonomen Group ut en omfattande medarbetarundersökning en gång vartannat år. Resultaten skulle sedan samlas in, sammanställas och analyseras, innan det var dags att ta fram handlingsplaner baserade på svaren.

Det fanns flera problem med det gamla arbetssättet, konstaterar Malin Fagerlund, HR-chef på MECA/Mekonomen Sverige, en del av Mekonomen Group. 

"Det hinner hända mycket på ett och ett halvt år. Hela arbetsgruppen kan ha förändrats. Resultaten är helt enkelt inte relevanta efter så lång tid." 

Att skicka ut en stor undersökning vartannat år innebar dessutom omfattande administration både för cheferna och för HR. Det var tidskrävande att genomföra processens alla delar, vilket innebar att mindre tid kunde läggas på värdeskapande insatser. 

”Det var också svårt att jämföra de olika bolagen och att få ett helhetsperspektiv som inkluderade hela verksamheten. Vi är en komplex organisation med många delar, och det var svårt att få en tydlig överblick.”  

“Vi ville se helheten. Med Eletive är det enkelt att jämföra våra bolag och olika segment inom varje bolag. Det gör att vi kan skapa interna benchmarks och effektivt dela kunskap inom koncernen”, säger Malin.

Lösning: En användarvänlig plattform för chefer och medarbetare

Med Eletive har Mekonomen idag en plattform som samlar allt som rör medarbetarnas engagemang och upplevelse. 

Koncernen består av flera bolag, och varje bolag har många mindre enheter. En samlad plattform hjälper till att knyta ihop organisationen och underlättar kunskapsdelning och planering. 

"Eletive är en enkel och användarvänlig plattform, både för våra chefer och medarbetare. Vi har nu verktyg för att mäta och driva engagemang på ett modernt sätt: snabbt och agilt."

De inbyggda tipsen, som såväl chefer som medarbetare kan ta del av i verktyget, hjälper till att skapa en konstruktiv dynamik och ett delat ägarskap. 

“Tipsen hjälper chefer och medarbetare att agera på resultaten kontinuerligt, och tillsammans driva förbättringsarbetet.”

Resultat: Engagerade medarbetare och nöjdare kunder 

Mekonomen Group kommer att skicka ut flera mindre och minst en större undersökning per år. Resultaten blir nu tillgängliga omedelbart, istället för med flera veckors fördröjning som tidigare. 

“Idag har vi tillgång till alla svar direkt, så snart tillräckligt många svar inkommit för att säkerställa anonymitet, istället för flera veckor eller månader efter att en undersökning skickats ut. Det gör oss mer snabbfotade och effektiva”, säger Malin.

"Det är otroligt viktigt för oss att våra medarbetare mår bra på jobbet. Med Eletive har vi verktygen för att förstå hur vi når dit. Nu ser vi svart på vitt vad som stärker välmåendet och engagemanget, så att vi kan fokusera på rätt saker."

Malin konstaterar att medarbetarnas arbetsmiljö och engagemang är centrala för organisationens framgång. 

“Våra medarbetares engagemang har ett enormt affärsvärde. Engagemanget påverkar kundupplevelsen. När man trivs på jobbet, då gör man det där lilla extra som skapar en riktigt bra service. Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder, helt enkelt.”

💡 Malins tips till andra HR-chefer:

  • Satsa på tätare mätningar. Det traditionella sättet med en stor medarbetarenkät varje eller vartannat år riskerar att ge missvisande resultat.

  • Involvera medarbetarna och cheferna. Engagemanget är inte en  HR-fråga eller en chefsfråga, det är något som alla äger tillsammans.

  • Arbeta proaktivt utifrån resultaten och sätt in rätt insatser i tid, istället för i efterhand.

Vill du veta mer om hur din organisation skulle ha nytta av moderna medarbetarundersökningar? Prata med en av våra experter!